Mitfanoe
Clara, bark, NDQG, Nordby


ship-18-500x332 Skibsdata

Navn

 Clara

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 1092,40

Type

 Bark

Netto tons

 1046,50

Kendingsbogstaver

 NDQG

Længde

 204,3

Byggeår

 1876

Bredde

 31,7

Bygmester

 Rob. Thompson

Dybde

 19,7

Byggested

 Sunderland

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Jern

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 H.J. Nielsen, Johan Henrik Havemann og Anders Nielsen Svarrer

 1889 - 1903

 A/S " Barkskibet Claras rederi"

 1889 - 1903

 Clara-1047-nrt new

Barken "Clara" blev bygget i Sunderland i 1876 hos Rob. Thomson med navnet "Bhotan".

Det indkøbtes til Nordby af Peder Clausen Svarrer d. 19. november 1889.

Han solgte dog hurtigt til A/S "Barkskibet Claras Rederi", stiftet d.12.12 1889 med ham selv som bestyrende reder og skibsfører Johan Henrik Havemann, Højrup på Fyn, som medlem af bestyrelsen.

I 1892 indtrådte Hans Junker Nielsen i bestyrelsen. Købesummen i 1889 var 8000 £.

 

"Clara" lå d. 26.9 1903 på reden i Mazatlan, på vestkysten af Mexico, ført af kaptajn Anders Nielsen Svarrer. Det skulle indtage en ladning bestemt for Chile. Om eftermiddagen kom 3 toldere om bord på embedsvegne.

Kort efter indtrådte et voldsomt barometerfald og kl. 1800 brød en voldsom orkan løs, som ingen på kysten nogensinde havde set magen til. I løbet af natten forliste skibet og den påfølgende morgen sås kun masterne af det store skib, kun 100 alen fra klipperne. På strandbredden lå ligene af en tolder og og et medlem af besætningen.

 

Hele besætningen på 16 mand omkom og de 3 toldere. Værdien og assurancen på skibet var 113.000 kr.


 

Beretning af F. Holm-Petersen

 

Styrmand Hans Laurids Hansen, født i Nordby d. 4.12 1868 som søn af skibsfører Jørgen Nielsen Hansen og Dorthea, født Clausen, udførte i 1893 en kæk dåd, der blev mange menneskers frelse.
Han var 2. styrmand om bord i barken "Clara", ført af kaptajn Havemann og var på rejse til vestkysten af Amerika, da skibet i L'Mere strædet løb på en skjult klippe.

 

Da situationen var ret farlig, beordrede kaptajnen mandskabet i bådene, mens han selv, hans hustru og tjenestepige forblev om bord afventende den hjælp bådene skulle forsøge skaffet efter landingen.
Det var imidlertid umuligt for bådene at kunne lande ved egen hjælp, hvorfor styrmand H.L. Hansen sprang i søen med en line om livet og svømmede i land, hvorefter der blev forbindelse med bådene, der da blev halet i land.


Nu skete det mærkelige, at "Clara" af en bølge blev kastet ned af klippegrunden og sejlede bort, medens mandskabet på land, der var et øde sted, arbejdede med at rejse telte mm. De søgte alle mand til bådene og fik endelig efter en hård rotørn fat i skibet og kom om bord og kunne så fortsætte til nærmeste havn.
Styrmand H. L. Hansen blev senere fører af briggen "Claus", der forliste på Fanø strand.


Hans Laurids Hansen var ugift, men dengang nyforlovet.

 

 

Bark "Clara's" forlis 1903

 

Om denne sørgelige begivenhed haves kun sparsomme efterretninger. "Clara" tilhørte et rederi i Nordby og førtes af kaptajn Anders Nielsen Svarrer af Nordby.


svarerDen 26. september 1903, en varm dag med stille, lå skibet på reden ved Mazatlan på Mexico's vestkyst og skulle indtage ladning bestemt for Chile. Om eftermiddagen kom 3 toldere om bord på embedsvegne. Der indtrådte kort efter et voldsomt barometerfald og kl. 1800 brød en orkan af styrke løs og varede hele natten med et raseri, som ingen på kysten nogen sinde havde oplevet magen til.


Hvorledes man har modtaget orkanen og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er foretaget om bord på "Clara", kendes ikke. Både kaptajnen og styrmanden var dygtige og erfarne sømænd. Men i nattens forløb forliste skibet. Den påfølgende morgen sås kun masterne af dette store, prægtige skib, kun 100 alen fra klipperne, og på strandbredden lå de lemlæstede lig af en tolder og en 30 årig mand af besætningen, der bestod af 16 mand foruden kaptajnen og styrmanden.

Alle havde de fundet deres grav i bølgerne tillige med de 3 toldere.


Kaptajn Svarrer blev 41 år og efterlod sig hustru, Anne, født Clausen, som nu bor i Esbjerg og 5 børn. nielsenSønnen Hans er styrmand i farvandsvæsenet, Carl er maskinmester i Esbjerg, en datter er gift med styrmand Ulv, en anden med skomager Lambertsen i Esbjerg og den yngste datter er gift med Niels Marius Berg.


Styrmanden, P.H. Nielsen var ligeledes fra Nordby og efterlod sig hustru, Marie, født Nielsen og en søn, Johannes, der nu er postassistent og en søn, Niels Marius, der for tiden er ansat i Esbjerg-Fanø færgeri.

 

Kilde: F. Holm-Petersen, Rosendahl + K. Kannegaard

 

Clara,-Bark,-FOS-4739-12

FOS 4739-12, Fiskeri og Søfartsmuseet

 

 


Gå til top

End Of Slide Box