Mitfanoe
Billedserie fra ”Fanø Nordsøbad”

 

1897

HOF-FOTOGRAF WILHELM DREESEN

FANØ NORDSØBAD

PR1IS 9 KRONER. FORLAG

AF

JOHANNES HOPPE, FLENSBURG GROSSE-STRASSE21.

 

 

220px-Wilhelm Dreesen- Selbstbildnis (1894)Wd b000


Wilhelm Anton Georg Dreesen (31. marts 1840 i Rendsborg – 18. december 1926) var en dansk-tysk fotograf.

Dreesen blev født i 1840 i Rendsborg, hvor hans far var ansat ved den danske militær. Efter forældrenes død kom Dreesen til et militært børnehjem i Egernførde, hvor han som 14-årig blev uddannet som svømmelærer. Under den 2. slesvigske krig kæmpede han på dansk side ved Dybbøl. Efter krigen åbnede Dreesen et fotoatelier i Flensborg, hvor han arbejdede blandt andet som portrætfotograf. Kort tid efter åbnede han filialer i Kiel, Kappel og Aabenraa. Efter brorens død begynte han også at male og tilsluttede sig kunstnerkolonien Egernsund ved Flensborg Fjord. Fotografen spillede snart en en central rolle i kunstnerkolonien, især i henblik af kunstnergruppes sammenhold. I 1880'erne slog han sig på kunsternisk landskabsfotografi. Han deltog nu med succes på internationale udstillinger og blev i 1887 Lyksborg Slots hoffotograf. I 1892 kunne han sammen med de andre kunstnerne fra Egernsund udstille i Flensborgs Kolosseum. I flere billedreportager dokumenterede han den kulturelle forandringsproces i Sønderjylland. Han besøgte blandt andet de nyoprettede badebyer på de nordfrisiske øer.

Wilhelm Anton Georg Dreesen var en dansk-tysk fotograf. Dreesen blev født i 1840 i Rendsborg, hvor hans far var ansat ved den danske militær. Efter forældrenes død kom Dreesen til et militært børnehjem i Egernførde, hvor han som 14-årig blev uddannet som svømmelærer. Under den 2. Efter krigen åbnede Dreesen et fotoatelier i Flensborg, hvor han arbejdede blandt andet som portrætfotograf. Kort tid efter åbnede han filialer i Kiel, Kappel og Aabenraa.


1-B1041_1_Villa-Anita-og-ho
10-B1041_10_Klitparti-med-b
12-B1041_12_Strandhotel-ved
13-B1041_13_en-gammeldags-b
15-B1041_15_Kurhotellet-med
16-B1041_16_Nordby-set-fra-
17-B1041_17_Stranden-med-Ku
18-B1041_18_Klitparti-med-v
19-B1041_19_Hotel-Kongen-af
2-B1041_2_Klitlandskab-med-
20-B1041_20_Nordby-kirke_po
21-B1041_21_dampskibsbroen-
220px-Wilhelm_Dreesen-_Selb
220px-Wilhelm_Dreesen-_Selbstbildnis_(1894)Wd_b000
23-B1041_23_Villaer-og-klit
24-B1041_24_Villa-Senta-og-
25-B1041_25_Stranden-Fanoe_
26-B1041_26_Parti-af-Nordby
27-B1041_27_Hovedgaden-Nord
28-B1041_28_klitparti-med-h
29-B1041_29_Ved-havnen-i-No
3-B1041_3_klitparti-med-nog
30-B1041_30_Klitparti-Fanoe
4-B1041_4_Badevogn-paa-Stran
5-B1041_5_Badestrand-Fanoe_p
7-B1041_9_Strandparti-Fanoe
9-B1041_7_Kurhotellet og Kongen af Danmark
B1041_Wilhelm-Dreesens-foto
01/28 
start stop bwd fwd


Billederne er fra Nordby Sognearkiv.


B1041 Wilhelm-Dreesens-foto


Fanø Nordsøbad

beliggende paa Øen af samme Navn paa den 56. Breddegrad ved Jyllands Vestkyst, hørende til Danmark, har siden Oprettelsen gjort særdeles store Fremskridt. Hovedsagelig har Øens i klimatisk Henseende gunstige Beliggenhed bidraget hertil, da Badestedet ved Fastlandets Nærhed beskyttes mod barske Nord- og Østvinde. Fanøs vidunderlige Strand, kraftige Bølgeslag og storartede Klit­dannelse fyldestgøre i hver Henseende Fordringerne, der stilles til et første Rangs Nordsøbad. 

Badet grundlagdes i Aaret 1890 af et Consortium af danske, engelske, tyske og østerrigske Kapitalister under Navnet:

»Fanø Nordsøbad Compagny Limited«.

Det store Kurhotel er opført af Selskabet; det aabnedes 22. Juni 1892. Senere ere fremdeles »Hotel Kongen af Danmark« og »Strandhotellet« oprettede; endvidere byggedes der 18 Villaer. Det er karakteristisk for Fanø, at samtlige Hoteller og Villaer ligger direkte i Klitterne, hvilket ikke findes ved noget andet Vesterhavsbad. 

Øens Fladeindhold er c. 50 km2, Indbyggerantallet c. 3800. Øen inddeles i to Sogne, Nordby og Sønderho. 

Beboerne, som for største Delen behersker det engelske og tyske Sprog, have en imødekommende tiltalende Optræden og nyde Verdensry som dygtige Søfolk. Det har vist sig, at ingen Vesterhavsø i og for sig selv byder saadanne Fortrin i hygienisk,  klimatisk Henseende  som  Fanø,  hvilket ogsaa er anerkendt af medicinske Autoritæter.

l Nordby findes en Navigationsskole, Posthus og Telegrafkontor, teknisk Skole og Realskole, Birkekontor og Toldforvaltning. 

Den mangfoldige Lejlighed til at drive Sport paa Fanø, f. Ex. Sejl- og Jagdsport vil udøve stærk Tiltrækningskraft paa det sportelskende Publikum. Fanø naas fra London, Parkeston Quay-Esbjerg eller via Vlissingen-Hamborg-Esbjerg; fra København via Fredericia.

Maatte Billederne i foreliggende Mappe, som tilstrækkeligt vise Øen Fanø's yndige Landskaber, finde Bifald hos Kurgæsterne, som de fortjene; gid de maatte være et blivende Minde for dem, der have Fornøjelsen at dvæle paa denne vidunderlig dejlige Vesterhavsø, og gid de maatte bidrage deres til, at »Fanø Nordsøbad« bliver stedse mere bekendt.

Indhold.

No.                1. Villa Anita og Hotel »Kongen af Danmark«

-                     2. Klitlandskab med Villaer.

3. Klitparti med nogle Villaer i Baggrunden.

-                     4. Badevogn paa Stranden.

-                     5. Badestrand Fanø.

-                     6. Esbjerg Fiskerihavn.

-                     7. Strandparti Fanø.

-                     8. Parti af Esbjerg Havn.

-                     9. Kurhotellet og Hotellet »Kongen af Danmark«.

-                     10. Klitparti med Bøndergaarde og Nordby i Baggrunden.

-                     11. Esbjerg.

-                     12. Strandhotel ved Nordsøbadet Fanø.

-                     13. En gammeldags Brønd i Nordby.

-                     14. Et Vrag med Esbjerg i Baggrunden.

-                     15. Kurhotellet med Musikpavillon fra Søsiden med Strandhotellet i baggrunden.

-                     16. Nordby seet fra Havnen.

-                     17. Stranden med Kurhotellet og forskjellige Villaer i Baggrunden.

-                     18. Klitparti med Villa »Fischer«

-                     19. Hotel »Kongen af Danmark« med forskjellige Villaer.

-                     20. Nordby Kirke og Kirkegaard.

-                     21. Dampskibsbroen i Nordby paa Fanø.

-                     22. Esbjergs Dampskibshavn.

-                     23. Villaer og Klitlandskab.

-                     24. Villa Senta og Grev Råbens Villa.

-                     25. Stranden Fanø.

-                     26. Parti i Nordby paa Fanø.

-                     27. Hovedgaden, Fanø.

-                     28. Klitparti med Hoteller og Villaer i Baggrunden.

-                     29. Ved Havnen i Nordby.

-                     30. Klitparti, Fanø.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles