Mitfanoe
Harreby, Peder Nielsen, skibsreder og skibsfører

harreby.pedern1

Fam

Peder Nielsen Harreby var søn af skipper Poul Harreby, Sønderho

Peder blev født i Sønderho d. 5.11 1845

Peder døde i Nordby d. 3.juni 1930
Gift med:
1. Anna Borch, datter af skibsfører Jens Hansen Borch, hun døde 1.9 1904
2. Anne Dorthea Jessen, enke efter skibsfører Jens Poulsen Toft, hun døde 1.11 1918 på Varde sygehus
Ægteskaberne var barnløse

Kapt

?: Reder og fører af "Anna Maria" galease, reg.t 70, NJBF
1873 - 1883: Reder og fører af "Anne Marie", brig, reg.t 176, NHRL
1883 - 1888: Reder for ovennævnte "Anne Marie"
1874 - 1879: Reder og fører af "Johanne", skonnert, reg, t 127, NLMV
1889 - 1903: Reder for "Anna", 3m skonnert, reg.t 343, NDRC
1890 - 1902: Reder for "Elisabeth", bark, reg.t 461, NDVM
1890 - 1904: Reder for "Cingalese", bark, reg.t 698, NGTW
1891 - 1907: Reder for "Gladstone", fuldrigger, reg.t 1118, NGVD
1894 - 1904: Reder for "Johanne", bark, reg.t 504, NHBF
1889 - 1895: Reder for "Lottie", bark, reg.t 513, NDLS
1895 - 1900: Reder for "Max", bark, reg.t 576, NDBV
1895: Reder for "Peruvian", bark, reg.t 591, NGCV
1895 - 1901: Reder for "Union", bark, reg.t 608, NGHD

Beg

 

Kaptajn Harreby forlod søen i 1883 og slog sig ned i Nordby, hvor hans hustru, Anne Borch var fra. Hun døde i 1904. Harreby giftede sig senere med Anne Dorthea Jessen, der døde i 1918, ægteskaberne var barnløse.

 

I mange år var Harreby medlem af sognerådet, bankbestyrer, bestyrelsesmedlem i Understøttelsesforeningen og Bombebøssen samt æresmedlem af Skibsrederforeningen og adskillige andre tillidshverv.
Han var veteran fra krigen i 1864 og dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn.

 

I juli 1911 lod skibsreder P.N. Harreby bekoste opmaling af Prædikestolen i Nordby, arbejdet blev udført af malermester Jørgen Hansen, Esbjerg.
Harreby har endvidere bekostet fornyelsen af knæfaldet nogle år tidligere.

 

 

 

 

Skibsfører Peder Nielsen Harreby af Nordby reddede i 1879 besætningen på et synkefærdigt Canadisk skib.
Harreby var med sit skib, briggen "Anne Marie", på rejse fra Mexico til Le Havre. På positionen 54 nordlig bredde og 52 vestlig længde observeredes et vrag drivende i søen uden master og næsten helt under vand.

 

Trods det hårde vejr blev en båd straks sat i vandet fra "Anne Marie" og frivilligt bemandet med styrmand Laurids Chr. Møller og nogle matroser, deriblandt Lars Nielsen og Hans Peder Hansen, for at komme ombord i vraget, der viste sig at være skonnert "Management" af Yarmouth, New Scotland, Canada. Der sad 3 mand på vraget i forkommen tilstand, medens kaptajnen og en matros var skyllet overbord og druknet. Bådene var borte. Skibet havde ligget i denne havarerede tilstand i 16 dage.


De 3 mand kom ombord i "Anne Marie", hvor de nød en god forplejning i de 22 dage, det varede indtil skibet nåede Le Havre.

Den Canadiske regering tilstillede en tid derefter kaptajn Harreby og styrmand Møller takkeskrivelser for redning og god behandling af de skibbrudne. Styrmand Møller fik endvidere tilstillet et sølv kronometer ur med inskription og hver af matroserne 2 pund sterling.

 

 

Kilde: Schneider, F. Holm-Petersen og Anne Marie Grønnegaard

 

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box