Mitfanoe
Sonnichsen, Søren Jessen, skibsfører og skibsbygmester

Fam

b330sjsonnichsenSøren Jessen Sonnichsen var søn af skipper Jes Jensen Sonnichsen, ældre og jordemoder Anna Elisabeth Sørensdatter
Søren blev født i Sønderho d. 14.5 1808
Søren døde i Sønderho d. 7.3 1868

Søren blev gift 1. gang d. 18.1 1832 med Anne Pedersdatter
Anne var datter af skipper Peder Hansen Brinch og Lene Mathiasdatter
Anne blev født i Sønderho d. 27.1 1810
Anne døde i Sønderho d. 28.11 1849 efter fødslen af Jes

Der var 7 børn i ægteskabet
Peder Sørensen Sonnichsen, født d. 10.8 1832 – død d. 17.8 1832
Lene Sonnichsen, født d.9.9 1833 – død d. 10.4 1850
Jes Sonnichsen, født d. 18.10 1836 – død d. 17.7 1842
Peder Sonnichsen, født d. 21.4 1840 – død d. 5.2 1925
Peder var skibsbygmester og skibskonstruktør, bagefter købmand
Peder var dannebrogsmand, medlem af sognerådet mm samt veteran fra 1864
Peder var gift med Anne Thomsen
Anne Elisabeth Sonnichsen, født d. 5.2 188 – død d. 20.2 1847
Anne Sørine Sonnichsen, født d. 9.10 1846 – død d. 13.6 1921 i Esbjerg
Anne var gift med skræddermester Johannes Johansen, Esbjerg
Jes Sonnichsen, født d. 25.11 1849 – død d. 21.12 1849

Søren blev gift 2. gang d. 13.3 1850 med Anne Nielsdatter
Anne var datter af skipper Niels Andersen Pedersen og Karen Sonnichsdatter
Anne var født i Sønderho d. 10.5 1792 – død d. 3.7 1863
Anne var enke efter skipper Peder Pedersen Ankersen og senere skipper Peder Carstensen inden hun blev gift med Søren
Der var ingen børn i ægteskabet

Kapt

Ca. 1839 -?        Fører af ”Anne Dorthea”, galease, 29 kml

Ca. 1846 -?        Fører af ”Meta”, galease, 32 kml

                            

”Anne Dorthea”, galease, 29 kml var bygget i 1839. P. Carstensens tidligere skib, det blev solgt senere til H.J. Aarre

”Meta”, galease, 32 kml var bygget i 1846 i Sønderho.

Beg

Senere var Søren skibsbygmester og krydstoldbetjent

 

Sønderho skibsbyggerne var fra første færd slægten Sonnichsen. Foruden Niels Jensen Sonnichsen virkede i 1840'erne Søren Jessen Sonnichsen, der oprindelig havde været skibsfører og en tid krydstoldbetjent ved stationen Sønderho, men derefter ved selvstudium havde sat sig ind i skibskonstruktion og bl.a. i 1847 byggede skonnerterne "Johanne" og "Anne" på henholdsvis 52 og 48 K.L.

Han havde værfter i både Sønderho og Nordby og har også bygget et enkelt skib i Ribe.

Han byggede flere toldkrydsere til stationerne ved Fanø og langs den Slesvig-Holstenske kyst.

 

I 1854 påtog han sig i samarbejde med skibsbygmestrene Jes Th. Hansen og Chr. Graff i Nordby, at udsætte et ved Blåvand strandet bark "Courier de Marseille". Dette gjorde han på den ejendommelige måde, efter at skibet var losset, at han satte det på ruller og førte det over Skallingen til Ho bugt og derfra slæbte det til Nordby, hvor han reparerede og gjorde det sejlklart.

Ved denne lejlighed lærte han at tale fransk, da kaptajnen og den meste del af besætningen blev i Nordby under reparationen.

 

Kilde: Kromann og Anne Marie Grønnegaard


Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box