Mitfanoe
Maracaibo, barkentine, NFKC, Nordby

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

 

Navn

 Maracaibo

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 323,66

Type

 Barkentine

Netto tons

 280

Kendingsbogstaver

 NFKC

Længde

 135,2

Byggeår

 1892

Bredde

 26,0

Bygmester

 Grangemouth Dockyard

Dybde

 10,9

Byggested

 Grangemouth

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Stål

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

Anders Clausen Svarrer og Hans Svarrer

 1892 - 1916

 A/S Maracaibo"

 1892 - 1916

 hhhh

 Maracaibo234

 

 

 

Tremastet skonnertbrig ”MARACAIBO” var et 324 tons stålskib bygget i Grangemouth 1892 til rederiaktieselskabet ”Maracaibo”, hvis bestyrende reder var Mathias Nielsen Mathiasen, Nordby.

Skibet kostede 4750 £, og de 60 % af aktiekapitalen lå på tyske hænder.

Senere var Hans Hansen Clausen og P. H. Clausen, Nordby, korresponderende redere for skibet.

---

Den 7. juni 1892 afsejlede skibet fra Grangemouth til Hamburg for at laste stykgods til Maracaibo, hvor det også lastede og afgik d. 17.11 1892.

Den 11. februar 1893 var det tilbage i Hamburg igen med sin første ladning kaffe. På denne første rundrejse havde ”Maracaibo” været ude for vestlige storme med orkanagtige byger. (Den 27.1 1893 tog skibet svære styrtsøer ind i en orkanagtig storm i Atlanten med haglbyger og havde lidt havari paa sejlene og det opstående.) Den 11. 2 1893 fik skibet Elbelods om bord og en damper til bugsering og på vejen op ad Elben blev den sat paa grund flere gange af den svære drivis, men desuagtet var skroget tæt og den kostbare ladning kaffe helt ubeskadiget.

Fraregnet nogle enkelte rejser paa Mexico, Vestindien og Brasilien sejlede skibet hovedsagelig i farten paa Maracaibo og Hamburg.

---

Styrmand H.P. Jensen død, iflg. Fanø Ugeblad d. 29.10 1898


Iflg. brev fra kapt. A. Cl. Svarrer, fører af skonnerten "Maracaibo", er styrmand på dette skib, H.P. Jensen, her af byen, den 26. september afgået ved døden i nærheden af Maracaibo, netop som han på grund af sygdom var i færd med at gå ombord i en passagerdamper for at rejse hjem til Danmark.
Den afdøde, der kun blev 40 år gammel, var ikke rask da "Maracaibo" sejlede fra Europa til Amerika.
Det tunge sorgens budskab rammer særlig hårdt i dette tilfælde, da den afdøde styrmand efterlader sig en syg hustru og 5 små børn.

---

I 1905 var det ogsaa en afstikker i Hvidehavet, hvor man i Archangelsk lastede træ til Glasgow og derefter fortsatte til St. Croix og Maracaibo. I 1906 var Maracaibo i Østersøen og indtog trælast i Råfsø til Exmouth. Derefter gik den igen til Hamburg for at laste til Maracaibo.

Under en vestlig Storm den 15. september 1914 lå skibet opankret paa Elben, kommende fra Maracaibo bestemt til Hamburg med en last dividivi. Herunder sprængtes ankerspillets bremser, hvorved ankerkæden rovsede ud og gik tabt, ligesom klydset beskadigedes.

Skibet gik i drift, men det lykkedes at tilsætte sejl i en fart og manøvrere hen til en anden ankerplads.

---

Den 6.11 1916 blev skibet opbragt af englænderne og derefter solgt.

 

Kilde: Rosendahl + F. Holm-Petersen


 

Maracaibo,-skonnert,-1743---NFKC

 

Billeder af "Maracaibo"

 

Maracaibo,-barkentine,-FOS4733-2 Cardiff-20081907

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box