Mitfanoe

Plantager på Fanø

Årene 1934 - 1947

Der foregik nu en del salg af brænde og kvas i disse år, og under 2. verdenskrig samledes der også en del grankogler og man foretog stødrydning.

Læs mere Årene 1934 - 1947
 
Årene efter 2. verdenskrig

I årene efter 2. verdenskrig var det nødvendigt med meget store tilplantninger af plantagen

Læs mere Årene efter 2. verdenskrig
 
Private plantager

Efter de første planer om beplantning med klitplantage i 1855, var der flere private der anlagde plantager rundt omkring på Fanø.

 

Læs mere Private plantager
 
Plantører gennem tiderne

Plantørboligen har haft mange forskellige plantører boende, her følger en oversigt over hvilke plantører.

Læs mere Plantører gennem tiderne
 
Statsplantagen i 90erne

Statsplantagen var i 90erne en af Fanøs stabile arbejdsplantager der varetager plantagens kår med at rydde og beplante nye områder

Læs mere Statsplantagen i 90erne

 

End Of Slide Box