Mitfanoe
Kroslippen 1910. En lille historie om pumpen i slippen

 

scan0025

 

Kroslippe ca. 1910. Billede Nordby Sognearkiv

 

 

Gaden var brolagt med piksten. Midt i gaden stod pumpen og den var fælles for fire ejendomme på gadens nordside samt for True Jacobsen og familien Sørensen i Hovedgade, i alt seks familier. Ved denne pumpe hentedes alt vand og ved pumpen skylledes vasketøjet og i Bakskuld-tiden blev disse også skyllet ved pumpen.

Jacobsen der havde gården til højre i billedet havde lavet en trærende, der kunne sættes til ved pumpen og førtes over til stalden, så vandet til heste og kreaturer kunne pumpes ind til stalden. Pumpen var af træ og sekskantet, tuden vendte mod syd og pumpestangen mod øst. Længe efter at vandværket var kommet i drift i 1915, blev pumpen stående. Først sidst i 20’erne lod Poul Jacobsen pumpen tage op og brønden kastet til.

 


Gå til top

End Of Slide Box