Mitfanoe
Perioden 1900 - 1909 del 1

Hotelvært: Otto Hans Lassen Bolin

J. C. Springborg, Hotel Nordby

Niels Beck, Gæstgiver

Martin Christoffersen, Hotel Nordby

P. Møller, Hotelbestyrer

Bestyrerinde:  Dorthea Sørensen, F. H. & I.

Chr. Meiner, Hotelbestyrer

Pensionat: Ingeborg Johnsen

F. M. Scheele, Hotelejer, Strandhotellet

Maria Hansen, pensionat

A. N. Ankersen, Hotelejer. Fra 1902 forpagter af Kurhotellet

Martinus A. Nissen Lind, Hotelvært, Krogården

P. Chr. Pedersen, Hotelejer

Maren C. Jessen, Pensionat

K. A. Karcher, Hotelforpagter indtil 1902.

Marie Hansine Pedersen, Pensionat

M. Poulsen, Hotelforpagter

Ane Kathrine Hansen Pedersen, Pensionat

H. P. Boysen, Hotelforpagter

Frk. Madsens Pensionat, villa ”Strandlyst”

Kellers Restaurant

Boghandler Hansens Pensionat, villa ”Anna” og ”Marguerite”

Larsen, Hotelforpagter

Kjerstin Nielsen Fallesen, pensionat

Carl Beck, direktør Kurhotellet, Hotel Kongen af Danmark

Marie Hansine Pedersen, pensionat

Jeppe H. Brorson, Hotelbestyrer, Hotel Nordby

Ane Hansen, pensionat

Marius Boyschau, Færgegården, Interessentskab

Dorthea Marie Juliane Benden, pensionat

Franz Beck, forpagter, Strandhotellet

Andreas Kristiansen, gæstgiver

Sønderho

Balthazar Christensen

Maren Holdt, pensionat

Sidsel Jerne, restauratørPensionatsværtinde Maren Holdt

B00135 188 Maren-Holdt

Maren Holdt, gift med snedkermester Andreas Jørgen Holdt drev et pensionat i Sønderho.

B00090-066 Holdts-pensionat

Direktør Franz Beck

P8

Direktør Franz Beck, d. marts 1931, 54 år. B. var født i Isserlohn i Westphalen den 7. oktober 1876. sin første uddannelse fik han på hotel ”Karlefth” i Düsseldorf. Derefter arbejdede han på flere store og førende hoteller i Tyskland og England, indtil han i 1895 kom til Fanø Bad som køkkenchef på Strandhotellet og ejedes af skibsreder M. N. Mathiasen. Med undtagelse af et enkelt år, hvor han drev hotel i Hildesheim har han siden 1895 haft hele sit livsvirke ved Fanø Vesterhavsbad. I en række år drev han ”Strandhotellet”, og da det gik over til at blive det nuværende Missionskursted, forpagtede Beck ”Hansens Pensionat” og villa ”Prinsesse Marie”, som han drev under navnet Strandhotel.

Beck har været med fra den første begyndelse ved Fanø Bad. Han var en af dem, der gennem årene holdt ved derude – han var som et slags bindeled mellem den gamle tid og den ny! Tusinder af mennesker kendte Beck fra deres ophold ved Badet. Mange tyskere søgte netop hans hotel, men også en mængde notable danske gæster tog ind hos ham.

I sin tid var det altid hans fortovsrestaurant, der havde det største besøg. De mennesker der kom ham på nærmere hold, kom til at holde af ham, og direktør Lassen, betegner Beck som en meget hjælpsom og godhjertet mand, der af mange vil mindes i taknemmelighed. 

Franz Beck drev også en omfattende import/export forretning fra sin ejendom i Nordby. Her bringes en prisliste over varer til skibsproviantering og til hoteller samt en informativ skrivelse om hvad konserves var for en størrelse.

franz beck omport export-fo

franz beck omport export-f

franz beck omport export 3

Kaptajn Rødgaard

Kaptajn Rødgaard stammede fra ”Byen” (den såkaldte Rødgaarden), hvor hans fader var landmand og hvorfra så mange dygtige børn er udgået. Ved 14 års alderen kom han til søs, og som en rask gut sejlede han med forskellige nationers skibe, indtil 1862, da han en nat i Hartlepool forlod en amerikansk bark, for derefter at rejse hjem og tage styrmandseksamen; i 1863 var han til orlogs og med i 64, altså våbenbroder fra den tid. R. blev tidlig skibsfører, men de små forhold passede ham ikke, så han tog engelsk eksamen, og snart havde han et engelsk dampskib at føre. Her var han rigtig på sin plads, og som en dygtig mand vandt han snart sine rederes tilfredshed og anerkendelse. I 1889 forlod R. søen, og bliver medstifter af Fanø Nordsøbad. Han var stedets øverste leder indtil 1901 da hr. Kapff overtog. Død maj 1902.

