Mitfanoe
Else, bark, NCRG, Sønderho

 

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

  

Navn

 Else

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Sønderho

Brutto tons

 494,42

Type

 Bark

Netto tons

 475

Kendingsbogstaver

 NCRG

Længde

 159,8

Byggeår

 1863

Bredde

 23,8

Bygmester

 

Dybde

 16,4

Byggested

 Belfast

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Klink af jern

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

Hans Jensen Thomsen, yngre

1889 - 1894 

Jens Svendsen 

A/S "Barkskibet Elses Rederi"

 1889 - 1890

1890 - 1894

 Else.NCRG

Barken blev bygget i Belfast i 1863 under navnet "Worrall".
 
Det indkøbtes til Sønderho d. 8. marts 1889 af skibsreder Jens Svendsen, Sønderho for 3000 £ - ca. 54.000 kr. og det omdøbtes til "Else".
 
Jens Svendsen solgte skibet d. 30.9 1890 til A/S "Barkskibet Elses Rederi", stiftet d. 30.9 1890 med sæde i Sønderho og med Jens Svendsen som bestyrende reder og Anders Mathias Knudsen som medbestyrer.
 
Kaptajn Hans Jensen Thomsen fortsatte som kaptajn på det indkøbte skib til ertatning for forliste skib, "Else", NCRG, der også blev døbt "Else". Hans Jensen Thomsen var medreder i begge skibe
 
 
 

Efter at skibet på en rejse fra Guayaquil til Hamburg var an­kommet til Cuxhaven i januar 1893 og lå fortøjet, blev det agter fra løbet ned af det italienske barkskib "Nuova Rosa", som var kommet i drift ved et andet skibs ankomst. Kollisionen bevirkede, at "Else" fik en del havari på det opstående, men dog ikke værre, end at den kunne bugseres videre mod Hamburg den 31. januar. Da der var meget is på Elben, indtrådte der det uheld, at bugsertrossen sprængtes, og "Else" blev af isen ført ind på grunden, som den tog flere gange. Den blev dog ikke læk. Det lykkedes atter bugserdamperen at få en trosse fastgjort i det danske skib, og først den. 2. februar 1893, efter mere end 41 timers bugsering, lykkedes det at bringe sejlskibet op til Hamburg. 

 

Den 27. september samme år afsejlede "Else" atter fra Guayaquil efter at have indtaget en last bestående af 750 tons stennødder til Hamburg. Under en orkanagtig storm den 15. november 1893, mens skibet befandt sig under Kap Horn, kastede et meget voldsomt vind­stød det om på siden, hvorved ladningen forskød sig, men trods det frygtelige vejr lykkedes det dog besætningen I de følgende dage at få skibet på ret køl igen. Det dårlige vejrlig fortsatte, og hele december kom der storm på storm. Under en ny storm med orkan­agtig styrke den 9. januar 1894, hvor havet var i et voldsomt op­rør, blæste foremærssejl og stagsejlene bort, og skibet tog ustand­selig styrtsøer over, hvorfor olieposer blev rigget ud.

Den 12. januar kastedes skibet om på siden, så at rånokkerne nåede vandet. Der blev afholdt skibsråd, og i den fortvivlede situation var der ikke andet at gøre end at kappe masterne for om muligt at rette skibet op. Dette lykkedes, men der var stadig betydelig slagside grundet at lasten havde forskudt sig. Søerne slog stadig ind over skibet, skyllede ned gennem mastesporene og rev efterhånden alt opstående over bord. Den 14. januar afholdtes atter skibsråd, og man besluttede sig til at lempe noget af ladningen over bord for på denne måde at få skibet rettet op. I de følgende dage arbej­dedes der med dette. Den 17. januar observeredes et fuldrigget skib, der holdt ned i læ af "Else", og som kort efter viste sig at være fuld­riggeren "Castle Rock" af Glasgow, kaptajn J. C. Proust. Da "Else's" tilstand var håbløs og mandskabet meget forkomment., besluttedes det at forlade vraget. Trods den voldsomme sø lykkedes det at få bådene i vandet, og i løbet af en time reddedes hele besætningen, der bestod af 12 mand, om bord i det engelske skib.

Efter aftale med den engelske kaptajn sendtes en båd med hans styrmand over til vraget for om muligt at fremskynde dets synken, da det lå farligt for passagerskibenes rute. Det viste sig imidlertid ikke at være nødvendigt. skibet forsvandt i bølgerne i løbet af kort tid. Forliset skete ca. 600 aftenkvartmil sydvest for Lizard. "Else's" besætning landsattes i Plymouth den 20. januar 1894.

For forsikringssummen blev der straks bygget en ny "Else".

 

Kilde: F. Holm-Petersen + Rosendahl


Gå til top

End Of Slide Box