Mitfanoe
Martha, bark, NFLG, Sønderho

 

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

 

Navn

 Martha

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Sønderho

Brutto tons

 411,74

Type

 Bark

Netto tons

 367

Kendingsbogstaver

 NFLG

Længde

 147,6

Byggeår

 1892

Bredde

 24,9

Bygmester

Schømer, Jensen & Co.

Dybde

 13,1?

Byggested

 Tønning

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Jern

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 Niels Nissen, Laurits Frederik Brinch, Hans Lydom Møller og Thomas Brinch Fischer

1892 - 1917

 A/S "Marthas Rederi"

 1892 - 1917

 

Martha bark af-Soenderho 1892 ,-FOS4732-3

 

 

Barken "Martha" blev bygget i Tønning i 1892, byggeprisen i 1892 var 110 000 RMK.

 Det blev bygget af skibsbygmester Schømer, Jensen og Co. iflg. bilbrev dateret d. 5.7 1892 til A/S "Marthas Rederi", stiftet d. 15.8 1892 i Sønderho med skibsreder Anders Mathias Knudsen som bestyrende reder og Jens Svendsen som medbestyrer.

Skibet fik et omskifteligt liv med flere ulykker, hvoraf det sidste blev dets endeligt.
Skibet forliste i efteråret 1917, formentligt nær Island og et følge af krigshandlinger, alle ombordværende anses for omkommet.

 

Kilde: F. Holm-Petersen og Rosendahl

----

3 mastet bark ”Martha”, hjemsted Sønderho

Registreringsbogstaver: NFLG

Bygget i 1892 i Tønning, Tyskland hos Schømer Jensen & Co. Tønning iflg. bilbrev af 5.juli 1892

Dækkenes antal:1 – Masternes antal: 3 – Forskibet: Middelfyldigt skrog med krølle, agterskibet rundt spejl, bygget klink af stål, inderklædning ufuldstændig.

Registreret d. 1. januar 1894 i henhold til lovens § 69. Indregistreringscertifikat dateret d. 7. 9 1892.

 

Aktieselskabet ”Martha’s Rederi”, dateret Tønning d. 5. juli 1892, registreret 1. januar 1894, selskabets hjemsted: Sønderho, kontorlokale Sønderho.

Bestyrende reder: Anders Mathias Knudsen, skibsreder Sønderho. Bestyrende reder iflg. anmærkning d. 20. august 1892.

1. I stedet for Jens Svendsen, der er afgået ved døden er iflg. generalforsamlingens beslutning af 12. april 1907, Søren Andersen Fischer, skibsreder, Sønderho tiltrådt som medlem af bestyrelsen.

2. Søren Andersen Fischer er afgået ved døden og i hans sted er iflg. generalforsamlingens beslutning af 3. juni 1917 bogholder Hans Harreby Knudsen, Esbjerg, tiltrådt som medlem af bestyrelsen, anm. reg. 16.juli 1917.

 

Kendingsmål:

Længde: 147’ 6 – Bredde: 24’9 – Dybde: 13’1

 

Tonnage:

Rummet under hoveddæk

33587,82 kubikfod

366,72 ton

1037,82 kubikmeter

Halvdæk, agter

2481,60 kubikfod

27,09 ton

76,66 kubikmeter

2 side ruf for

266,69 kubikfod

2,91 ton

8,24 kubikmeter

Ruf, agter

1214,51kubikfod

13,26 ton

37,53 kubikmeter

Tillæg for luger

 

1,76 ton

4,98 kubikmeter

Bruttotonnage

 

411,74 ton

1165,23 kubikmeter

 

Fradrag for folkerum:

Sovekahyt

6.01 ton

I alt: 44,74 ton = 126,61 kubikmeter

Folkerum

10,10 ton

2.styrmand

2,75 ton

Kok

2,31 ton

Messe, officerer

2,58 ton

WC, officerer

2,58 ton

WC, mandskab

0,54 ton

Kabys

3,16 ton

Lanterner

0,94 ton

Malerrum

1,43 ton

Kul, rum

5,08 ton

Sejlkøje

13,86 ton

 

”Martha” forliste i efteråret 2017, formentlig oppe under Island.

Min onkel, Thomas Brinch-Fischer, ejede skibet og førte det, da det forliste på vej til Århus med en kornladning.

 

Ovenstående materiale vedrørende bilbrev og målinger er samlet af Knud Brinch-Fischer, Esbjerg.

--------------
Første rejse gik til Frederiksstad, hvor der indtoges en trælast til Port Natal. Senere kom skibet til at sejle mest på østkysten af Sydamerika, navnlig på Rio Grande.

"Martha's " navn var fremme i forbindelse med en sørgelig ulykke, der indtraf i søen på vej til Marseille. Styrmand Wielandt, der var nede i lastrummet, blev forgiftet af nogle uddunstninger og tabte bevidstheden, Kaptajn Niels Nissen ville forsøge at redde styrmanden og skyndte sig ned i lastrummet uden hensyn til sin egen sikkerhed, men blev selv offer for de giftige gasarter.
Kaptajn Nissens svigersøn, Laurits Frederik Brinch rejste derefter til Marseille og overtog "Martha".

Den 31. december 1906 var "Martha" på vej ind mod Elben, kommende fra Rio Grande do Sul med en last huder. Det blæste af SSV med frisk kuling og herunder skete et uheld, som kunne have fået katastrofale følger. Skibet grundstødte ved Helgoland kl. 1630 i mørkningen. Men heldigvis lykkedes det at komme fri ved egen hjælp.

Kort før den 1. verdenskrigs udbrud lå barken i Rio Hacha, Columbia. Nedenstående breve fra kaptajn Fischer til familien fortæller om lasteforholdene for sejlskibene i 1914 og 1915.
----------
Rio Hacha d. 25. juni 1914
Kære fader og søster.
Eders brev af 22. maj er i dag modtaget og ser deraf, at I alle var ved godt helbred og sundhed og samme gode kan jeg også meddele Eder. Vi får det sidste last om bord i morgen tidlig og købmanden har lovet, at jeg får papirerne i morgen eftermiddag. Det er så meningen at vi går til søs i morgen aften og håber at være i Hamburg i midten af august, og hvis alt går vel, håber jeg at komme hjem under udlosningen der. Indtagendet af Dividivi bliver vel omtrent det samme som sidste gang, måske lidt mere – i hvert fald er det blevet trampet bedre denne gang, da vi har haft mere tid dertil. Jeg har desuden fået 10 tons Brasil træ med, der har jeg stuvet i agterpeaken.martha33
Ser af Eders brev, at "Elisabetha" skulle gå ned til Montevideo for at laste huder til 2 £ sterling pr. tons, det er jo en god fragt, når fuld ladning er garanteret og bedre som at gå til Vestindien, men at han skulle være sejlfærdig i Montevideo i slutningen af denne måned er nok for hurtigt. Midt i juli vil nok bedre komme hen. Der står megen vestlig vind derude på denne årstid, så han kan gerne få en uges rejse dertil, måske mere.
Det lader til, at der kun er få hjemmefragter at få fra Rio Grande, i de fleste tilfælde må man regne med at gå derfra i ballast.
..... "Elisabetha" kommer velsagtens til Antwerpen, jeg tror nok, det ville være bedst, hvis "Martha" kunne blive sluttet til Penedo, hvis ellers der bliver tilbudt en ordentlig fragt....
Slutter for denne gang med en venlig hilsen til Eder og hele familien.
Eders hengivne søn
Th. Brinch-Fischer
------------
Dyrefjord, Island, den 19. juni 1915
Kære broder og svigerinde
Vi lossede først en del salt på Isafjord og har nu losset resten her og fået ballasten om bord. Vi skal afgå mandag eller tirsdag, hvis vejr og vind tillader. Vi har i går og i dag sat skibet op på strandkanten for at få det lidt rengjort. Vandet stiger og falder ca. 6 til 7 fod her. Dyrefjord er et godt sted at ligge og ligeledes at få ballast, det er bedre her som på Isafjord.
Her har vi ligget til bro og losset, ligeledes fået ballasten. Dyrefjord er kun en lille by, ca. 300 indbyggere. Isafjord har 1800. Landet her består af høje, nøgne fjelde, der ligger en del sne på de højeste af fjeldene, det er er en del køligt her endnu og det er ikke så varmt som hjemme. Isen er slem heroppe i år, det er Grønlandsisen, som er drevet ned, den lå helt ned til Isafjord, da vi var der. Vejret er ellers godt her på denne årstid, men jeg bryder mig ikke om at komme her om vinteren, da blæser det godt og er tillige koldt.
Jeg fik telegram hjemmefra i går om at gå til Miramichi i Canada, det er naturligvis træ vi skal laste og England velsagtens lossehavn. Jeg ville hellere have været sydpå, som at ligge herude og rakke, men vi håber, det må ske til vinteren. "Elisabetha" er vel nu i Pelotas, vi traf jo sammen i Cadiz...
Eders hengivne broder og svoger
Th. Brinch-Fischer
------
To år senere, da skibet d. 28. juni 1917 havde forladt Rosario, Argentina og var bestemt for Aarhus, forsvandt det sporløst i Atlanterhavet, sandsynligvis gået tabt ved krigshandling.
Besætningen bestod da af:
Kaptajn Thomas Brinch-Fischer, Sønderho, styrmand Anthoni Nielsen Anthonisen, Sønderho, bådsmand Th. R. A, Reenberg, Troense, matros N.P. Jensen, Aarhus, matros R.V. Nielsen, Nykøbing F., matros J.R. Guldberg, Malmø, matros j. Rolles, Spanien, ungmand N.O. Sivertsen, Skonkelse, ungmand J.L. C. Johansen, Tårbæk og kok E. Persson, Sverige.
I øvrigt var "Martha" blevet solgt på rejsen til skibsreder R.K. Bager i Marstal, "subject to safe arriaval", med den nåede altså ikke at blive hjemmehørende i Marstal.
 

Skibsefterretninger – iflg. Fanø Ugeblad

 

År

Kaptajn

Havne mm.

1904

 

Ank. 14.1 til Marseille, kapt. Nissen var død på rejsen d. 12.12 1903

L.F. Brinch

Afg. 5.3 fra Marseille til Rio de Janeiro

Ank. 5.3 til Rio de Janeiro

Afg. 29.6 fra Rio til Port Elisabeth

Ank. 12.8 til Port Elisabeth

Afg. 7.11 fra Rio Grande do Sul til Barbados

 

 

 

1906

Hans Lydom Møller

Er prajet d. 22.10 på 4 S og 32 v, alt vel om bord

 

 

 

1907

Hans Lydom Møller

Ank. 5.1 til Altona fra Rio Grande do Sul

Th. Brinch Fischer

Afg. 5.5 fra Hamborg til Cardiff

Ank. 14.5 til Cardiff

Ank. 6.8 til Rio Grande do Sul fra Cardiff

3.12

Ank. 3.12 til Falmouth fra Rio Grande do Sul, afg. samme dag

 

 

 

1908

Ank. 13.1 i Hamborg fra Falmouth

Afg. 11.2 fra Hamburg til Cadiz

Ank 8.3 til Cadiz fra Hamborg

Ank. 6.5 i Rio Grande do Sul fra Cadiz (49 dages rejse)

Afg. 15.7 fra Rio Grande do Sul til Falmouth for ordre

Ank. 31.8 i Falmouth

Afg. 22.9 fra Falmouth til Le Havre

Afg. 12.10 fra Le Havre til Cadiz

Ank. 27.10 i Cadiz fra Le Havre

Afg. 6.11 fra Cadiz til Rio Grande do Sul

Ank. 23.12 i Rio Grande do Sul

 

 

 

1909

Afg. 27.7 fra Liverpool til Rio Grande do Sul

Ank. 22.9 i Rio Grande do Sul fra Liverpool

 

 

 

1910

Afg. 9.1 fra Rio Grande do Sul til Liverpool

Afg. 10.5 fra Liverpool til Rio Grande do Sul

Ank. 29.6 i Rio Grande do Sul fra Liverpool

Afg. 30.8 fra Rio Grande do Sul til Plymouth

Ank. 4.11 i Plymouth – afg. 11.11 til Hamborg

Afg, 20.12 fra Hamborg til Cadiz

 

 

 

1911

Ank. 13.1 i Cadiz – afg. 22.1 til Rio Grande do Sul

Ank. 13.3 i Rio Grande do Sul – afg. 13.5 til Rio Hache, Columbia

Ank. 24.6 til Rio Hache – afg. 27.7 til Hamburg

Ank. 21.9 til Hamburg – afg. 15.10 til Rio Grande do Sul

Ank. 17.12 til Rio Grande do Sul

 

 

 

1912

Ank. 9.3 til Barbados fra Rio Grande do Sul

Afg. fra Cuba 31.5 til Le Havre

Ank. 30.6 til Le Havre – afg. 21.7 til Gaston

Afg. 11.8 fra Gaston til Rio Grande do Sul

Ank. 16.10 til Rio Grande do Sul

 

 

 

1913

Ank. 14.4 Til Liverpool fra Rio Grande – afg. 17.6 til Penedo

 

 

 

1914

Ank. 2.6 til Rio Hache fra Penedo

Afg. 28.6 fra Rio Hache til Falmouth for ordre

Ank. 28.7 til Hamburg via Falmouth

 

 

 

1915

Afg. 8.3 fra Esbjerg til Cuba via Cadiz

Afg. 24.4 fra Cadiz til Island

Afg. 21.6 fra Island til Canada

Afg. 1.8 fra Canada til Liverpool

Ank. 5.12 til Cadiz fra Liverpool

 

 

 

1916

Afg. 11.1 fra Cadiz til Rio Grande do Sul

Afg. 15.5 fra Rio Grande do Sul til New York

Ank. 18.7 til New York

Afg. 13.9 fra Canada til Liverpool via Queenstown

Ank. 16.10 til Liverpool

 

 

 

1917

Afg. 6.1 fra Cadiz til Rio Grande do Sul

Afg. 28.6 fra Rosario til Aarhus, barken forsvandt på rejsen


 Martha1914

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box