Mitfanoe
Drengestrejken i Sønderho

Drengestrejken i Sønderho i 1881

 

Kaptajn N. Thøgersen Brinch, Esbjerg, fortæller følgende oplevelse fra hans konfirmationstid i Sønderho.

 

 

 Ja, siger Kaptajn Brinch, den gang indtraf sikkert den første drengestrejke i Danmark. 

Præsten hav­de nemlig forlangt, at konfirmander­ne skulde gå til forberedelse hver mandag, onsdag og fredag og des­uden i skole om eftermiddagen i stedet for som hos den tidligere præst: hver mandag og torsdag og så være fri fra skolen om eftermiddagen. caroe

 

Det ville drengene ikke finde sig i. Kun forberedelse - ikke skole.

Torsdag morgen, fortæller Hr. Brinch, kom pastor Martin Frederik Kristian Carøe ind i skolen og ville straffe drengene, fordi de ikke var kommet i skole onsdag eftermiddag. 

 

Tre drenge: Hans Chr. Hansen, Niels Nissen, der var søn af den rigeste enke derovre og Sonnich Jørgensen blev lagt på bordet, og degnen skulle så slå dem. 

Da Pastor Carøe ikke syntes, det var hårdt nok, tog han selv spanskrøret og kløede løs på drengene.  ­

 

glMindst 40 salmer skulde de lære udenad.

 

Konfirmationsforberedelsen foregik i kirken til helt hen i december måned, da blev det så koldt, at et par af pigerne besvimede derinde, og endelig flyttede præsten over i præstegården med dem. 

 

­Med hensyn til alle de salmer, der skulde læres udenad, hvad vel kunne knibe for både den ene og anden ­var skæbnen dem gunstig.

Der skete nemlig det, at præstefruen barslede natten til konfirmationssøndagen, hvorfor præsten om søndagen var så træt og søvnig, at det ikke blev til meget med afhøringen. ­

 

I stedet for at blive hørt enkeltvis, som de plejede, blev de nu overhørt en 5 - 6 stykker ad gangen. Præ­sten sad træt og søvnig på en stol oppe ved alteret. ­

 

For nogle Aar siden talte pastor Carøes søn med kommunekasserer Jørgensen, Sønderho, der var identisk med Sonnich Jørgensen.

Og i samtalens løb kom kommunekassere­ren til at sige, at han huskede så tydeligt, at Carøe var født den 6. februar 1881.

Det forbavsede jo Carøe ikke saa lidt.

 

Men kommunekassereren glemte nemlig aldrig sin konfirmationssøndag. 

Og ved sig selv tænkte han sikkert på strejken, de havde lavet, og som ikke hjalp, og på den omgang klø han sammen med de to andre drenge havde fået af præsten.               

 

Kilde: Nordby sognearkiv

 


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles