Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Ising
Ising   Limanda limanda

Isingen er udbredt i Nordsøen, Skagerrak og indre farvande. Isingen vokser meget langsomt og har en maximal levealder på 12 år. Isingen er også kendt under navnet slette

Kendetegn

Isingen kan minde om rødspætten, men sidelinien danner en tydelig bugt over brystfinnen.

Farven er normalt ensartet brun til rødbrun, men varierer alt efter hvor fisken lever.

Det hvide, sødlige kød er af samme kvalitet som rødspættens, men isingen bør dog steges hel, da den er ret lille.

Størrelse

Mindste fangstmål er 25 cm. Den normale maximale størrelse og vægt er 40 cm og 1,2 kg.

Levested

 

Den lever på dybder mellem 20 og 150 meter og foretrækker sandbund, hvor den, ligesom andre fladfisk, kan gemme sig for større rovfisk.

Føde

Isingen lever først og fremmest af små krebsdyr og i mindre omfang af små fisk som unge sild og brisling.

Kønsmodning

Isingen gyder, når den er ca. 15 cm lang. Den lægger sine 50.000 til 150.000 æg nær kysten i forårsmånederne.