Mitfanoe
Perioden 1910 - 1919

 

Nordby

Haslund, gæstgiver

J. Fr. Poulsen, gæstgiver

Nis J. Beck, gæstgiver

H. Boech, hotelbestyrer, Færgegården

Scheele, hotelejer, Strandhotellet

P. Chr. Pedersen, hotelejer

C. Svendsen, restauratør

M. A. Nissen Lind, restauratør

Anna Madsen, pensionat

Hans Fanø, portier

Maren Madsen, hotelejer, villa Strandlyst

Oscar Mørch, portier

S. Petersens Pensionat

Hansens Pensionat

Leopold Jensen, Hotel Nordby

 

Sønderho

B. Christensen

S. P. Thomsen

Maren Holdt, pensionat

 

 

Maren Madsens afholdshotel

I 1911 åbnede frk. Maren Madsen et afholdshotel ved sin ejendom på Strandvejen. Hun fik først afslag på sin ansøgning i 1910 af amtsrådet men opnåede i 1911 bevillingen gennem indenrigsministeriet.

Kaptajn Jørgen Toft erindrer i sine barndomsminder lidt om indretningen:

" Første tur, jeg kan huske, foregik i 1912. Mor skulle til Sønderho for at hjælpe i huset hos en søster, der netop havde født en pige. I god tid før postvognen skulle passere, begav mor og mig os ned til landevejen. Vejret var fugtig blæsende og koldt. I huset, Hovedgaden 107, var der dengang lige indrettet restauration, og da indehaveren, Maren Madsen, så os stå udenfor, inviterede hun os ind i varmen; hun var klar over, at vi ventede på postvognen, og fortalte, at vognen havde en pakke med til hende, og derfor ville holde udenfor. Jeg benyttede jo lejligheden til at undersøge lokalet, - Ved vinduet var der fire borde. På begge sider af bordene var der røde plys sofaer. Over ryggens polstring var der ført træskillerum op i øjenhøjde, og deroppe var der en hylde. Træværket var mahogni, tror jeg nok. I et hjørne stod en grammofon - det var første gang, jeg så sådan et vidunder. Maren Madsen trak den op med håndkraft, lagde en plade på, puttede en mønt i den dertil indrettede sprække, satte nålen på, og så havde vi musik. Nå, postvognen kom alt for hurtig efter min mening, og vi drog til Sønderho."

 

Portier Oscar Mørch


Oscar Mørch, d. oktober 1943, 75 år. M. var født i Odense den 25. marts 1868. som søn af en rebslager, men sønnens hu stod til søen, og efter at have optjent sin sejltid, kom han ind på Fanø Navigationsskole med eksamen i 1898. Herefter sejlede han et par år som styrmand hos svigerfaderen, kapt. P. Brinch, på ”Merdor”, som han selv blev fører af i 13 år. Senere var Mørch i belgisk og italiensk tjeneste. Hans bliv blev fyldt med mangeartede og sælsomme oplevelser. Det sidste skib han førte var ”Serse”. 

I 1914 sagde Mørch søen farvel. 

Han begyndte da som portier som afløser for H. Fanø, der havde været portier i 25 år, først et år på Kurhotellet, senere 13 år på hotel ”Kongen af Danmark”. Hans udmærkede sprogkundskaber og hans repræsentative fremtræden gjorde ham selvskreven til en sådan stilling. Så blev Mørch brandfoged i 6 år og herefter 6 år som strandfoged. I 13 år var han havnefoged ved Nordby Havn. Mørch har været medlem af bestyrelsen for Nordby Brugsforening og Skibsrederforeningen.

Han vil erindres som en frejdig og glad mand, der altid var ved godt mod, med et smittende humør og en storartet fortæller om alle sine oplevelser.

Moerck Oscar Havnefoged 22-1

 

faergegaarden
Fanoe-Vesterhavsbad-2
hotel-Nordby-2
Koncert-Hotel-Nordby
Kurhotellet---Beneficekonce
kurhotellet-3
Kurhotellet-Bal-og-bio
spiritismens-afsloerer
viseaften-kurhotellet-1918
1/9 
start stop bwd fwd

 

Bademester Anders Christensen

 

6 B1104 badevogne postkort

 

I forbindelse med sin 70 års fødselsdag i 1926 fratræder ”gamle Anders” sin stilling på Stranden, hvor han i 32 år har arbejdet med sin hest ved badevognene og kørt dem ud og ind i havstokken.

Christensen, der er født på fastlandet den 26. september 1856, kom som ungt menneske her til Fanø i 1880 og blev ansat som karl hos møller Thyssen. Fra Badets første begyndelse har han været knyttet til det derude; og tusinder er de gæster, som under deres ophold herovre har lært at kende ham og sætte pris på ham. Utallige er de ”plader”, der er taget af ham, når han bred og stovt sad højt til hest på sin rolige ganger. Havde han fået 10 øre for hvert fotografi, der er taget af ham, ville han nu have været en rig mand.

Mange er de historier, der verserer om den jævne og usnobbede måde, Anders tog fine folk på. Han var under udførelsen af sin måske nok ret trivielle gerning altid ligevægtig og altid venlig i sin optræden. Som han var i dag, var han også i går, og sådan ville han atter vise i morgen. Han var så at sige den inkarnerede uforanderlighed; ja, selv fra år til år var der ikke nogen omskiftelighed at spore udover den, som uvægerlig melder sig, når livsdagen ganger på held. 

Anders vil blive savnet derude ved Badet; thi med ham ligesom forsvinder bindeleddet mellem den ny tid og den gamle. Ligesom Badet i sin tid hædrede ham ved hans 25 års jubilæum, hvor konsul Lauritzen holdt festtalen for ham i Kursalen, således vil der sikkert også nu, når han lægger op og tænder sin aftenpibe i bevidsthed om at have gjort sit dagværk tilfredsstillende, ude fra Stranden lyde en tak til ham for alt trofast arbejde gennem de mange år. Død 4. juli 1931.

 

Pensionatsværtinde Anna Madsen

Anna Madsen, 90 år 22. August 1942. Hun er enke efter styrmand M. S. Hansen der døde på barken ”Peruvian” fire dage før skibet anløb engelsk havn i Queenstown, hvor han blev begravet. I 1896 nedbrændte hendes første hjem, og hun lod så villa ”Kama” opføre og her drev hun pensionat.

Sønderho Kro

Sønderho Kro blev af arvingerne til B. Christensen solgt til styrmand Sonnich Thomsen for 14.300 kr. overtagelsen skete pr 1. juni 1912.

Kurhotellet

I 1912 udvides Kurhotellet med en tilbygning til nord, hotellet får dermed en tilvækst på 35 værelser.

 

1919

 

Kurhotellet

 

B1644-30 Kongen-af-Danmark

 

Kongen af Danmark

 

Kongen af Danmark

1914 Carl Beck fornyr sin bevilling til gæstgiveri og beværtning på hotel Kongen af Danmark.

På en generalforsamling i aktieselskabet "Hotel Kongen af Danmark" i december 1906 vedtoges det at sælge hotellet til aktieselskabet, hvis navn er "Aktieselskabet til Erhvervelse af Ejendomme på Fanø", med direktør Carl Beck. Der vil ske forandringer, idet den store Table d´hote sal skal laves om til værelser. Selve hotellet og navnlig inventaret skal grundig efterses og en mængde nyt inventar skal anskaffes. Hotellets drift vil ellers være uforandret. 

Hotel Nordby

1. juni 1914 blev hotel Nordby solgt af Vest- og sydjydske kreditforening til gæstgiver N. Lang Nielsen, Skjern, under forudsætning af, at han kan opnå bevilling. Kreditforeningen krævede hotellet udlagt i december 1913.

August 1915 blev hotellet solgt til Leopold Jensen, Esbjerg, der indgav ansøgning om ret til at drive gæstgiveri og udskænkning af stærke drikke. Afholdsbevægelsen i Nordby indsendte ved samme lejlighed en ansøgning til sognerådet, hvori de bad sognerådet om at nægte hotellet den ansøgte bevilling. Det var ikke første gang De Samvirkende Afholdsselskaber var ude med riven.

I 1915 rykkede de udstationerede soldater ind i Hotel Nordby, der gennem nogle år havde stået tomt på grund af den tidligere ejers fallit og langsomt var ved at forfalde.

 

 

B1520-4 Soldater-paa-Fanoe-1-

 

I november 1915 blev det smukke og karakteristiske tårn og ligeså verandaen nedrevet. Der har gentagne gange været planer om at indrette hotellet til sygehus eller epidemihus, men uden at der er kommet noget konkret på bordet.

Hotel Nordby blev af Kreditforeningen i september 1917 solgt til gårdejer S. Mortensen, Jerne, der har planer om at indrette hotellet til en 10 – 12 lejligheder.

Færgegården

I august 1914 forlod bestyrer Boeck Fanø, efter at have købt afholdshotellet i Fredericia. Overkelner Svendsen overtog Færgegården. 

Strandhotellet

Strandhotellet blev i november 1916 solgt til boghandler J. N. Hansen. I 1919 købes stedet af et aktieselskab, ”Akt. Missionskurstedet Fanø Strand”, og hensigten var at drive stedet som kurstedet Nyborg Strand.

J. N. Hansen overfører navnet Strandhotellet til sin ejendom på Strandvejen 52:

 HISTORIE:

Den 26/27 apr.1892 og 23 maj 1892 køber August Carlson 3 parceller af Fanø Nordsøbad. Disse bliver den 12 sep.1893 solgt tilbage.

Den 11/12 sep.1893 køber Jes Nielsen Hansen byggegrund hvorpå HANSENS-BOGHANDEL  HANSENS-PENSIONAT  bliver  opført. Den  blev  også  kaldt  villa ANNE.

Den 19 aug.1895 køber Valdemar von Beck, Axel Leth Nyholm  og  Valdemar  Rasmusen  byggegrund  hvorpå PRINSESSE MARIE bliver opført.

Den 14 jun.1913 køber Jes Nielsen Hansen PRINSESSE MARIE.

Efter købet af STRANDHOTELLET den 11 nov.1916, bliver dette navn overført hertil. 

Har været hjemsted for DEN REJSENDE HØJSKOLE.

Alle bygninger er i dag nedbrudte. 

Badeanstalten i Sønderho

I oktober 1917 nedrives badeanstalten i Sønderho og kørsel med badevogne er samtidig et afsluttet kapitel.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles