Mitfanoe
Fanø Landboforening

Den 31 januar 1904 holdtes konstituerende generalforsamling med stiftelse af landboforeningen for hele Fanø.

Foreningen havde 134 medlemmer, 74 fra Sønderho og 60 fra Nordby. Den første bestyrelse bestod af: 

Førstelærer S. Lauritsen, sognerådsmedlem M. Kromann, vognmand Sofus Christensen, gårdejer Jørgen Nielsen, alle af Sønderho og gårdejer Henrik Olsen, Rindby samt overlærer Thyssen, Nordby og plantør Heegaard Christensen, plantørboligen. 

Landboforeningen arbejdede for, at Fanø - landbrugsmæssigt set - kunne være med i udviklingen, så jordens udbytte blev det størst mulige. Dette skete på forskellig måde: ved oplysning gennem en mængde landbrugs- og havebrugsforedrag, ved præmiering af veldyrkede huslodder. Der blev arrangeret rejser til andre egne i Danmark, afholdt udstillinger med produkter fra mark og have. 


Landboforeningens formænd.


b259landboforeningensformaend


                                Gårdejer V. M. Villadsen                     Gårdejer Jens H. Iversen

                                  Født 16. juni 1879                                 Født 12. marts 1900


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles