Indholdsfortegnelse
Fanøs historie
Fakta om Fanø
Fanø i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Tema

Frederik den Syvendes skole 

Navigationselever ca. 1875

Navigationselever ca. 1885.

Fanø Navigationsskole 1885:

1. række fra venstre fra oven: 1. Carl Møller fra Rømø - sejlede i Carls selskab - senere Grdmd. Rømø.  

styrmand Nielsen fra Svendborg. Druknede under "Peruvians Stranding i den engelske kanal.

Bertel Jensen. Sejlede i flere år med Fanø-skibe som styrmand, bl.a. med "Gladstone". Senere som kaptajn. Da han blev enkemand flyttede han til Ribe, hvor han lavede flere modelskibe og reparerede gamle modelskibe. Lod i 1892 opføre et hus på Rindbyvej. 

Johnsen - ubekendt 

Simonsen fra Ålborg 

Hans Jepsen Jørgensen, Fanø, blev senere stevedor i Santos. Kom senere hjem, blev stevedor i Århus - nu oplagt. 

2. række

  1. P. S. Ankersen
  2. Ole Hansen, Fanø. Sejlede som styrmand. Død 1937
  3. Niels Hansen Madsen, Fanø. Forliste med bark "Ella", kaptajn Mathias Madsen - blev i meget ung alder styrmand med broderen i "Ella" der forliste på en rejse fra Australien til Vestkysten med kul. Der hørtes aldrig fra skibet.
  4. Ericksen fra Dragør. Sejlede ikke ret længe. Senere formand på kulplads i Kbh. og husejer.
  5. Jensen fra Dragør. Blev gift på Fanø. Kom ind i Fyrvæsenet.
  6. Niels Schmidt fra Dragør. Sejlede som styrmand og fører i Jernskibene. Fører i jernskibet "Julie" af København, (rederi Knöhr og Buchardt Hamborg). Da skibet blev oversejlet på Themsen. Han ville gå ud for at redde drengen, men omkom selv ved forsøget.
  7. Iver Frank Pedersen, Nordby. Efter eksamenstiden kom han ud og vendte ikke tilbage til Fanø - skulle være fører af en skonnert ude på vestkysten af New Caledonien.
  8. Hans Sørensen, Sønderho. Blev fører i selskabet "Torm"
  9. Morten A. Pedersen, Nordby. Blev fører af flere Fanøskibe - døde mens han var fører af bark "Prinsesse Louise" i ung alder.

3. række:

1. lærer N. A. Vodder

2. Jens Rasmussen far Horsens, omkom som 2. styrmand med Fanø-skib kort efter skolegangen på Fanø.

3. Mathias Pedersen fra Nordby - sejlede fra England - gift i London - havde sønner med i verdenskrigen 14 - 18. død i London 1947 som invalid.

4. Antonius Anthonisen fra Sønderho. 2. styrmand med bark "Martha" af Sønderho - omkom ved skibets totalforlis.

5. Hansen, senere skæbne ukendt.

6. I. I. Petersen fra Hillerup - sejlede mest fra England, blev fører i dampskibe West - Hartlepool - senere fiskeeksportør i Esbjerg.

7. Hans Lydom Møller fra Sønderho - sejlede som styrmand i flere skibe fra Fanø

8. Frandsen - gik væk i meget ung alder efter skoletiden.

9. Morten Jensen Lauridsen fra Nordby - sejlede mest i Fanø skibe - Fører i bark "Wilhelmine" af Fanø, førte senere bark "Albert Høeg" Odense Rederi. Omkom ved skibets forlis ud for Göteborg i 1920, kun to mand af besætningen blev reddet.

10 ?

11. Forstanden C Drewsen

12. Au. Ræhke

4. række:

1. Niels Nielsen, Nr. Nebel, sejlede med flere Fanøskibe som styrmand. Førte "Papa" C. Havemand, Hamborg. Senere "Vera" af Kolding. Døde i Nr. Nebel af Beri - beri.

2. N. A. Thorup fra Skive, skulle være gift i Norge - førte ældre træbark.

3. Jens Sørensen fra Nordby. Sejlede som styrmand i flere Fanøskibe. Førte jernbarken "Union", hvormed han forliste ude ved Sydhavsøerne (Jaluit), blev senere fiskeskipper , kutter "Elvina" og blev havnefoged i Nordby.

4. Frøsig, sejlede nogle år som styrmand, blev senere ansat ved entrepenør firmaet Hoffmann, hvor han var i flere år.

5. Hansen fra Sønderho , gik i ung alder væk med kapt. M. Brinch fra Sønderho.

6. N. Hansen fra Randers, sejlede flere år på Kinakysten med skibe fra Randers, blev senere havnefoged der.

7. forstander Nic. Sørensen

8. Oluf Steffensen, sejlede som styrmand, førte senere bark "Mathilde", døde under første hjemrejse fra Molukkerne.

9. Jens Nørholm fra Nordby, var fører af "Mathilde" og omkom ved påsejling i den engelske kanal.

5. række:

1. Peter Steffensen fra Dragør, sejlede med Fanøskibe som styrmand, senere i dampskibe. Var under krigen 14-18 fører af konsul Villemoes's damper, der blev solgt til Island. Senere købmand i Esbjerg.

2. Hans Ludvigsen fra Ribe, ansat ved klædefabrik på Romø.

3. Hans Winther fra Rmø, sejlede som styrmand fra København, fik senere noget bedrift på Rømø.

4. ?

5. Ørum, sejlede som styrmand, senere fører fra rederi i Holte, døde i ung alder.

6. Tais Jacobsen, gift med Johanne Lybecker og boede i Kroslippen. Styrmand i S/S Phønix og omkom under en storm på rejse fra Hambotrg til Esbjerg.

7. N. I. Madsen 

afskrevet efter P. S. Ankersens optegnelse bag på fotografiet af skolens eksamenshold 1885.

 

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø