Mitfanoe
Nordby Sognearkiv

Nordby sognearkiv

Åbningstider: Tirsdag kl. 1000 - 1200 og onsdag kl. 1900 - 2100 

Tlf: 7516 6260 - mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 SOGNEARKIVERNE PÅ FANØ

Efter kommunesammenlægningerne i 1970 blev der rundt om i landet oprettet mange arkiver, der indsamlede arkivalier i de tidligere sogne for at bevare disse lokalt tilgængelige.

ark1På Fanø havde Skibsfarts- og dragtsamlingen en del materiale om især sejlskibene, fhv. borgmester Marius Sørensen havde i flere år arbejdet med sit private lokalarkiv under Fanø Museum, og Fonden Gamle Sønderho havde en mindre samling af fotografier, men ingen af disse tiltag resulterede i en registreret offentligt tilgængeligt arkivsamling.

I 1980 talte man om at oprette et lokalarkiv på Fanø, men først i 1982 blev det til noget. ---

Efter sommerferien 1982 - samlede fhv. skoleinspektør Børge E. Hansen med det formål at danne et lokalarkiv på Fanø, nogle interesserede personer på Nordby skole, det var fhv. borgmester Marius Sørensen, fhv. kæmner H.P. Sonnichsen, viceskoleinspektør Erik Bay og arkitekt Jørgen Lind.

Der blev lavet en model med to arkiver i henholdsvis Nordby og Sønderho, med lige mange stemmer - 3 fra hvert sogn - og en syvende udpeget af Fanø Kommune. På den måde blev arkiverne ligestillet med fælles økonomi og bestyrelse.

Der blev lavet et sæt vedtægter, og der blev også ”antaget” personale til det frivillige arbejde.

For Nordbys vedkommende blev det Børge E. Hansen, H.P. Sonnicksen og Erik Bay der startede op, og i Sønderho var det Sigrid Pedersen, Johan F. Warrer Thygesen og Jørgen Lind. Begge arkiver var dermed godt rustede med folk, der havde et meget stort lokalkendskab.

Anton Dams store Fanøsamling blev efter hans død i 1982 overdraget til Nordby Sognearkiv og ligeledes kom Marius Sørensens samling efter hans død til arkivet. Dermed havde arkivet fået arkiv44en rigtig god samling til at starte op på.

Efter nogle års forløb, blev Nordby Sognearkiv og Sønderho Sognearkiv optaget i såvel det landsdækkende SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) som det amtslige RAL (Ribe Amts Lokalarkiver) i dag SVA (Sydvestjyske arkiver) vedtægterne blev rettet til efter disses retningslinier og blev godkendt af Fanø Byråd.  

I januar 1987 oprettedes Fanø Lokalhistoriske Forening, som blev en ”paraply” over arkiverne, og hvor man også kunne blive medlem af foreningen, og for at gøre den mere synlig og yde medlemmerne lidt til gengæld for kontingentet, forsøgte Børge E. Hansen, Lars Groth og Jørgen Lind, at udgive et lille medlemsskrift, hvor man kunne skrive om ting fra arkivernes gemmer.

Forsøget blev permanent, og medlemsskriftet foreligger nu i 75. udgave. – redaktørerne er udskiftet et par gange i gennem årene, men for tiden er det Niels Erik Engsted, Sønderho og Linda Vesterbæk, Nordby, der finder ting frem til bladet.

I 2003 fik Nordby Sognearkiv overdraget Hanne og Villy Nielsens store og flotte samling på dvd – Nordby Sogn, Fanø, som er et meget værdifuldt forskningsmateriale om personer, ejendomme og jorde i Nordby Sogn.  

Torben Garmer testamenterede ved sin død i 2013 denne hjemmeside, "Guide til Fanø's historie", til Nordby Sognearkiv og det har givet os en mulighed til at udbrede kendskabet til Fanø til en større kreds.

Børge E. Hansen var som nævnt den første leder af Nordby Sognearkiv, siden kom fhv. Sparekassedirektør Anne Jensen til, og fra året 2002 har Linda Vesterbæk haft ledelsen.

I Sønderho Sognearkiv var det Jørgen Lind, der var leder, derefter Anker Anthonis Jensen, og i dag Niels Erik Engsted.

Begge Sognearkiver på Fanø har i dag en meget stor og flot samling arkivalier og fotos – særlig takket være alle de lokale, som kommer med deres billeder, tegninger og papirer, men særdeles også de udenøs ”lokale” som kommer med ting de har arvet.

Sognearkiverne på Fanø støttes økonomisk af Fanø kommune.

Det er vi meget taknemmelige for og rigtig mange tak til Jer alle.

Linda Vesterbæk.

ark7

 En besøgende bringer nyt materiale til arkivet i Nordby


Gå til top

End Of Slide Box