Fan? i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Tema
Indholdsfortegnelse
Fakta om Fan?
Links og litteraturliste
Fan?s historie

Danish Offshore School

Omkring 1977 kom den første henvendelse vedrørende uddannelse af folk til offshore. Den uddannelse, man ønskede, gik udelukkende på søredning og brandbekæmpelse. Henvendelsen blev rettet til den daværende søfartsskole i Esbjerg, vel nok fordi offshore smagte lidt af søfart og derfor umiddelbart kunne bruge søfartsskolens pensum på de ønskede uddannelser.

Kurserne, som var få, blev afviklet med søfartsskolens lærere som instruktører. 

I 1979 blev det første rigtige kursus sat op. Det skete i forbindelse med ønsket om et specielt kursus for rustabouts med følgende hovedindhold: anhugning, vægte og vægtberegning, losse-lasteudstyr, knob og stik samt sikkerhed ved losning -  lastning. Dette kursus blev nøje beskrevet. Elevmaterialet blev udviklet, diverse udstyr indkøbt. Stadigvæk kørte det hele i søfartsskolens regi. 

Udarbejdelsen og afviklingen af de første tre kurser for rustabouts gav god erfaring, hvilket kom skolen til gode, da udviklingen pludselig begyndte at løbe stærkt. 

Basiskurset som var starten på det hele, udviklede sig efterhånden til et 5-dages kursus. Elevantallet voksede stille og roligt. 

I 1982 kom der pludselig ønske om uddannelse af besætninger til vagtskibe. Det blev besluttet, at et sådant kursus skulle være på 3 uger, og det første startede i januar 1983. det var en stor opgave at få sat på plads. Af den grund blev en af skolens lærere trukket ud af undervisningen ved søfartsskolen udelukkende at varetage offshoreaktiviteterne mht. planlægning og afvikling. 

Samtidig opstod der nye kursusbehov. Først og fremmest for contractors folk, der normalt kun er ude i forbindelse med hook-ups eller reparationer. Det blev bestemt, at disse folk kunne nøjes med et 1-dages kursus, bestående af 4 timers brandundervisning og 4 timer søredning. Det blev ret hurtigt klart, at denne undervisning var for kort, hvorfor disse kurser kaldet Elementær Sikkerhed, ret hurtigt ble udvidet til 2-dages kurser med 8 timer brandundervisning og 8 timer søredning. 

Der viste sig yderligere behov for udvikling af nye kurser. Derfor blev samarbejdet mellem de offentlige myndigheder, operatører og private formaliseret ved at Danish Offshore Safety and Technology School officielt startede 23. januar 1983 på Fanø. Dette betød starten på et endnu tættere samarbejde mellem myndigheder og brugere, samt at uddannelsesstederne vedrørende sikkerhed og teknologi kunne styres endnu bedre, specielt angående planlægning og udvikling af kurser. 

Det betød samtidig, at flere instruktører måtte ansættes; at der skulle udvikles yderligere undervisnings og elevmateriale - både på engelsk og dansk, at lokale og træningsfaciliteter skulle udvides, sådan at skolen hele tiden kunne være klar til at dække opståede behov. 

Opgaverne var under konstant udvikling, eftersom forandringer i offshoreindustrien gik stærkt. Skolens instruktører besad et højt uddannelsesniveau og skulle konstant efteruddannes. Samtidig påtog skolen sig elevernes indkvartering og bespisning, hvilket naturligt medførte en meget koncentreret koordinering. 

På et informationsmøde i oktober 1984 oplyste leder Søren Pinnerup, at skolen regner med en omsætning på godt 4 millioner kr., 2500 elever, der tilbydes 27 forskellige uddannelser. 

Der tilbydes kurser på flere niveauer i bl.a.: overlevelse til søs, søredning, førstehjælp, åndedrætsbeskyttelse, brandbekæmpelse, olieeftersøgning, boreplatformsstyper, udstyr, målesystemer, elektronik, geologi m.m. 

Uddannelser som skolen regner med i løbet af kort tid vil få en norsk og på længere sigt en bred international anerkendelse. Noget tyder meget hurtig på det sidste, idet skolen, på trods af sin "unge alder" allerede har fået en del oversøiske henvendelser og besøg. Vissse af skolens kurser blev godkent i I.A.D.C (International association of Drlling contractors) og S. T. O. P. (Safety Technology and Oilfield protectas). 

Skolen underviste også sikkerhedspersonel fra lufthavne og man udsendte instruktører til Kina og Færøerne. 

Bag uddannelserne står en styregruppe sammensat af Energistyrelsen, Esbjerg Brandskole, Mæsk Olie & Gas, Mærsk Drilling, Mærsk Supply og JL Offshore, Svendborg Maskinmesterskole, Esbjerg lufthavn og Fanø Søfartsskole, hvorfra der udstedes certifikater efter endt uddannelse.

 
Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø