Fan?s historie
Fan? i sejlskibstiden
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Indholdsfortegnelse
Tema
Links og litteraturliste

Kollegier 

Sct. Georgs Kollegiet

Borgmester Marius Sørensen ved grundstensnedlæggelse i 1970 

Sct. Georgs kollegiet blev indviet den 8. januar 1971, og var beregnet for unge under uddannelse på Fanø, fortrinsvis navigationsskoleelever. Kollegiet bestod af 2 fløje, hver med 14 værelser og køkken med spisekroge. Arkitekt på byggeriet var Inger Hinnerup. Byggeriet stod i 1,3 millioner kroner og var finansieret delvis ved kollegium statslån. Grunden hvorpå kollegiet ligger (gasværksgrunden) var skænket af kommunen. 

I 2004 blev kollegiet bygget om til lejligheder, 2 stk. 2-værelses og 6 stk. 3-værelses med Ungdomsbo som udlejer. Bygningerne skiftede navn til Niels Engers Gården. Kollegiet måtte give op mod dalende udlejningstal. 

Mærsk kollegiet 

Blev bygget i 1974/75 og gav plads til et stort antal unge, der uddanner sig til de maritime erhverv. Kollegiet består af 4 gårde, der hver indeholder 4 2-værelses lejligheder og 14 1-værelses lejligheder, med bad og toilet og et the-køkken.

Byggeomkostningerne lå omkring 10 millioner kr., som i hovedsagen stilles til rådighed af A. P. Møller Fonden. 

Mærsk kollegiet blev indviet i maj 1975, hvor der blev holdt flere taler af bl.a. giveren Mærsk Mc. Kinney Møller. 

Efter udvidelsen af Fanø Navigationsskole i begyndelsen af 70'erne blev Fanøs behov for flere kollegieværelser akut. På lokalt initiativ og med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal stiftedes da en selvejende institution med det formål at bygge et nyt kollegium på øen. Man stilede mod at skaffe husly til 88 beboere, fortrinsvis maritime studerende fra navigationsskolen på Fanø og maskinmesterskolen i Esbjerg. Bebyggelsen blev udformet som 4 firlængede gårdhuse i ét plan med hver 18 1- og 1 ½ værelses lejligheder. Fanø kommune skænkede den velbeliggende grund på ca. I hektar, og langt den væsentligste del af byggesummen blev stillet til rådighed af A.   P. Møllers Fond. Fondens samlede bidrag er på over 8 mill. kr. Den 15. marts 1974 blev det første spadestik taget af Fanøs daværende borgmester, hr. M. Sørensen

 

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø