Mitfanoe
Sejelser fra Sønderho

   Sejelser fra Sønderho

"Maagen" årgang 1946

Ungom og Visdom følges ikke altid ad!

 

Bakse og Knive skal Kærlighed fordrive,

 

Gafler og Skeer skal Kærlighed formere.

 

Man skal mene alt hvad man siger,

men ikke sige alt, hvad man mener.

 

Man skal ikke løbe af Plads

for et tykt Stykke Brød.

 

Den der gemmer til Natten, gemmer tii Katten.

 

Tak: Ja, det døde Smedens Kat af.

 

Een Fugl i Haanden er bedre end ti paa Taget.

 

Kom o Maaen, saa skal vi baaed bryg o baag.

 

En ku sej møj, sæer en et sku tie stil.

 

Man ska ikke sætte Lus i Skindpelsen for andre.

 

Skomagerens Kone og Smedens Hest.

haver de daarligste Sko.

 

Aftenrød gør Morgen sød,

Morgenrød gør Trøjen blød,

 

Æddike forkerter Livet.

 

Det er bejer o vær Sleiter te æ Skjørt

en te æ Kjoul.

 

Haanden fuld af Arbeid'

Hjertet fuld af Kærlighed.

 

Tanker er toldfrie.

 

Sen op forkorter Dagen.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles