Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1950 del 4

 

 

Landbrug

Nordby

Anton Mortensen, Kikkebjergvej

Alfred Iversen

Andreas M. Lauridsen

Anton Mortensen

Axel Iversen

Bjørnslev Pedersen

Carl Bredtschneider

Claus Schmidt

Ejner Iversen

Emil Jensen

Erik Langhoff

Georg Hansen

Hans Carl Jacobsen

Hans Iversen

Hans M. Hansen

Hans Math. Nielsen

Hans Schmidt

Harald Lauridsen

J. M. Egetoft

Jens Andreas Iversen

Jens B. Pedersen

Jens Chr. Poulsen

Jens Hansen Iversen

Jens Hansen Lauridsen

Jens M. Sørensen

Jens Marius Svendsen

Jens Morten Brinch Jensen

Jens Nic. Jensen

Jens Peder Nielsen

Jens Peder Pedersen

Jens Severin Jensen

Jes Arne Rødgaard

Karl Rødgård Sørensen

Laurids Lønne

Mads Brinch

Math Gr. Iversen

Math. Nielsen

Mathias Sørensen

Morten Jensen

Morten Mathiasen

N. J. Lauridsen

N. Jørgensen

P. Christensen

Peder Cl. Sørensen

Raskgård Nielsen

S. M. Hansen

Severin Jensen

Svend Boye

Svend Lassen

Svend Åge Iversen

Søren Jensen

Søren Rødgård

Tage Overgård

Vilfred Simonsen

Åge Christensen

 

 

 

Gårdejer Ejner Iversen

Tidligere gårdejer Ejner Iversen, Vangled, Nordby, er den 14. september 1986 afgået ved døden i sit hjem, et par dage efter sin 75 års fødselsdag.

Ejner Iversen har gennem hele sit liv arbejdet ved landbruget, og i 1932 overtog han en ejendom i Nordby, som han sammen med sin hustru drev, indtil de stoppede for et par år siden. – Ejner Iversen hørte til de stille i landet. Han passede sit arbejde godt og fandt glæden i at arbejde med jord og dyrene, at se det gro og vokse omkring sig, og derved skabe et godt og trygt hjem for hustru og de børn, som voksede op i hjemmet; to sønner og fire døtre.

 

Gårdejer Jens Severin Jensen

Gårdejer Jens Severin Jensen, Strandgården i Rindby, kan mandag den 23. januar 1989 fejre sin 70 års dag.

Jens Severin Jensen er født i Rindby og har altid interesseret sig meget for sognets ve og vel. Allerede i 1952 blev han valgt til strandfoged, og dette job bestrider han stadig. Det er gennem årene blevet til anseelige bunker strandingsgods, som han har bjærget hjem til Strandgården, hvor de årlige strandauktioner har fundet sted under hans lune og venlige opsyn.

Severin Jensen blev i 1962 valgt ind i byrådet for Fanø, og her sad han i en lang årrække for venstre. I Sandflugtskommissionen har han siddet i flere perioder, og er også medlem heraf i dag.

 

Gårdejer Harald Lauridsen

f. 5. september 1907, d. 7. januar 1991. harald Lauridsen var født og opvokset i Rindby, hvor han også levede det meste af sit liv. Han fik sin uddannelse ved landbruget, og arbejdede forskellige steder på fastlandet, inden han vendte tilbage, og siden overtog sin fars, Hans Søren Lauridsen, ejendom i Rindby, Storetoft 7. sidst i 80’erne solgte Lauridsen ejendommen til Fanø Rideklub.

Harald Lauridsen var i en årrække tillige bestyrer af Rindby Mølle, og virkede også nogle år som inseminør for landbrugsforeningen.

