Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Kuller
Kuller   Melanogrammus aeglefimus

Den sorte plet på kullerens side siges at være et tommelfingeraftryk, som apostlen Skt. Peter efterlod, da han holdt fisken og fandt tempelskatten. Samme historie er knyttet til Skt. Petersfisken. Pudsigt nok findes ingen af de to arter i Genezareth Søen, hvor hændelsen ifølge legenden fandt sted.

Kendetegn

Sammen med torsken og sejen hører kulleren til de fiskerimæssigt vigtigste arter inden for torskefamilien (Gadidae). Den har tre rygfinner og to gatfinner. Desuden har den en lille skægtråd og en mørk sidelinie. Den kendes nemt på den mørke plet over brystfinnen.

Kødet minder meget om torskens, men flagerne er mindre og det er en smule mere tørt.

Størrelse

Det mindste fangstmål for kuller er 32 til 35 cm. Den normale maximale størrelse og vægt er 45 cm og 2 kg. Undtagelsesvis kan kulleren blive meget større. (Danmarksrekord i lystfiskeri: 5 kg i 1983. Verdensrekord: 17 kg i 1973).

Levested

 

Kulleren lever på sandet bund i 20 til 300 meters dybde.

Føde

Kulleren lever blandt andet af fiskeyngel, silderogn og orme.

Kønsmodning

Kulleren er kønsmoden i 3 til 8 års alderen, afhængig af leve-sted. Den gyder op til 1 million æg i meget saltholdigt vand, der er 5 til 7 grader varmt og i 50 til 150 meters dybde.