Mitfanoe
Fanø Krogård - del 3

Bork solgte Krogården ved auktion 25. februar 1887

Bork solgte Krogården ved auktion 25. februar 1887 til birkefuldmægtig Jens N. Svarrer for 12000 kr.. Og udbygningerne til avlsbruger Th. Jacobsen for  3200 kr.

 

krogaarden 1928 fanoe nords

 

 

De mange badegæster, der dengang også i stort tal boede rundt omkring i Nordby, på hoteller og i pensionater, samt hos private, kunne også komme til Fanø Nordsøbad med skib, som dette billede viser. Skibet ligger fortøjet ved en trappe neden for Krogaarden, og skipperen står klar ved roret. Foran skibet ligger en jolle, som måske skulle hjælpe med til at få passagererne ombord i Nordby og senere i land ude på stranden

 

 

 

Svarrer solgte Krogården 1891 for 25000 kr. til et konsortium bestående af murermestrene Anders Jensen og P.P Stærk, Esbjerg og købmand H. N. Svarrer, Nordby; siden blev kroen handlet adskillige gange indtil Nis Jørgensen Bech i 1904 købte den for 18.300 kr.

Efter Bechs død i 1923 overtog J.P. Nielsen kroen.

 

 

 b36jpnielsen web  b36njbech web  b36jnsvarrer web
J. P. Nielsen   N.J. Bech J.N. Svarrer

 

 

Hotelejer Nis Beck

 

En her på Fanø kendt personlighed, fhv. hotelejer Nis Beck, er i mandags aftes den 23. april 1923 i en alder af 68 år afgået ved døden i sit hjem ramt af et hjerteslag.

 

Beck var født den 2. september 1856 i Sønder Farup ved Ribe; men hans tilknytning til Fanø ligger så langt tilbage, at han med nogenlunde ret kan betegnes som ægte Fanøbo. Det er nemlig over 30 år siden han første gang kom hertil som ejer af "Krogaarden". Dette hotel drev han med en enkelt afbrydelse, indtil han for ca. 4 år siden solgte det og købte sig en ejendom til nord i byen, som han dog ret hurtig igen afhændede for derefter at overtage det store, gule hus på Torvet, hvor han boede til sin død.

 

Ved siden af sin hotelvirksomhed drev B. tillige gennem mange år restauration om bord i Fanøfærgerne, og man kunne under overfarten fra Nordby til Esbjerg ofte træffe B. i kahytten, hvor han var lige så elskværdig en vært, som han var det hjemme på "Krogaarden". I de senere år har han ejet og drevet Nordby Biograftheater. Dette foretagende fangede en stor del af hans interesse, og det var ham magtpåliggende, at der blev forevist gode film, som både var til glæde og til belæring for publikum. I den allerseneste tid har han forestået udsalget fra Nordby Mælkeforsyning, som han havde ladet indrette et i enhver henseende tidssvarende og hygiejnisk udsalgslokale til i sin ejendom.

 

De, der gennem årene kom i nærmere berøring med B., vil sikkert længe bevare mindet om ham og huske ham som den forekommende og venlige mand med det livlige væsen og den sirlige optræden.

 

 

 

 

B1652-5 Udsigt-Krogaarden

Udsigt Fanø Krogård, 1910

 

 

 

 

Krogården

Den nye ejer af ”Krogården”, J. P. Nielsen søger i januar 1920 om bevilling til udskænkning af stærke drikke, samt gæstgiverbevilling.. Ansøgningen blev bevilget. 

J. P. Nielsen, Krogården

J. P. Nielsen var født i Næsborg Møllegård ved Løgstør den 14. september 1872, død 2. august 1931, 59 år gammel.

Han fortsatte slægtens traditioner, lærte mølleriet og overtog så først Lunding Mølle ved varde. Senere fik han Dyrehave mølle ved Nyborg i 5 år, købte så Lystrup afholdskro ved Århus, herefter kom han til Thorup pakhuskro på Mols.

I 1920 kommer Nielsen til Nordby, hvor han overtog Krogården. Han blev hurtigt – udmærket bistået af sin hustru – kendt herovre som en dygtig og god vært, der skabte gode og hyggelige forhold. Han lod Krogården gennemrestaurere uden at bryde den fine og gamle stil. 

 

Kroejer Sarah Nielsen, Krogården

 

Den 17. februar 1945 kunne Sarah Nielsen, 25 års jubilæum som indehaverske af Krogården.

N. er født i Ølgod. I sine ganske unge år var hun beskæftiget med kontorarbejde, men besluttede sig for at gå ”Køkkenvejen” og kom til hotel ”Royal” i Nyborg.

Den 2. juni 1906 blev hun gift med møller J. P. Nielsen, som hun havde truffet i Linding mølle ved Sig. Det unge ægtepar overtog Dyrehave Mølle ved Nyborg. Senere flyttede de til Lystrup ved Århus, hvor de overtog kroen. Herfra flyttede de til Knebel Vig, for at overtage Torup Pakhus gæstgiveri. Så gik turen til Fanø for at overtage Krogården, den 20. februar 1920.

Nielsen passede på sin lune og sindige måde restaurationen, og fru Nielsen tog sig af køkkenregionen. Under deres ledelse opnåede Krogården et anseeligt ry, både blandt stamgæster og tilrejsende. 

Fru Nielsen har været medlem af bestyrelsen for den lokale afdeling af Dansk Kvindesamfund og bestyrelsesmedlem af Dansk Arbejde.

I august 1931 døde J. P. Nielsen – netop to måneder efter sølvbrylluppet. Det var et stort tab for fru Nielsen, men nu tog hun selv alle hotellets tøjler i sin hånd og førte hotellet videre. Det var et stort arbejde for en kvinde alene at klare denne opgave, men fru Nielsen klarede det på en udmærket måde, og det lykkedes for hende at føre forretningen igennem – også gennem de vanskelige krigsår, der var særlig hårde ved Krogården, hvor alle lokalerne efterhånden blev beslaglagt, så der til sidst kun var et enkelt lille lokale i en sidebygning til restaurationen.

Det var en bekostelig historie for fru Nielsen at få hotellet genopbygget; men hun ville have det gjort – og nu står den gamle krogård så smuk og præsentabel som ingensinde før. Sønnen, Holger Nielsen, er nu hjemme og har overtaget hotellets daglige ledelse – dog er fru Nielsen stadig at finde i køkkenet, hvor Krogårdens anerkendte mad bliver lavet.

 Fru Nielsen har haft nok om hånde i sit hjem og sin forretning, så der blev ikke megen tid tilovers til interesserne udenfor, men alligevel har hun på flere måder sat sig spor i byen og dens liv. Indenfor Dansk kvindesamfunds herværende afdeling har fru Nielsen udført et stort  arbejde – og her havde i særlig grad julefesterne for de gamle hendes trofaste støtte. Mange vil også tænke på hende i taknemlighed, fordi hun så ofte kom i de svære stunder, når der var brug for hjælp og venlighed. Det er en gerning, som bliver øvet i stilhed, og derfor er den så værdifuld.

 

 

Nielsen Sara Krogaarden 14-

Efter J. P. Nielsens død i 1931, fortsatte hans enke Sara Nielsen driften af kroen

 

krogaaden 1928 1      krogaaden 1928 2

 

B5570 Krogaarden 1930

 

B1644-64 Fano-Krogaard post

 

B1728 23 Fanoe-Krogaard

 

Krogården omkring 1930

 

B1520-49 Luftfoto-af-Krog

 

b1520-49 luftfoto-af-krogaa

 

krogaaden farvelagt

Fanø Krogaard 1955.

I kroerne i Nordby og Sønderho holdtes forskellige ind- og udenlandske aviser, særlig dem, der indeholdt skibsefterretninger. Hver dag efter postens ankomst samledes de hjemmeværende skippere i kroen for at studere aviserne over en kaffepunch.

 

 

Meta og Svend Rasmussen, Hotel ”Krogaarden”

Tirsdag den 1. juni 1976 kan Meta og Svend Rasmussen, Hotel ”Krogaarden”, Nordby, fejre deres 25 års jubilæum. De femogtyve år er ikke gået sporløst hen over hverken Krogaarden eller dens ejere. 

I 1951 startede ægteparret med en omsætning på 70.000 kr. om året og var villige til at sælge kroen til hvem som helst, men dette blev heldigvis ikke tilfældet. I dag er omsætningen på godt 2½ million kroner om året, skabt gennem flid og investering. – Krogaarden har altid været kendt som stedet, hvor der afholdtes familiefester, og dette ry er ikke blevet mindre i familien Rasmussens tid. 

Der er i årenes løb blevet investeret mange penge i modernisering og udbygning af kroen, dog således at den i dag stadig har noget af det gamle 1670’er på sig, i skøn forening med en moderne og særdeles hyggelig sal. 

I de første år på Fanø, lod krofatter sig sjældent se i lokalerne, men i dag, hvor ægteparret kender de fleste i Nordby, får de ikke lov at gemme sig længe, før der bliver kaldt på dem. Der blev engang på et sognerådsmøde i 20’erne af et sognerådsmedlem sagt, i forbindelse med en ansøgning fra Krogaarden om fornyet spiritusbevilling: ”En Krogaard på Fanø uden spiritusbevilling, er som en rose uden duft”. –

I dag kan man sige, at uden den beskedne, men uhyre flittige Meta Rasmussen og forretningsmanden, krofar Svend Rasmussens dygtige ledelse, var Krogaarden ikke, hvad den er i dag, et hyggeligt samlingssted og et af Fanøs klenodier.

 

 

Krogaarden-interioer- 1      Krogaarden-interioer-1960erne

Fanø Krogård, interiør 1960'erne

 

 

B1360 Krogaarden postkort 2

 

 

fanoe-krogaard 3

 

Krogården 2005.

 

fanoe-krogaard 4

Krogården 2005.

 

krogaard

 

Krogården 2005.

 

 

Ejere og forpagtere af Fanø Krogaard:  

 

1664-?       Jørgen Frandsen. Første bevilling for begge kroer.

1682-1693†   Peder Callesen. Kun Fanø Krogaard.

1693-1697    Margrethe Elisabeth Callesen. Enke efter Peder Callesen.

1697-1701    Jens Nielsen Baggesen.

1701-1703    Margrethe Elisabeth Gallesen

1703-1709    Christian Jensen og Frederik H. Jensen

1709-1739†   Jeppe Didriksen, forpagter

1739-1742†   Søren Nielsen

1742-1745    Christian Jørgensen, forpagter.

1745-1751.   Christian Greise, forpagter

1751-1754†  Jacob Nielsen, forpagter (fra 1754 ejer)

1754-1766    Jacob Nielsens enke, Anne Jensdatter Nielsen

1766-1782†   Hans Ditlef Dam. Gift med Nielsens enke

1782-1815    Niels Jacobsen, stedsøn

1817-1819†   Købmand Frederik Abraham Kolvig

1819-1831    Købmand Jacob N.Jacobsen

1831-1838    Prokurist Albanus

1839-1855†   Simon Johnsen

1855-1857    Simon Johnsens enke, Anne Johnsen

1857-1887    Jens Korsholm Bork

1887-1891    Birkefuldmægtig jens N. Svarrer

1891-1898    P. Breinholdt, H. Chr. Hansen og skibsbygmester Th. Dahl

1898-1898    Kancelliråd I. N. Svarrer, murermester S. P. Stærk og grosserer Carl Emil Møller (de to sidstnævnte fra Esbjerg). Restaratør C. Wivel og grosserer L. Wulff (København)

1898-1901    Grosserer Carl Emil Møller

1901-1802    Sagfører N. Christensen, grosserer Chr. Filtenborg og direktør N. C. Guldmann

1902-1904    C. N. Degn

1904-1917    Nis Jørgensen Bech

1917-1920    Haslund

1920-1931   J. P. Nielsen

1931-1951    J. P. Nielsens enke, Sara Nielsen

1951- 1984   Svend H. Rasmussen

1984-1989    Serup Andersen

1989 - 1995  Birthe og John Fisher

1995 -            Eskil Lund, nuværende ejer.   

 

readmore

 

Kilder: 

www.fanoekrogaard.dk

N. M. Kromann: Fanøs's historie bind 2

Flemming H-Thiim: Vore gamle privilegerede landevejskroer, Forlaget: Børge binding, 1972.

Fanø Ugeblad

Billeder, Nordby Sognearkiv

Turistbrochurer


Gå til top

End Of Slide Box