Mitfanoe
Svendsen, Jens, skibsreder og skibsfører

svendsen.jens

Fam

Jens Svendsen (Sørensen) var søn af skipper Søren Jensen Svendsen og Maren Jensdatter
Jens blev født i Sønderho d. 18.5 1822
Jens døde i Sønderho d. 10.4 1907

Jens blev gift med Anne Jesdatter, datter af skibsfører Jes Jensen Sonnichsen og Anne Sonnichsdatter i Sønderho d. 19.7 1846
Anne blev født i Sønderho d. 11.6 1824
Anne døde i Sønderho d. 21.11 1907

Der var 1 barn i ægteskabet
Maren Svendsen, født d. 17.10 1846 – død d. 1.9 1922 i Esbjerg
Maren var gift med skibsfører Peder Peder Anthonisen Sørensen
Maren var gift 2. gang med forhyringsagent Hans Nielsen Jessen, Hamburg

Kapt

1847 - 1861

Reder og fører af ”Fides”, galease, 30/41 kml

1861 - 1861

Reder for ””Anne Marie”, skonnertbrig, 67 kml

1868 - 1881

Reder og fører af ”Valpurga”, skonnertbrig, reg.t 139, NSHB

1868 - 1878

Reder af ”Fides”, skonnertbrig, reg.t 214, NGMS

1879 - 1881

Reder for ”Mena”, skonnert, reg.t 127, NCFQ

1879 - 1887

Reder for ”Nefert”, skonnert, reg.t 89, NMLW

1883 - 1890

Reder for ”Jugor”, skonnertbrig, reg.t 153, NTLF (før HBLK)

1884 - 1889

Reder for ”Clara”, skonnertbrig, reg.t 163, NMCJ

1884 - 1890

Reder for ”Familiens Haab”, skonnertbrig, reg.t 163, NFBS

1885 - 1887

Reder for ”Fausingø”, skonnertbrig, reg.t 146, NFCL

1889 - 1894

Reder for ”Else”, bark, reg.t 475, NCRG

1890 - 1905

Reder for ”Fides”, bark, reg.t 449, NFPR

1890 - 1891

Reder for ”Helene”, bark, reg.t 484, NDSJ

Beg

"Fides", galease, 30 kml var bygget i 1847, forlænget i 1855 til 41 kml.

Jens havde 2/48 dele anparter i  galeasen "Anne" NBFD fra 1858 - 1872
"Fides", skonnertbrig, reg.t 214 var bygget i 1866 på Prince Edwards Island. Det førtes også af svigersønnen, skibsfører Peder Peder Anthonisen Sørensen. "Fides" forliste i Læsø Rende d. 4. januar 1877

"Mena" købtes 12.6 1879 fra Nordby, ex "Karen NCFQ", det sank 10.11 1881 på rejse fra Maracaibo til Falmouth.

"Valpurga", skonnertbrig, reg.t 139, NSHB købtes fra Nordby, da det opdagedes, at der var gæld i skibet, skibet blev skruet ned i isen på Elben 13.3 1881

Jens var desuden bestyrelsesmedlem i "Martha's Rederi" til sin død i 1907.

 

 

 JENS SVENDSEN.

Han blev født i Sønderho 1822 som søn af skipper Søren Jensen Svendsen, egentlig døbt Jens Svendsen Sørensen – i daglig tale kun Jens Svendsen. Han blev født i samme hus, som han boede i siden sit giftermål. Knap 4 år gammel mistede Jens sin fader, der døde på én af sine rejser i Amsterdam i 1826. Jens var lille af vækst, og da moderen var nogenlunde velstillet, kom han ikke, som ellers fanødrengene plejede, ud at sejle før konfirmationen.

Efter at have sejlet med forskellige skibe efter konfirmationen, også i langfart, hvad ikke var almindeligt for datidens fanødrenge, da det endnu kun var småskibe, der var hjemmehørende på Fanø, tog han sin styrmandseksamen i 1844 på navigationsskolen i Tønning (navigationsskolen i Nordby var ikke oprettet dengang) og sejlede derefter som styrmand i et par år, hvorefter han lod galeasen "Fides" bygge i Sønderho med familien og et Hamburg firmas hjælp.
Det var i 1847.

1855 lod han dette skib, der var på 30 kommerce læster, forlænge til 41 kml på skibsværftet i Sønderho og ejede dette skib kvit og frit; det var indtjent i de 9 år han sejlede med det i sin mindre størrelse.
5 år efter købte han een ved Nymindegab indstrandet skonnertbrig på 67 kml, som han lod istandsætte og gav navnet "Anne Marie"«. Dette skib forliste allerede i november samme år på rejsen Vadsø—Middelhavet med en ladning fisk.

Derefter byggede han i Sønderho skonnerten "Fides", der var på 224 reg. tons, som svigersønnen, Peder Anthonisen Sørensen blev fører af, idet kaptajn Svendsen der dengang var 46 år, samtidig opgav skibsfarten for at slå sig på skibsrederi og landbrug i 1866 (1868??).
Han købte et større landbrug til ligesom han også forpagtede en del jord.

Han forpagtede også "Albuekøjen" og anlagde en bihave med tilhørende gartneri:
Da badeanstalten blev købt af "Fanø Nordsøbad", valgtes han som den lokale direktør. Endvidere var Jens i en årrække medlem af sognerådet i Sønderho – vurderingsmand for Landbygningernes Brandkasse samt forskellige andre tillidshverv.
Han var gift med sit søskendebarn Anne Jesdatter. I ægteskabet var der kun en datter, gift 1. gang med skibsfører P. A. Sørensen, 2. gang med forhyringsagent Hans Jessen, Hamburg. En datter af 1. ægteskab blev gift med skibsfører Hans Jensen Thomsen, yngre, Sønderho.

(Der er lidt uoverensstemmelser i ovennævnte artikel om Jens Svendsen, kilde F. Holm-Petersen.
Det vides at "Fides ", NGMS, er bygget på Prince Edwards Island og ikke i Sønderho og blev indkøbt brugt i 1868. Der er også lidt tvivl om årstallet for hvornår han stoppede til søs)

Ægteparret havde diamantbryllup d. 19.7 1906, se Fanø Ugeblad 21.7 1906


 

Kilde: F. Holm-Petersen, Anne Marie Grønnegaard og Kromann

 


 

 

 

 

 

 

 

JENS SVENDSEN.

Han er født i Sønderho 1822 som søn af skibsfører Søren J. Svendsen. Knap 4 år gammel mistede Jens sin fader, der døde på én af sine rejser i 1826. Jens var lille af vækst, og da moderen var nogenlunde velstillet, kom han ikke, som ellers fanødrengene plejede, ud at sejle før konfirmationen.

Efter at have sejlet med forskellige skibe efter konfirmationen, også i langfart, hvad ikke var almindeligt for datidens fanødrenge, da det endnu kun var småskibe, der var hjemmehørende på Fanø, tog han sin styrmandseksamen på navigationsskolen i Tønning og sejlede derefter som styrmand i et par år, hvorefter han lod bygge galeasen ”Fides” i Sønderho. Det var i 1847. 1855 lod han dette skib, der var på 30 kommerce læster, forlænge til 41 kom. l. på skibsværftet i Sønderho og ejede dette skib kvit og frit, da det løb af stabelen, indtjent i de 9 år han sejlede med det i sin mindre størrelse. 5 Aar efter købte han en ved Nymindegab indstrandet skonnertbrig på 67 kom. l., som han lod istandsætte og gav navnet ”Anne Marie”«. Dette Skib forliste allerede i november samme år på rejsen Vadsø—Middelhavet med en ladning fisk. Derefter byggede han i Sønderho skonnerten ”Fides”, der var på 108 reg. tons, som svigersønnen Peder A. Sørensen blev fører af, idet kapt. Svendsen da, 46 år, samtidig opgav skibsfarten for at slå sig på skibsrederi og drive lidt landbrug.

Bankbestyrer o. ni. a.

 

Han var gift med sit søskendebarn Anne Jesdatter. I ægteskabet var der kun en datter, gift 1. gang med skibsfører P. A. Sorensen, 2. gang med hotelejer Hans Jessen. En Datter af 1. ægteskab blev gift med skibsfører Hans I. Thomsen, Sønderho.

 

(Der er lidt uoverensstemmelser i ovennævnte artikel om Jens Svendsen, kilde F. Holm-Petersen. Det vides at ”Fides ”, NGMS, er bygget på Prince Edwards Island og ikke i Sønderho. Der er også lidt tvivl om årstallet for hvornår han stoppede til søs)

 

800x600 Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box