Mitfanoe
Bilag A

 

 

 

A. Galeasens bygning

Den nybyggede galease, der skal bære navnet af mine to hustruer »Anna Marie fra Ho« er lang i kølen 23 alen og over stævnen 27 alen, bred udvendig over bergholtene1 8\4 alen, lang mellem skutterne2 i lasten 18Y2 alen, vid indvendig ved stormasten 7'h. alen, forved skuttet 7 alen og ved agtet skuttet 6% alen. Dyb midt fra dækket til goeeringen3 3 alen 9 tom. samt svorent i midten 3 al. 2 tom, alt dansk mål. Og dets drægtighed efter min beregning circa 700 td. svært korn og vil efter mit kubikmåls udfald komme på en 21 a 22 com.læster, når den måles.

Dens kostning med alle materialer såvelsom dets udrekning med sejl, ankere og tove, stående og løbende redskaber, dets udsættelse, dagløn og kost m.m.

 

 

Hovedmaterialer, såsom 1 bøgekø125 al. a 1 rd.

 

 

24 rd. 0 mk.

 

 

0 sk.

2 stævne af eg a 5 rd., 2 [ulæseligt] a 2 ½  . rd., 4 stk. 3 tom

 

 

 

bergholter 85 al. a 3 mk. 4 sk.

61

O

4

kølsvin

20

O

O

30 dobbelte bundstk. a 3 rd. 2 mk., 60 dobbelte opbyg

 

 

 

geres a 7 mk., 60 stk. dobbelte knæer a 3 mk.

201

4

6

2 stk. knæskaller6 7 mk. 8sk., 8 stk. dobbelt suttere' a

 

 

 

7 mk., 13 stk. dob. 18 fods bjælker

78

l

12

786 al. 2 tom. egeplanker a 18 sk., 330 al. bøge do. a

 

 

 

11 sk.

191

2

O

336 al. ½  tom egeplanke a 11 sk., 1 stk. eg til Judasører

 

 

 

2 rd. l stk. bjørn 8 mk.

41

5

O

2 støtter a 4 rd.,. 2 beddingsstøtter med knæer a 2 rd. 2

 

 

 

mk., 6 små bjelker 3 mk.

15

4

O

Alt anvendeligt egetræ af det gamle skib 30 rd. samt fyr

 

 

 

og rundholter 18 rd.

48

O

O

Alt fyr som dæksplanker, ganering, ruffet og kahytten

61

O

O

Transport og fragt 47 rd. 3 mk., opkørsel og omkostn.

58

5

O

Flere rejser af mig selv samt bygmesterens dagløn og

 

 

 

fortæring m.m. [under rejserne]

16

O

10

Stormasten fra Apenrade 31 rd., mesanmasten10 6 rd.,

 

 

 

begges beslag 6 rd. 3 mk.

43

3

O

380 pd. jern. a 4 ½  fra Altona samt 50 pd. 6 tom søm,

 

 

 

100 pd. 5 tom.s, 114 pd. 3'h. tom.s å 9 sko foruden gam-

 

 

 

melt jern og søm ca. 300 pd. a 6 sko

97

l

12

 

 

 

 

 

Smedearbejde 19 rd. 2 mk., stenkul forbrugt 4 ½  td. a

 

 

 

l rd., for værkstedet 2 rd. l mk.

26 rd. 0 mk.

0 sk.

260 pd. værk til klofagtning å 6 sk., 1 pd. bomuld

 

 

 

1 mk., katsøm og jernfang 3 rd.

19

4

4

1 pumpe 7 rd., 1 mk., den gamle fra forrige skib istand-

 

 

 

sat 2 rd.

9

1

0

1400 3 tom.s, 1500 4 tom.s, 2000 4 tom.s spidser, 2 pak-

 

 

 

ker 2 tom.s

16

3

10

3 pakker 1 tom.s, 4 do. mindre, 3 do. pumpesøm, 250

 

 

 

5 tom.s sØm 35 pd. 'a 9 sko

7

4

4

1 td. bei [beg] 9 rd., 1 td. tjære 6 rd., 140 al. 2 tom. ege-

 

 

 

planker til veiring

26

1

0

Bergholterne af det gamle skib m.m. anvendt til gar-

 

 

 

nering såsom fyrplanker

14

0

12

Fra Altona 300 pd. rund stangjern, forsk. dimensioner

 

 

 

til bolte

15

3

12

2 tove, en på 120 favne 9 tom. 91 rd., 1 do. 70 favne, vog

 

 

 

[vejede] 2300 pd. ialt

179

0

0

Fragt til Hjerting 2 rd. 4 mk., fra mit gamle skib 1 tov

 

 

 

næsten ny 60 favne 36 rd.

38

4

0

1 mindre do 16 rd., 2 vinter tove 8 rd., vant og stag til

 

 

 

begge master 31 rd.

55

O

O

Alt løbende tovværk 13 rd., lod og line 3 rd., 1 mindre

 

 

 

do 1 rd., logbritte13 med line l rd.

20

O

O

2 store sejl eller bomsejl a 49 rd., 1 gammel do 11 rd.,

 

 

 

2 mesansejl 28 rd.

138

0

0

2 stagfokke a 24 rd., 2 klyvere a 16 rd., 1 stor jager 12 rd.,

 

 

 

1 storm klyver 5 rd.

97

0

0

1 topsejl 11 rd., 1 bredfok 12 rd., 3 kompesser (kompas-

 

 

 

ser) 2 rd. 3 mk., 2 nationalflag og stander

32

3

0

Kahyts redskaber, spejl, bord og opvartningsdele, som

 

 

 

dertil hører

7

0

0

Ruffet med køkkenredskaber, 2 madkedler, 2 tekedler,

 

 

 

fade og tallerkener

6

2

0

1 pligtanker 700 pd. a 9 sk., 1 daglig anker 500 pd., 1 min-

 

 

 

dre og 2 små fra det gamle skib

138

0

0

Skibsbåd med behør, mast, sejl, årer, fangline og dræg

25

0

0

4 store og mindre vandfade a 1 rd., 1 balje og pØs 1 rd.

5

0

0

Skibets udsættelse, arbejde, fortæring, materialer

28

l

10

Ovre ns afflækning og mit hus's udgift

3

3

O

laIt

1865 rd. 0 mk.

0 sk

Arbejdsløn og kostpenge ved galeasens bygning

 

 

Bygmester N. Sonnichsen, Sønderho, 3 mk. daglig, 136

 

 

 

dage

68 rd. 0 mk.

0 sk.

 

 

 

 


 

2584 rd. 0 mk. 12 sk.

 

 

Jørgen Nielsen, Ø. Nebøl, Bertel Christensen, Oksby,

 

 

 

hver 134 dage a 2 mk., 268 dage

89 rd. 2 mk.

0 sk.

Jens J. Sonnichsen, Sønderho 108 dage a 2 mk., A. Han-

 

 

 

sen, Sædding 93 dage a 24 sk., 201 dage

59

1

8

M. Christensen, Sønderho 79 dage a 30 sk., N. Bertel-

 

 

 

sen, Oksby 36 dage a 28 sk., 115 dage

35

2

10

C. Knudsen, Ho 139 dage a 10 sk., Niels S. Rasch 139 -

 

 

 

dage a 8 sk., 278 dage

26

O

6

Snedker Poul Nielsen, Darum 47 dage a 24 sk., H. P.

 

 

 

Tuesen 19 dage a 20 sk., 66 dage

16

1

8

Anders H. Andersen 11 dage a 12 sk., S. Hansen, Ho

 

 

 

11 dage a 12 sk., 22 dage

2

4

8

John Andersen og Jens Christian at save 19 dage a 20

 

 

 

sk., 38 dage

7

4

12

S. Olesen og Gregers Hansen at save og bore, hver 11

 

 

 

dage a 12 sk., 22 dage

2

4

8

Skipper A. Øhle som styrmand at klofagte samt udtakle,

 

 

 

72 dage

15

0

0

J. Sonnichsen Møller og O. lepsen, Sønderho, hver 36

 

 

 

dage a 20 sk., 72 dage

15

0

0

K. Jensen, S. Olesen 6 dage hver at strobe bei [beg], 12

 

 

 

dage

1

0

0

1 sejlmager fra Fanø Mathias S. Møller 21 dage at doue

 

 

 

sejlene,t4 21 dage

3

0

0

Mig selv med tilsyn og hjælp, 140 dage

46

4

0

lait 1463 dage

                             Kostpenge for 1463 dage + 156 søndage = 1619 dage

a 1 mk., Bygningsmaterialer

 


Gå til top

End Of Slide Box