Mitfanoe
Else, bark, NHBS, Sønderho

 

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

  

Navn

 Else

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Sønderho

Brutto tons

 687

Type

 Bark

Netto tons

 633

Kendingsbogstaver

 NHBS

Længde

 ca. 170,0

Byggeår

 1876

Bredde

 ca. 25,0

Bygmester

 

Dybde

 17,6

Byggested

 Fairfield, Glasgow

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Jern

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 Hans Jensen Thomsen og H. Nielsen

1894 - 1900 

 A.M. Knudsen m. flere

1894 - 1900 

 

 Else,-bark,-NHBS 

 

 

 

Barken blev bygget af jern i Fairfield nær Glasgow i 1876 under navnet "Isolde". Det indkøbtes til Sønderho af et rederi med A.M. Knudsen som bestyrende reder i 1894 som erstatning for det lidt mindre, forliste "Else" NCRG i januar 1894. Det havde en besætning på 14 mand. Kaptajn Hans Jensen Thomsen var medreder i skibet.

 

Den 29. maj 1900, da skibet befandt sig ved Indsejlingen til Apia, New Zealand og man afventede lodsen, kom lodsbåden ud og meddelte, at barkskibet måtte holde søen indtil et skib, der lå i havnen, var afsejlet derfra. Dette skete samme dag, men lodsen kom først om bord den næste dag ved middag. "Else" lå da ca. 1 kvartmil fra koralrevene ud for Apia, men trods denne rigelige afstand, blev skibet dog, ved lodsens uheldige måde at manøvrere på, sat på grund på disse rev, hvorefter lodsen straks forlod skibet. Det var på rejse fra Brisbane i Queensland. Nogle tyske orlogsfartøjer, "Cormoran" og "Zeeadler", der lå inde i havnen, afsendte straks mandskab for at redde besætningen og for om muligt at forsøge at bringe det stran­dede danske sejlskib flot.

Dette var dog kun muligt ved assistance af bugserdamper.

Kommandanten på "Cormoran" meddelte derfor "Else's" fører, at han straks ville sætte dampen op, men at han ikke kunne stikke i søen før ved mørkets frembrud. Slæbeforsøget ville blive påbegyndt ved daggry næste morgen. Situationen var imid­lertid faretruende, idet brændingen langs revet nemt kunne slå skibet i stykker, hvis det blæste op. sagkyndige mente, at havaristen ikke kunne blive liggende natten over i brændingen.

Da tilbød den amerikanske hjælpekrydser "Abarenda", der tilfældigvis havde dampen oppe, at gøre forsøget på at bringe barken af grunden. Arbej­det var besværligt og på grund af brændingen ikke helt ufarligt, men ved samvirke mellem tyske og amerikanske matroser lykkedes det at få trosserne om bord på "Else", som derefter blev taget af grunden af "Abarenda."

Lodsen, som erkendte, at han havde forårsaget strandingen, blev straks afskediget.

 

Ved dykkerundersøgelse viste det sig, at det danske skib havde taget en del skade - bunden var ødelagt og kun cementen holdt vandet ude, det blev kondemneret og det blev senere solgt i august 1900 for 3735 kr. til T. Craig, Auckland, der atter satte det i fart under navnet "Jessie Craig". Senere i 1914 blev skibet afrigget til lægter.

 

Kilde: Schneider + F. Holm-Petersen

 

 

Else-af-Soenderho-FOS-4736-1

 

Barken "Else" for fulde sejl - her med det nye navn "Jessie Craig"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box