Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Skrubbe, flynder
Skrubbe, flynder    Platicthys flesus

Skrubben er ikke almindelig i Nordsøen, da den foretrækker at leve i områder med lavere saltindhold som i f.eks. Østersøen og Kattegat samt i Ringkøbing Fjord, hvor de kaldes flyndere. Den fanges i stort tal i Danmark sammenlignet med resten af Europa. Selv om skrubben ofte har røde pletter ligesom rødspætten, kan den let kendes fra denne på sin ru overside. En blanding mellem en skrubbe og en rødspætte kaldes en "leps".

Kendetegn

Skrubbens farve kan variere, men dens hud er altid ru på øjesiden. De fleste skrubber er højrevendte, men omkring en trediedel af dem er venstrevendte. Der findes 6 forskellige -geografiske underarter, der alle har deres eget særpræg. Skrubben er en ret god spisefisk med blødt og let vandet kød.

Størrelse

Mindste fangstmål er mellem 18 og 25,5 cm, afhængig af fangst-sted. Den normale maximale størrelse og vægt er 50 cm og 3 kg.

Levested

 

Skrubben lever i såvel saltvand som ferskvand på dybder ned til 25 meter.

Føde

Skrubben lever af bunddyr såsom orme og muslinger samt af småfisk

Kønsmodning

Skrubben er kønsmoden i 3 til 4 års alderen, og hunnen gyder op til 2 millioner æg i saltvand. Gydningen foregår fra marts til maj.