Direktør Olaf Lassen

P20 WEB

Direktør Olaf Lassen, født i Skanderborg 13. oktober 1879, kom til Fanø den 23. april 1901 som ganske ung mand. Han tiltrådte da en stilling som kontorist på aktieselskabet Fanø Nordsøbads kontor. Han fik således sine læreår i dette selskabs tjeneste i de vanskelige og til tider dramatiske år, da tysk og dansk kapital „kæmpede" om magten i selskabet, en ”kamp” som endte med, at selskabet overgik til danske hænder, og under den nye ledelse avancerede direktør Lassen til selskabets øverste leder, en stilling, som han, eftersom årene gik, udøvede med næsten diktatorisk myndighed. Med fast og myndig hånd førte han badet frem gennem de skiftende tider mod målet: en eksklusiv og velordnet badeby – et sted hvor det vrimlende liv og den rivende udvikling blev holdt i ave, så man her slap for synet af skæmmende og sammenrodet bebyggelse. Samtidig byggede direktør Lassen Fanø Bad fra den gamle nu nedlagte keglebane over tennisbanerne og den store særprægede golfbane til den ny babygolfbane – alt sammen ting, der har været medvirkende til at skabe Badets ry. Det var et bysamfund, direktør Lassen stod som leder af, en by med mange huse, store hoteller, egne gader og veje, postkontor, flyveplads og meget mere, og han elskede dette område. Her har han lagt sin manddomsgerning, og her har han virkelig udrettet noget værdifuldt, en gerning som på mange måder har båret frugt, ikke blot for ham selv, men også for en stor del af byens befolkning, i første række byens handel og håndværk. 

Lassen er sikkert den bedst kendte mand på Fanø, både herhjemme og i udlandet. Denne mand som med sin let ludende og slentrende gang og et tilsyneladende tillukket væsen, blev Fanøs største arbejdsgiver. Knap og afmålt kan han være, men har man først lært ham at kende, ser man ham, som han virkelig er: Et hjertensgodt menneske, der er trofast mod dem, som han har fået tillid til. Han må betragtes som Fanø Vesterhavsbads grand old man. Den unge mand, som i 1901 kom til Fanøbad, tabte på mere end een måde sit hjerte herovre. Fanøbad blev ikke alene hans levebrød, det blev tillige en så stor del af ham selv, at det var meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at skille de to - personen og selskabet - ud fra hinanden.

Direktør Lassen ledede selskabet gennem en stor og rig tid, selvom to verdenskrige hæmmede udviklingen for en tid, og navnlig den sidste krig satte sine mærker på Badet - mærker, som det tog lang tid at overvinde. Gennem årene har Badet også på nogen måde skiftet karakter. Fra at være det meget fornemme badested blev det efterhånden et sted på et mere jævnt plan, hvor der er plads både for gæsten med de mange penge og for den jævne gæst. Lassen var med til at gøre Fanø Bad kendt i store dele af Europa, blandt andet ved at gøre Badet til et kendt golfsted. 

 

Direktør Lassen vogtede gennem de mange år over Fanøbad og dets renommé, og har her virket meget forudseende. Hans har æren for, at byggeriet derude er holdt på et så sobert plan, at der ikke behøvedes indgreb fra anden side for at holde det skæmmende byggeri borte fra badets område. Fanø Bad var i det hele taget mønsterværdig som badeby på mange punkter og i særlig grad på de sanitære områder. Men Lassen så også, hvorledes det gik tilbage for badet. Men det skal dog samtidig siges, at den del af badet, som direktøren havde afgørende indflydelse på, har ført standarden videre. Her tænkes navnlig på den linie, som er bevaret med hensyn til byggeriet derude, hvor man har hævdet sig på en god måde ved at kræve sommerboligerne opført på en sådan måde, at naturen ikke blev ødelagt. Et andet område er opbygningen af golfbanen, hvor der hvert år har været fremskridt at spore. Den årlige golfturnering, som er med til at skabe Fanø Bads ry rundt om i verden, trækker et stadig større antal deltagere til, og det glædelige ved dette er, at der kommer flere og flere unge deltagere i det ædle golfspil.

Direktør Lassen var en god mand for næringslivet i Nordby. Han gjorde gennem årene alt, hvad der stod i hans magt for at Nordbys håndværkere og forretningsfolk fik så meget arbejde og så mange leverancer til badet, som det var muligt at placere hos dem. Direktør Lassen var Fanøs største arbejdsgiver, og det er meget store summer, der gennem ham og hans virke er tilflydt Fanøs næringsliv.

Direktør Lassen var sikkert Fanøs mest kendte mand - en markant skikkelse i vort lands turistliv. Han havde mange bekendte; men sikkert kun få egentlige venner, han havde ikke let ved at slutte sig til andre mennesker og brød sig tilsyneladende heller ikke om det - han var en ener! Med et retlinet væsen og med stor hjælpsomhed!

Også på andre måder var dir. Lassen med i Fanøs liv. Han var en tid med i skolekommissionen og var medstifter af Nordby sygeplejeforening.

I 1955 udsendte dir. Lassen sin bog ”Badestedet Fanø igennem 50 år”. Denne bog, gav et levende og interessant billede af Fanø Vesterhavsbad.

I al stilfærdighed er der i aktieselskabet Fanø Vesterhavsbads ledelse sket et generationsskifte, idet selskabets administrerende direktør, Olaf Lassen, 75 år, den 1. januar 1955 er fratrådt sin stilling og har overgivet ledelsen til sin søn, direktør Per Olaf Lassen.Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles