Mitfanoe
Harbye, Hans Müller, dampskibsfører

Fam

Hans Müller Harbye var søn af skibsfører Peder Nielsen Harrebye og Johanne Müller
Hans var født i Sønderho d. 13.11 1865
Han døde i Sønderho d. 8.2 1932

Hans var ugift

 

Faderen, skibsfører Peder Nielsen Harrebye omkom sammen med sønnen, (der jo også var Hans's broder,)  Niels Peder Harrebye, da de var fører og styrmand på "Union" NFMB ved dettes forlis i 1888 

Kapt

Dampskibsfører i DFDS

Beg

Herunder nekrolog bragt i Fanø Ugeblad d. 13.2 1932

 

Dødsfald


Mandag eftermiddag er kaptajn Hans Müller Harbye afgået ved døden i sit hjem i Sønderho efter flere måneders sygeleje.

 

Harbye var født i Sønderho den 13. november 1865 som søn af kaptajn Peder Nielsen Harrebye. Han blev altså noget over 66 år gammel. I 18års alderen tog han efter at have forberedt sig ved Sønderho Navigationsskole eksamen i Nordby og kom ret hurtigt ind i DFDS, hvor han sejlede i 26 år – deraf den sidste halve snes år som fører. Af skibe, som han har ført, kan nævnes "Union" og "Nidaros".


Omkring 1908 tog han afsked med søen og drog hjem til Sønderho, hvor han sammen med sin ugifte søster beboede fædrenehjemmet. I 1911 blev han ansat som gamle kaptajn Niels Hansen Brinch's medhjælper i Landmandsbankens Sønderho afdeling og i 1915 blev han bestyrer og flyttede banken til sin egen ejendom ved Hovedgaden. Bestyrerpladsen varetog han, til han sidste efterår blev syg.

 

 

Som bankmand var han elskværdig og forekommende og han stod ofte til disposition også udenfor kontortiden. Nogen særlig fremtrædende rolle spillede han ikke i Sønderho; men det tragtede han heller ikke efter. Han var et stilfærdigt hjemmemenneske der hellere fordybede sig i en god bog end han deltog i udendørs fornøjelser. Kom man ham på nært hold, mærkede man, at hans kundskaber var ud over det almindelige og at han var i besiddelse af et udviklet åndsliv.


Af de 7 søskende, der var i hjemmet, er nu søsteren, Maren Harbye, alene tilbage. Som det måske erindres af mange, døde en broder som præst i Tønning ved Horsens i 1908.

 

 

 

Kilde: Schneider og Anne Marie Grønnegaard

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box