Mitfanoe
Links

 

Fanø Online    
Everten Rebekka af Fanø    

 

Fanø Turistbureau    

 

Sønderho Borger Forening    
Sønderho Gamle Fuglehøje    

 

Sønderho Havn   Projekt retablering af Sønderho havn og renden ud  til Knudedybsamt Projekt om retablering af kåver i Sønderho 
Fannikerdagen  

I sommeren 1953 fungerede nu afdøde Hansine Jessen - også kaldet Rav-Sine - som "forbindelses- officer" mellem nogle Nordbyborgere, som indkaldte til det første møde vedrørende »Fanniker- dagen«.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 8. oktober 1953, og den første bestyrelse bestod af:  

Hansine Jessen f. 27.10.1885. d. 24.7.1965

E. Bundgaard

H. P. Sonnichsen

Stenholdt

G. Lenthe

Marius Sørensen

Rudolph Svarrer (formand)  

De første festdage fandt sted 3. og 4. juli 1954, og heldigvis er interessen stadig stor, så traditionen efter det første program er blevet fulgt op. Lad det lille rim fra forsiden af programmet for 1956 fremover stå ved magt:  

Fanniker! hvor Du så end bor,

giv Dit bidrag - lille eller stor -

vær alle med til at støtte sagen,

så vi får succes med »Fannikerdagen«. 

R. Svarrer  

 

Brudstykker til Fanøs kultur og historie   Billeder og tekster samlet og tilrettelagt af Per Hofman Hansen.

En meget flot hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde fotografier af Silkeborg fotografen Hans Pors, taget på Fanø i begyndelsen af 30'erne. Du kan også finde artikler fra Illustreret Tidende om Fanø.

 Hvad skete der på Fanø? Om skibsfarten.    Velkommen til denne side der handler om sejlskibe. Her kan du læse mange spændende beretninger, triste, sjove og mærkelige historier fra dengang hvor mænd tog på langfart og hvor mange aldrig kom hjem igen
     
Poul Ludvigsen   Dette er en samling af skriverier fra Poul Ludvigsens barndom på Fanø, for mere end 70 år siden

 

Sønderhoslægter   Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1630-1987 og 1988-2005

 

 Fanø i Atlantvolden   På siden kan man finde informationer om bunkerne på Fanø, samt få et indtryk af hvad foreningen "Fanø i Atlantvolden"  beskæftiger sig med

 

1001 fortællinger om Danmark   Her kan du læse fortællinger om 1001 steder i Danmark. Skriv selv nye fortællinger om gode steder eller kommentér på dem, der er.
     
FanøNatur   Fanø's nye meget flotte side om naturen på Fanø. Absolut en oplevelse værd.
Museer    

 

Fanø Skibsfarts og Dragtsamling   Storhedstiden for Fanø kulminerede i de sidste årtier før 1900, hvor Fanø har den største sejlskibsflåde udenfor København. Dette medfører en spaltning af familielivet, idet mændene nu i indtil flere år sejler deres skibe fjernt fra hjemmet, mens kvinderne derhjemme må tage sig af børneopdragelse, det lille landbrug, det daglige arbejde i husholdningen o.s.v.
Skibsfartssamlingen belyser dette forhold ved hjælp af de mange skibsmodeller, der minutiøst gengiver alle de skibstyper, der har haft hjemme på Fanø, ligesom plancher fortæller om sømandens liv året igennem, og fotos giver os et indtryk af livet ombord og i havn.
Men også kvinden liv er fastholdt, så man for et billede af hendes hårde hverdag, skildret i plancher og fotos. Ikke mindst viser dragtsamlingen os, hvordan hun gik klædt i arbejde og til fest.
     
Hannes Hus  
Hannes Hus skønnes at være fra slutningen af 1700-tallet. Det er et beskedent, men ikke fattigt Sønderhohjem, og det bemærkelsesværdige er, at der ikke er sket nævneværdige ændringer i husets indretning og udstyr i henved ethundrede år.
Hannes Hus har været i slægtens eje siden 1839, hvor Hannes forældre flyttede ind. Faderen druknede i 1860, og moderen boede der til sin død. Da Hanne og hendes mand flyttede ind i 1882, stod interiøret stort set, som det havde gjort i generationer. Hanne Sørensen (1850-1940) blev enke som 34 årig, da hendes mand forliste på havet i 1884. Hanne og derefter døtrene, syersken Karen og søsteren Maren værnede med stor pietet om hus og indbo, som ubrudt har været i brug til 1965.
På Fanø er huset det bedst bevarede fra sejlskibenes tidsepoke på Fanø, og det har i en årrække været fredet i klasse A af Nationalmuseet.

 

Fiskeri- og Søfartsmuseet   Fiskeri- og Søfartsmuseets samlede udstillingsareal er 14.000 m² fordelt på fiskeriudstilling, søfartsudstilling, frilandsudstilling, saltvandsakvarium, sælarium, minkanlæg og skiftende særudstillinger.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er et statsanerkendt specialmuseum med "Mennesket og Havet" som overordnet tema. Det er museets opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle emner inden for museets ansvarsområde. Museets hovedopgaver er belysningen af dansk fiskeri, havmiljø og havpattedyr samt offshoreaktiviteterne på den danske del af Nordsøen. Herudover er museet specialmuseum for den vestjyske søfart og for Vadehavets kultur- og naturhistorie.

Den kulturhistoriske afdeling arbejder med det danske fiskerierhverv i alle dets former, dets kulturhistorie og social- og erhvervsstruktur, inden for kystkulturens alsidige udnyttelse af kystens og havets ressourcer. På tilsvarende måde arbejder museet med søfartens fortid og nutid centreret omkring de sydvestjyske havne og farvande, herunder vadehavsregionen og den sydlige Nordsø. Hovedindsatsen ligger i disse år hovedsagelig inden for felterne:

  • De danske kysters kulturlandskab
  • Produktion og handel i Vadehavsregionen i 1600-, 1700- og 1800-tallet
  • Strukturer under forandring - Vestjylland og Nordsøen siden 1960
 
Fanø's museer   Links til museer på Fanø


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles