Mitfanoe
Post- og Telegrafvæsen på Fanø

 

I fortegnelse over posthuse i Danmark i 1930’erne finder vi denne beretning:

Nordby Fanø Postkontor.

Kontraheret kørsel pr. 31. Marts 1932: Nordby Fanø—Sønderho, privat kontrahent, Automobil. 2 ½ gang på hverdage,

1 ½ gang; på søn- og helligdage. Om færgeoverfarten henvises til readmore

 

 

Overfarten til Fanø foregik fra Strandby, og den første beskikkelse som postekspeditør på Fanø udstedtes 1820 for færgemanden på Fanø. I Fortegnelsen af 1833 over posthusene opføres Fanø dog ikke som postekspedition, Dette sker først i fortegnelsen af 1846, og såvel her som i fortegnelsen af 1859—60 anføres ekspeditionen som mindre. Ved denne td etableredes en fast rute mellem Varde og Strandby daglig med åben vogn. Mellem Nordby og Sønderho var der de fire af ugens hverdage forbindelse med åben vogn, medens der de to resterende hverdage kun fremførtes brevpost. Fra 15. august 1870 fremførtes posten daglig, de fire dage af ugen med åben fjedervogn, de tre dage med gående bud, og samtidig etableredes overførsel mellem Strandby og Nordby to gange daglig. Forbindelsen med Varde og Strandby bortfaldt 3. oktober 1874, da den sydjydske Bane åbnedes, og i Stedet fik Nordby forbindelse med Esbjerg, idet der etableredes taskeudveksling to gange daglig. — Fra 1. september 1870 blev postekspeditionen ansat i lønklasse og benævnes siden Nordby. — Fra 1. maj 1891 etableredes dampfærgeforbindelse mellem Esbjerg og Nordby to gange daglig i hver retning. Fra 15. juli 1893 fremførtes forbindelsen med Sønderho to gange daglig. — Ved gennemførelsen af lønningsloven n af 902 forandres postekspeditionen til postkontor 1. september samme år.

 

 

 

21. august 1897 henflyttedes ekspeditionen til nye lokaler i en ejendom, beliggende på Hovedgaden, som postekspeditøren havde opført med lån fra Postvæsenet. Ejendommen erhvervedes af postvæsenet ved skøde af 2.  januar 1915 for 14,000 kr., men solgtes atter ved skøde af 23. juni  1920 for 18,000 Kr. Ved skøde af 7. januar 1919 erhvervede postvæsenet Esbjerg —Nordby   færgeri,   hvortil   foruden   hjul-dampskibet   »Esbjerg«   skrue-dampskibet  »Nordby«,  motorbådene »Fanø«  og  »Dan«  samt  to  isbåde hørte færge- og gæstgivergården »Hotel Færgegården« med forskellige mindre huse og grunde. Denne ejendom ombyggedes under ledelse af kgl. bygningsinspektør I. V. Petersen til brug for den samlede virksom­hed,  Post-  og Telegraf-  samt  Færgevæsen.  Samtidig købtes et lille hus. beliggende foran Færgegården, til nedrivning for 7500 Kr.

 

                

Postekspeditionen har desuden haft til huse i privatboligen der hørte til saltværket på Salværksvej og på Galeasevej. 

 

 

TELEGRAM Mette Toft
Julius Exner.  Et Telegram. 1894. Exner var ikke dokumentarist, men han har lavet enkelte billeder, der viser, at han også havde øje for den sociale virkelighed midt i sommeridyllen.   Kaptajnshustruen Mette Toft fra Nordby i færd med at skrive brev til sin mand, Søren, Mette Toft er iført den karakteristiske Fanødragt med klud og alt tilhørende. Stuen er præget af en række af de ting, som forbindes med sejlskibstidens sømandshjem på Fanø. I billedets venstre side ses de såkaldte »Fanø-fliser« (med tre stiliserede tulipaner i en rundbuet vase) på væggen. På væggen foran Mette Toft ses et skibsportræt, og på chatollet står de kendte engelske fajance- hunde. Maleri af A. H. Hansen, 1919. Original på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

 


Gå til top

End Of Slide Box