Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Havtaske
Havtaske   Lophius piscatorius

Havtasken kaldes også bredflab, gumminakke, Harley-Davidson og meget mere og opfattes af mange som verdens grimmeste fisk. Når fiskerne tidligere fik "monsteret" i nettene, smed de det ud igen. Havtaskens jagtmetode er raffineret: Den ligger på lur på havbunden og ved at vifte med den forreste rygfinnestråle, lokker den småfisk til.

 

 

Kendetegn                                             

Den fladtrykte krop og hovedet med det store gab er næsten lige store. Tænderne er sylespidse og uregelmæssige, øjnene sidder på oversiden, og bugen er flad og hvid. Skindet er besat med torne og hudlapper. Kun halen og kæbekødet, som er en specialitet, spises.

Størrelse

Ingen mindste fangstmål. Den normale maximale størrelse og vægt er 150 cm og 35 kg.

Levested

 

Havtasken er en decideret bundfisk, der lever på al slags bund ned til 600 meters dybde. Under gydningen søger den dog ned til 1800 meters dybde.

Føde                                           

Havtasken er en grovæder, der fortærer stort set alt - selv svømmefugle kan den fange i havoverfladen.

Kønsmodning                                            

I forårsmånederne gyder den ca. 1 million æg. Æggene lægges i lange slimbånd, der føres med vandstrømmen indtil æggene klækkes.