Mitfanoe

Fakta om Fanø

Fanø - Trap Danmark 1928

Fanø - Trap Danmark 1928

Fanoe-segl

Læs mere Fanø - Trap Danmark 1928
 
Fanø 1872

Fanø 1872  

I 1872 udkom »Danmark« en historisk - topografisk beskrivelse af L. Both. I dette  værk, finder vi følgende afsnit om Fanø.  Læs mere Fanø 1872

 
Fanøs Fremtidsudsigter

Fanøs Fremtidsudsigter   

I januar og april 1909, var der i Fanø Ugeblad to artikler angående Fanøs fremtid. Der veksles mellem en mørk pessimisme og en lidt lysere optimisne.

En af konklusionerne var: "Hvad det for os gælder om at opnå er, at få færgemonopolet afløst, få sejlløbet uddybet og få staten til at overtage færgeforbindelsen."  Læs mere Fanøs Fremtidsudsigter

 
Livet på Fanø i midten af forrige århundrede

Livet på Fanø i midten af forrige århundrede 

Af Etatsraadinde Sine Godskesen (f)  i København

Fra »Historisk Samfund for Ribe Amt«  Læs mere Livet på Fanø i midten af forrige århundrede

 
FORTIDENS FANØ.

FORTIDENS FANØ.

Vider er lokale samlinger af regler vedrørende indretningen af en enkelt, undtagelsesvis flere byers selvstyre og tilrettelæggelsen af den fælles landbrugsmæssige udnyttelse af det tilliggende areal.

Herudover findes andre officielle dokumenter og beretninger. Vider og vedtægter på Fanø i 1722 . Deling af stranden mellem Nordby og Sønderho. Skjøde for Nordbye sogn.  Skjøde for Sønderhoe Sogn. Oddens Grønnings overlevering til beboerne. Om Kirken. FORTIDENS FANØ. Fanø folk i gammel tid.

Læs mere FORTIDENS FANØ.
 

End Of Slide Box