Mitfanoe
Sonnichsen, Jes Jensen, ældre, skibsfører og sognefoged

Fam 

Jes Jensen Sonnichsen, ældre, var søn af skipper og sognefoged Jens Jensen Sonnichsen og Mette Jesdatter
Jes blev født i Sønderho d. 12.6 1777
Jes døde i Sønderho d. 15.7 1856

Jes blev gift i Sønderho d. 9.1 1801 med jordemoder Anna Elisabeth Sørensdatter Brinch
Anna var datter af kroholder, sogne- og strandfoged Søren Pedersen Brinch og Anna Margrethe Rasch
Anna blev født d. 1.4 1780 i Sønderho
Anna døde i Sønderho d. 9.3 1858

Der var 9 børn i ægteskabet
Søren Jessen Sonnichsen, født d. 26.1 1802 – død d. 16.2 1802
Mette Jesdatter, født d. 17.9 1803 – død d. 24.7 1869
Mette var gift med skibstømrer Frederik Ferdinand Holte
Søren Jessen Sonnichsen, født d. 22.1 1806 – død d. 29.1 1806
Søren Jessen Sonnichsen, født d. 14.5 1808 – død d. 7.3 1868, skipper, senere krydstoldbetjent og skibsbygmester
Gift 1. gang med Anne Pedersdatter
Gift 2. gang med Anne Nielsdatter
Jens Jessen Sonnichsen, født d. 12.2 1810 – død før 1834
Sonnich Jessen Sonnichsen, født d. 1.5 1812 – druknet d. 29.8 1889 på Peder Meirs Strand
Sonnich var skibsbygmester og gift med Mette Jepsdatter
Anne Margrethe Jesdatter, født d. 4.2 1814 – død d.27.2 1833
Søren Jessen Sonnichsen, født d. 5.1 1816 – død d. 4.7 1893, skibsbygger
Gift 1. gang med Mette Cathrine Jensdatter
Gift 2. gang med Ellen Thomasdatter
Gift 3. gang med Mette Thomasdatter
Maren Jesdatter, født d. 26.9 1818 – død d. 20.3 1906
Gift med skibsfører Jes Pedersen Brinch

 Kapt

? – ca. 1803

Fører af ”Anne”, tjalk, 13 kml

Ca. 1804 -?

Fører af ”Anne Cathrine”, evert, 8 kml

? - 1822

Fører af ”Anne Marie”, smak, 13 kml

Ca. 1827 -?

Fører af ”Anne Elisabeth”, galease, 31 kml

Beg

"Anne", tjalk, 13 kml var faderens tidligere skib, forlist 1803
"Anne Cathrine", evert, 8 kml var bygget i Sønderho i 1804
"Anne Marie", smak, 13 kml - forliste i 1822
"Anne Elisabeth", galease, 31 kml var bygget i 1827 af Peder Lassen Jensen

 

Jes blev senere sognefoged og klitfoged samt lægdsmand og pakhusspeditør.
Han var endvidere kirkeværge og løjtnant ved kystmilitsen i 1807 – 1814

 

Kilde: Kromann og Anne Marie Grønnegaard

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box