HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Tema
Fan? i sejlskibstiden

  INDHOLDSFORTEGNELSE

SØENS FOLK

Fra krigsudbruddet og indtil overfaldet på Danmark 9. april 1940 sejlede danske søfolk en farefuld sejlads.

31. maj 1939 havde Tyskland og Danmark undertegnet en "ikke angrebs traktat", hvori det udtrykkeligt var fastslået, at selv om Tyskland skulle komme i krig med en hvilken som helst anden magt, kunne danske søfolk være ganske rolige - ingen tysk stridskraft ville forstyrre søfolkene i deres lovlige arbejde med at vedligeholde normale handelsforbindelser med de lande, som Tyskland evt. var i krig med.

Dette skulle hurtigt vise sig ikke at holde stik.

Den 30. september 1939 blev damperen VENDIA torpederet af en tysk undervandsbåd, hvorved skibet gik tabt og 11 danske søfolk miste livet.

I perioden 30. september 1939 til 9. april 1940 mistede den danske handelsflåde 29 skibe ved krigsforlis og 367 danske søfolk omkom. De omkomne var dels fra danske skibe, og dels fra neutrale skibe fra andre nationer, der led samme skæbne som de danske skibe. Der var ved disse krigsforlis nærmest tale om mord, da skibene sejlede i lovligt ærinde uden at kunne eller måtte forsvare sig.

Den 9. april 1940 forandredes dette forhold. Danske skibe, der denne dag lå i allieret havn blev beslaglagt, mens skibe der denne dag var i søen, i løbet af dagen modtog 2 forskellige meldinger.

Fra dansk side lød ordren: Søg til neutral europæisk havn, fortrinsvis spansk eller italiensk havn. Tilføjelsen om spansk eller italiensk havn gjorde, at stort set alle dan­ske kaptajner, var klare over, at det var tyskerne der stod bag denne ordre, hvorfor den kun blev efterkommet i meget få tilfælde.

Fra BBC udsendtes senere på dagen, en opfordring til alle danske skibe om at søge allieret havn, hvor skibe og søfolk ville blive modtaget som venner - og ikke som fjender.

Skibene og deres besætninger ville blive stillet under beskyttelse af den engelske flåde, og der ville blive betalt for brug af skibene og hyre til de besætningsmedlemmer, der ønskede at blive ombord og gøre tjeneste under engelsk flag.

Omkring 6.000 danske søfolk sejlede under krigen i allieret tjeneste, og heraf omkom omkring 700. Danmark mistede under krigen 280 skibe, hvoraf de 136 sejlede i allieret tjeneste. I alt omkom 1.213 danske søfolk under Den anden Verdenskrig. Det er med rette blevet hævdet, at søfolkene var Danmarks første frihedskæmpere. Nogle var allerede 9. april veteraner, idet de allerede i et halv år havde levet med de tyske overfald på fredelige skibe.

Selvsagt kom mange Fanø søfolk til at sejle under fremmed flag i krigsårene, og mange der valgte at gå i allieret tjeneste genså først Fanø i 1945. For nogles vedkommende betød det et fravær fra hjemmet på over 5 år!

Flere Fanø folk ydede en fremragende indsats under krigen. Kaptajnerne Folmer Clausen og Hans Mathiasen gjorde sig især bemærkede ved invasionskysten. Hans Mathiasen var således højre hånd hos den amerikanske oberst, der ledede losnings- og transportarbejdet under den allierede invasion i Frankrig i 1944.

Flere Fanø søfolk modtog britiske hædersbevisninger for deres indsats under krigen.

Alle, som i britisk kontrollerede skibe havde deltaget i mere end 6 måneder, fik tildelt den britiske krigsmedalje. Tillige fik søfolkene tildelt en medalje - "STAR" - for hvert af de farvande de havde besejlet under krigen.