 

 

storetoft-7 2

Storetoft 7

 

B1402 Harald-Lauridsen

Harald Lauridsen

 

 

Sønderho

Arne B. Jensen

Arne Hansen

Asmus Hansen

Axel Brinch

Egon Sørensen

Erik Nielsen

Fritz Brinch

Gr. P. Thomsen

Harald Sørensen

Harry Nielsen

Holger Christensen

Holger Jørgensen

J. A. Iversen

J. Hansen

J. Øhle

Karl Jørgensen

Kristen Kristensen

L. Pedersen

Laurits Pedersen

Marius Nielsen

N. Chr. Nielsen

N. F. Pedersen

O. Fischer

P. J. Brinch

P. Sloth

Svend Hansen

Søren Lassen Brinch

Vagn Fischer

 

 

Landmand Axel Brinch

Fhv. landmand Axel Brinch, Vesterland 75, Sønderho, er den 2. november 1988 afgået ved døden, 75 år gammel.

Axel Brinch var født i Sønderho, søn af Peter Hansen Brinch. Som ung startede han som partsfisker indtil 1936. Han blev gift med Ebba i 1937 og var en kort periode landpost i Sønderho. Senere overtog parret husmandsstedet efter Axels far, som de sammen drev indtil 1958. Siden virkede Axel Brinch som motormand på Sønderho Elværk, indtil dette blev nedlagt.

Derefter blev Axel Brinch pensionist, men stadig virksom på flere felter bl.a. i Fuglekøjen, Sønderho, hvor han ringmærkede ænder for Vildtbiologisk station på Kalø, gennem 14 år.

 

 

 

Søfart

 

Nordby

 

Fisker

 

Arnold Rasmussen

Chr. Sørensen

Egon Thomsen

Eiler Mouritzen

Erik Vilhelm Jensen

Folmer Ager

Hans Jørgen Pedersen

Hans Kallesen

Hartvig Sørensen

Helmuth Jacobsen

Henning Pedersen

Henry Due Christensen

Herluf Sørensen

Jens Peder Bonde

Jens Schmidt

Jes Carl Nielsen

Jørgen Rødgård

Kaj Boye

Knud C. Sørensen

Knud Mose Sørensen

Martin Nielsen

Niels Chr. Nielsen

Oluf Munch

Peder Brinch

Poul Erik Thomsen

Poul Vandborg

Verner Lauridsen

 

 

                     

 

Matros/sømand

 

Anker Rasmussen

Anton Jensen

Carl Andersen

Hans Peder Egetoft

Harry Nørby Lauridsen

Jens Chr. Poulsen

Jens M. Mathiasen

Kurt Islin

Launy Sørensen

Niels Peter Persson

Orla Nielsen

Viggo Rasmussen

Åge Hestbek

 

 

 

 

Hovmester

 

Anders Cl. Svarrer

Børge Rasmussen

Chr. Ager

Evald Pedersen

Poul Jacobsen

Viggo Ager

 

 

 

Radiotelegrafist

 

Hagemann Rasmussen

Herluf Hermansen

Jens Arne Mathiasen

Johan Jacobsen

Mærkedahl

Svend Åge Hedegård

 

 

 

Maskinfolk 

 

Arne Rasmussen

Evan Sørensen

Hans Harry Lauridsen

Henning Frederiksen

Jan M. Soja

Peter Bülow

Valdemar Jørgensen

 

 

 

 

Styrmand

 

A. Havkrog Jensen

A.Lundhoft Nielsen

A.Witthøft Jensen

Alfred Hansen

Alfred Nielsen

Anker Bøndergård

Anker Møller

Arne Laustrup

Arne R. Sørensen

Astor Olesen

Axel Vestergård Hansen

Bent Larsen

Bent Nejrup

Bent Vegeberg

Brandi Hansen

Bruno Thøgersen

Chr. Andreasen

Chr. Jessen

Chr. Søderstrøm Pedersen

Chr. Theodor Pedersen

Erik Møller

Erik Pedersen

Erling Lassen Sørensen

Evald Andersen

Flemming Ørberg

Frede Hansen

G. Holm Nielsen

Gert Rasmussen

Gunnar Frandsen

H. C. Poulsen

Hans Albert Pedersen

Hans Bertram Hansen

Hans Carl Hansen

Hans Lund

Hans Martinsen

Hans Peder Egetoft

Hans Schubert

Hans Thøgersen

Har. Beck

Helge Holm

Herluf Hermansen

Hjalmar Olsson

Holbaum Iversen

Jens M. Kragh

Jens Martin Sørensen

Johan Beck

Johs. Krog

Jørgen Hansen

Jørgen L. Schmidt

Jørgen Müller

Jørgen Skov

Jørgen Toft

K. Faurschou Jensen

Kaj N. Knudsen

Kaj Nondal

Kehler

Knud Ec. Andersen

Kr. Nielsen

Kristen Nissen

Laurids Madsen

N. P. Hoffmann

Niels A. Svarrer

Niels Egetoft

Niels Thomsen

Niels Åge Mathiasen

Ole Suneson

Oluf Møller

Ove W. Svarrer

P. Gram Møller

P. Thisen

Peder Mortensen

Peter Tophøj

Poul Emil Egetoft

Poul Erik Andersen

Poul Erik Thomsen

Poul Hauge

Preben Kåe

Rich. Lorenzen

S. Chr. Andresen

Stockmarr

Sv. E. Krogsgård

Svend Thøgersen

Svend Åge Olsson

Teddy Pedersen

Th. Søndergård Poulsen

Thor Lykke Henriksen

Vagn Åge Andersen

Valter Jensen

Viggo Christensen

Åge Hesdorf

Aage Jacobsen

Åge Jepsen

 

 

 

Kaptajn

 

Alfred Hauge Mathiasen

Alstrup Nørholm

Anton Knudsen

Broder Nielsen

C. J. Clausen

Carl Johan Nielsen

Chr. Sørensen

Edm. Christensen

Ernst Carl

F. Christiansen

F. Schmidt

Folmer Clausen

H. S. Hansen

H. Sonnich Hansen

Hans Christian Hansen

Hans Kallesen

Hans M. Sørensen

Hans Mathiasen

Hilkjær

J. Martin Sørensen

Jens Rasmussen

Jes Thomsen

Kjeldsen

M. Skov Kristensen

Magnus Thiim Nielsen

Morten Jensen

N. K. Nielsen

Niels M. Brinch

Otto Arent

P. A. Pedersen

Peder Fischer

Peter Nielsen

Roesen

S. A. Svendsen

S. Winther

Stegelmann

Svend Thøgersen

Søjborg

Søren Clausen

Søren Winther

Ubbe Iversen

Åge Rasmussen

 

 

 

Sønderho

 

Matros/sømand

 

Anders Hansen

Arold Sonnichsen

Børge Jensen

Erling Thomsen

Gunner Jensen

Hugo Jensen                  

Ib Jensen

J. A. Jensen

J. A. Thomsen

Johannes Hansen

Julius Hansen

Karl Jensen

Knud Thomsen

L. Lambertsen

Michael Jensen

Mogens Fischer

Osvald Jensen

P. Øhle

Poul A. Fischer

Preben Frederiksen

Thomas Nielsen

Willy Sonnichsen

Ivan F. Nielsen

 

 

 

 

Hovmester

 

Axel Pedersen

Henning Thomsen

Jeppe Nielsen

Niels Ibsen Lydom

Poul Pedersen

With Thygesen

 

 

 

Telegrafist

 

A.Andersen

A.Sonnichsen

Jørgen Friis

 

 

 

 

Maskinfolk

 

Jes S. Jessen

N. Thøgersen

P. Mortensen

S. A. Fischer

Snejstrup

N. H. Thøgersen

 

 

 

Styrmand

 

Hans Thøgersen

Ingolf Hansen

Knud Thomsen

Niels F. Pedersen

Niels Fischer Nielsen

P. Kallesen

Peder S. Thomsen

Sigurd Thomsen

 

 

 

Kaptajn / skibsfører

 

H. A. Sørensen

Hans Pedersen

J. S. Thomsen

Jes P. Sonnichsen

N. F. Fischer

Niels F. Nielsen

Niels Jerne Outzsen

P. Jørgensen

P. M. A. Jensen

P. Thøgersen

P. W. Thomsen

Rask Lambertsen

Rich. Sonnichsen

 

 


Gå til top

End Of Slide Box