HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Tema
Fan? i sejlskibstiden

Vælg mellem bogmærker

Fiskeriettop
 Havfiskeriet
 

Fiskeriet i 1870erne 

Søfarten oplevede i midten af 1870erne en relativ nedgang og mange af søfolkene på Fanø slog sig på fiskeriet. Man fiskede igen med bakker og liner, byggede større fiskebåde efter norsk lodsbådstype som kun behøvede en besætning på 3 - 4 mand og alle håbede på et indbringende erhverv. Fangsten var også stor, så stor at hjemmemarkedet ikke kunne aftage fangsten. Banen var i 1874 kommet til Esbjerg og man havde held med at sende fisken sydpå til Hamborg. Der var travlhed på havnen og travlhed med at grave orm, hvilket var et kvindejob, som også esede bakkerne. 

Man drømte om opgangstider men så skete pludselig et omslag, fisken trak længere til havs og udbyttet blev ringere for hvert år. 

Først i 80erne blev der igen gjort et alvorligt forsøg på at bringe fiskeriet i vejret og i 1884 finder vi følgende fartøjer, der går på fiskeri med kurrer (trawl) og bakker: 

M. Klindt, ”Karen Maria"                  ..................      7 ¾  R/T

J. N. Jessen, „Fortuna"            ...........................    29

J. S. Spelman, ”Den gode Hensigt" ....…………..      7

H. Hansen Brinck, ”Lykkens Fremme"         ...         4 ½

M. H. Jessen, ”Havmaagen".............…………….     11

J. Danielsen, ”Søblomsten"        ................….        3 ½

M. P. Oldefar, ”Neptun"                .....................     9 ¼

N. H. Svarrer, ”Venus"....................……………        8 ¾

Chresten Hansen, ”Maria", Sønderho               ...     9

Hans Mikkelsen, ”Abba", ibd                . ............     4   

Udbyttet:

V?rdi i kr

 

I 1892 bringes en trist meddelelse (Esbjerg Avis 5. maj): ”Linefiskeriet fra Fanø synes nu fuldstændig standet eller rent opgivet. Fartøjerne ligger ubrugte hen i havnen, ventende på købere, men ingen melder sig. Et par var forleden under hammeren, uden at der endog gjordes bud på dem. Ejerne søger anden beskæftigelse”.

Trawljoller i Grådyb. Tuschtegning af N. M. Gerald 1901.

Omkring 1900 gøres der et nyt forsøg med at bringe fiskeriet på fose, og man anskaffede nye og større søgående kuttere, der alle blev bygget på hjemlige værfter og i 1904 findes følgende kuttere hjemmehørende på Fanø, men med Esbjerg som basis: 

G. Th. Jessen, ”Karen og Ejnar"                   22  R/T

W. Lybecker,  „Elna"                                   22

N. H. Svarrer, ”Louise"                                 20

N. S. Kromann (Sønderho), ”Ammi"              17

N. H. Jessen, “Anna"                                   16

H. Christiansen, “Mathias"                           16

H. N. Sonnichsen, „Sørine"                          16

H. M. Nielsen, „Dr. Louise"                           16

M. H. Nørby, “Rehna"                                  15

Th. Beck, “Kaj"                                           11

J. N. Jacobsen, “Dania"                               10

L. M. Nielsen, „Agnes"                                   8

J. N. Sørensen, ”Elvina"                                 8

 

Siden den tid var der ikke længere tale om egentligt fiskeri fra Fanø. Alle fisker nu med basis fra Esbjerg.

 Tilbage Fremad