S/S LILIAN 

Eksempelvis kan nævnes, at kaptajn Gregers Holm-Nielsen, der non-stop gjorde tjeneste som styrmand i S/S LILIAN fra 20/11 1939 til 18/11 1945, for denne indsats modtog fire "CAMPAIN STARS":

" 1939  - 1945 STAR "                                         

 

"ATLANTIC STAR"

 

" WAR MEDAL "

 

" CLASP PÅ ALANTIC STAR”

 

Mange søfolk genså aldrig Fanø. Også på Fanø var der smertelige tab blandt søfolkene.

På Vestre Kirkegård i Nordby, blev den 4. maj 1947 afsløret et mindesmærke for de omkomne søfolk fra Nordby Sogn.

Mindesmærket der er udført af billedhugger Billeschou indeholder navnene på 24 søfolk. På mindemuren står foruden navnene linjerne fra Mads Nielsens frihedssang: 

" Vi mindes stille de tapre døde,

hvis navne lever i Danmarks navn,

og takken søger, til dem der segned,

og dem, der sidder med tunge savn."

MINDEMUREN PÅ VESTRE KIRKEGÅRD, NORDBY

Følgende navne står på mindemuren:

 

Styrmand S. N. Kallesen

20.03.1888

28.12.1939

S/S HANNE

 

Den 28. december 1939 blev S/S HANNE minesprængt ved Englands østkyst. 15 mand omkom og kun 2 blev reddet.

 

Hovmester Vilhelm C. Holm

21.05.1886

Marts 1940

M/S ARGENTINA 

Den 17/3 1940 havde skibet sidst forbindelse med en dansk kyststation. Skibet var på rejse til Sydamerika. Det forsvandt sporløst. Det antages, at skibet er krigsforlist. Hele den 35 mand store besætning omkom.

 

Maskinmester Johs. Mathiasen

05.06.1885

23.04.1940

S/S PROGRESS

På rejse fra København til Stråby blev skibet tæt ved Drogden fyr udsat for en vold­som eksplosion, der medførte, at skibet sank i løbet af 7 minutter. 5 mand omkom - 1 blev reddet.

 

Matros Sv. Aa. Berthelsen

 

18.04.1920

27.01.1940

S/S FREDENSBORG

 

Hele FREDENSBORGS 20 mands store besætning omkom ved forlis i Nordsøen 27/1 1940. Skibet samsejlede med S/S ENGLAND, der ligeledes forliste. Forliset skyldes formentlig torpedering.

 

Matros Leif Thøgersen

01.04.1920

15.02.1940

S/S MARYLAND

 

Krigsforlist med S/S MARYLAND februar 1940.

Natten mellem 9. - 10. februar 1940 var rederiet i forbindelse med skibet, der var på rejse fra Sydamerika til Danmark. Siden er intet hørt til skibet, der formodes krigsforlist med hele sin 34 mand store besætning. 

 

Styrmand P. Holm Eriksen

09.08.1908

15.02.1940

S/S MARYLAND

Krigsforlist med S/S MARYLAND februar 1940

Skibsfører M. M. Pedersen

 

09.08.1940

S/S BELLONA

 

Død i Thorshavn på Færøerne 9/8 1940.

Han sejlede med DFDS S/S BELLONA.

 

 

 

 

Styrmand N. A. Pedersen

11.05.1914

15.09.1940

S/S HALLAND

 

S/S HALLAND blev sænket af lufttorpedo fra tysk fly nord for Sct. Abbs Head i Nordsøen 15/9 1940. Skibet knækkede midt over og sank i løbet af et minut. Af de omkomne 15 mand var 8 danske. 3 danske søfolk blev reddet.

 

Hovmester H. K. Vølzgen Nielsen

24.11.1909

02.10.1940

Død af sygdom i afrikansk havneby.

Hovmester N. M. Jepsen

 

 

Dræbt under Sheltertag på en gade i Sunderland i England under tysk luftbombardement.

Styrmand H. C. Nørholm Hansen

23.04.1906

14.10.1940

M/S BOTNIA

 

Forlist med M/S BOTNIA.

M/S BOTNIAS forlis var ikke et direkte krigsforlis, da årsagen til forliset var en kollision med et svensk skib nær Trelleborg. 21 mand omkom ved forliset. 

 

Maskinmester Rudolf Mortensen

19.11.1899

11.09.1941

S/S PAULA

 

Skibet var under navnet MONTANA på vej til Island, da det blev torpederet i Atlanterhavet. Hele besætningen på 26 mand omkom. Heraf var 18 danske søfolk. 

S/S PAULA fra 1934. Overtaget i 1941 af U.S. Shipping Administration og omdøbt S/S MONTANA. Totalforlist 11/9 1941. Torpederet af tysk ubåd U-105.

 

Styrmand N. T. Oksen

01.06.1912

21.03.1941

S/S MARIE MÆRSK

 

MARIE MÆRSK blev 21/3 1941 under konvojsejlads angrebet af 2 fly 80 sømil fra Souda bugten på Kreta. Skibet blev ramt af 3 bomber. Den ene bom­be ramte broen med svære skader til følge. De to andre bomber ramte skibets sidetanke og forårsagede brand i skibet. 6 danske søfolk mistede livet ved angrebet.

 

Styrmand H. J. O. Dahler

 

 

Død af sygdom i engelsk havn 1941

 

Styrmand J. E. Brinck

28.05.1913

08.04.1942

S/S BERTHA

 

På rejse fra Emden til Esbjerg blev skibet ramt af en voldsom eksplosion og sank efter et minuts forløb. 6 mand bjærgede sig op på en flåde og blev senere taget op af et tysk skib. Kaptajnen blev fundet bevidstløs i en redningskrans, men døde senere. 8 mand af besætningen omkom.

 

Skibsfører Otto Aggerholm

28.04.1892

08.12.1942

M/S PETER MÆRSK

 

Krigsforlist med M/S PETER MÆRSK 8/12 1942. 

På rejse fra England til Nordafrika blev skibet 8/12 1942 torpederet i en svær storm. Skibet sank øjeblikkeligt og hele besætningen omkom - heraf 31 danske søfolk. 

M/S PETER MÆRSK. I maj 1940 blev skibet overtaget af Ministry of War Transport, London. 7. december 1942 totalforlist på rejse England - Nordafrika. Torpederet af U-185 (kommandant Maus) på pos. 39-47' N x 41-00' V. 30 mand omkom. 24. oktober 1945 slettet af reg. som totalforlist.

 

Hovmester Chr. E. Nielsen

07.11.1906

08.12.1942

M/S PETER MÆRSK

 Krigsforlist med M/S PETER MÆRSK 8/12 1942

 

Skibsfører P. H. Schmidt

 

 

Druknet i København december 1943 formentlig da han ville gå ombord i sit skib.

 

Matros H. E. Alber

23.03.1920

23.11.1943

Omkom ved kæntringsulykke, da han i en mindre båd var på vej ud til sit skib S/S ROCHA

 

Skibsfører L. N. Sørensen

24.01.1895

05.06.1944

S/S JONNA

 

S/S JONNA blev 5/6 torpederet og sænket ud for San Juan. ­Kaptajnen var den eneste om­komne.

 

Matros Sv. Aa. Christensen

1904

27.07.1944

Omkommet ved angreb på S/S EMPIRE BEATRICE 27/7 1944

 

Styrmand W. Holm Thomsen

09.05.1916

03.02.1945

Uoverensstemmelser med en tysk lods under gennemsejling af Kielerkanalen førte til fængs­ling af Holm Thomsen. Under fængselsopholdet døde han af sygdom 3/2 1945.

 

Styrmand Norman Jensen

 

21.04.1945

M/S ANN HELENE CLAUSEN

 

På rejse fra Svendborg til Brunshuse indtraf en voldsom eksplosion, hvorved styrehuset bortsprængtes og redningsbådene knustes. 4 mand omkom mens 3 i såret tilstand blev red­det.

 

1. Løjtnant Erik W. Sørensen

 

1946

Død på Phillipinerne 1946. 

Erik Sørensen gik i land fra skoleskibet DANMARK i USA og meldte sig til tjeneste i US NAVY. Under ophold på Philli­pinerne blev han dræbt, mulig­vis efter at være faldet i et baghold

 

 

Sønderho Sogn

På den nye kirkegård i Sønder­ho er rejst et monument til minde om de søfolk, der omkom på havet eller døde i fremmed havn gennem tiderne. I en rundkreds omkring mindesmærket står 20 sten, med navnene på de omkomne.

En af stenene indeholder navnene på 8 omkomne fra 2. Verdenskrig.

SØMANDSMONUMENTET I SØNDERHO

 

Skibsfører S. P. Brinch

31.10.1890

19.03.1940

S/S CHARKOW

 

Skibet blev 19/3 1940 torpe­deret ud for Skotlands kyst. Skibet sank øjeblikkeligt og hele den 20 mand store besætning omkom. Liget af S. P. Brinch blev nogle dage senere fundet på en drivende flåde.

 

Skibsfører Hans N. Fischer

16.07.1879

31.01.1940

S/S VIDAR

VIDAR krigsforliste 31/1 1940 i en voldsom storm i Nordsøen. Forliset skyldtes formentlig et fly bombardement. Ved for­liset omkom 15 mand, mens overlevende blev samlet op fra en redningsflåde af følgeski­bet S/S HROAR.

 

Matros Rudolf Meinertz

22.08.1907

31.01.1940

Krigsforlist med S/S VIDAR 31/1 1940

 

Kok Valdemar Nielsen

1918

27.01.1940

S/S ENGLAND

 

S/S ENGLAND samsejlede med S/S FREDENSBORG over Nordsøen, da begge skibe krigsforliste, antageligt som følge af torpederinger. Fra ENGLAND omkom 20 søfolk. Kun styrmanden blev reddet.

 

S/S FREDENSBORG

 

Skibsfører Jes Mikkelsen

23.03.1898

19.02.1941

S/S ALGARVE

 

S/S ALGARVE krigsforliste 19/2 1941 under engelsk flag. Hele den 27 mand store besætning omkom. Heraf var 19 danske søfolk.

 

Skibsfører Niels Jensen

 

28.09.1942

S/S LIFLAND

 

På rejse fra Amerika til Island i konvoj, kom S/S LIFLAND i tæt tåge bort fra konvojens øvrige skibe. Det britiske admiralitet oplyste senere, at skibet var krigsforlist, og at hele besætningen på 22 danske og 2 engelske søfolk var omkommet.

 

Matros Peder M. Hansen

13.01.1924

11.09.1941

S/S PAULA

 

S/S PAULA sejlede under ameri­kansk flag under navnet MONTA­NA. Se tidligere omtale.

 

Med nær tilknytning til Søn­derho krigsforliste endvidere brødrene Aarre - sønner af hovmester Niels Chr. Aarre.

 

 

 

 

Kok Harry Aarre

13.04.1916

17.12.1939

S/S BOGØ

Krigsforlist med S/S BOGØ 17/12 1939

S/S BOGØ. Sænket i Vesterhavet den 17. december 1939. Torpederet af den tyske ubåd U-59. 14 mand omkom og kun tre blev reddet.

Ved S/S BOGØS forlis omkom 14 af den 17 mand store besæt­ning. De 3 reddede opholdt sig 22 timer på en redningsflåde, hvorefter de blev taget op af en engelsk trawler. Trawleren blev dagen efter sænket ved et tysk flyangreb. De 3 danske søfolk samt trawlerens besæt­ning, blev dagen efter taget op af en svensk damper.

 

Styrmand Niels Georg Aarre

17.12.1914

11.09.1941

Krigsforlist med S/S PAULA 11/9 1941.

 

Om S/S PAULA - se tidligere omtale.

 

EN KAPTAJNS BERETNING.

I efterfølgende beretning fortæller kaptajn Folmer Clausen til FANØ UGEBLAD, om sine erin­dringer fra krigsårene, som han tilbragte uden for spærringen i sit skib "LILIAN". Skibet forlod Danmark i 1938 og vendte først tilbage til Danmark i efteråret 1945!

 

  INDHOLDSFORTEGNELSE