Mitfanoe
Hansen, Jes Nielsen, skibsreder, skibsfører og boghandler

Famhansen,-jes-n 

Jes Nielsen Hansen
Født: 25 sep 1845 i Odden, Fanø - Død: 17 mar 1925 i Odden, Fanø
Stilling: Skibsfører, senere Boghandler
Hans far: Hans Lauridsen Mathiasen
Hans mor: Mette Cathrine Jørgensdatter
Gift 5 nov 1874 i Nordby Kirke, Fanø
Hustru: Anne Clausen
Født: 24 sep 1849 i Odden, Fanø - Død: 7 dec 1886 i Odden, Fanø
Hendes far: Hans Peder Clausen
Hendes mor: Maren Hansdatter Borck

Børn:
Søren Clausen Hansen
Født: 1 sep 1875 i Odden, Fanø - Død: 11 nov 1936 i Odden, Fanø
Stilling: Boghandler
Gift med Anna Andersen
Maren Sørine Hansen
Født: 14 maj 1877 i Odden, Fanø - Død: 2 jul 1959 i Sædding, Guldager, Ribe
Gift med Jørgen Tingberg Ankersen
Niels Laurids Engers Hansen
Født: 20 maj 1879 i Odden, Fanø - Død: 26 okt 1949 i Esbjerg, Ribe
Stilling: Boghandler i Esbjerg
Gift med Juliane Winther
Mette Kathrine Hansen
Født: 29 sep 1881 i Odden, Fanø - Død: 16 jun 1963 i Sædding, Guldager, Ribe
Gift med Andreas Christopher Petersen Holst
Hans Peter Hansen
Født: 11 jul 1884 i Odden, Fanø - Død: 21 feb 1944 i Odden, Fanø
Stilling: Boghandler
Dødfødt pige Hansen
Født: 28 nov 1886 i Odden, Fanø

Kapt

 1875 - 1882: Reder (medreder) og fører af "Sørane" brig, reg.t 239, NPGL, Nordby

Beg

Jes Nielsen Hansen var født i Nordby den 25. september 1845. I en alder af 15 år drog han til søs og gjorde de lange rejser over havene med skibene herhjemme fra.
Blandt andet sejlede han en tid på Kinakysten med M. P. C. Andersens skib ”Anita”.
 
Derefter tog han hjem for at forberede sig til styrmandseksamen, og det traf sig så mærkeligt, at han netop på sin fødselsdag den 25. september 1867 bestod denne eksamen. Og så gik farten atter ud på Kinakysten med ”Anita”; han gjorde da tjeneste om bord som andenstyrmand.
 
1875 blev han fører af briggen "Sørane" - sådan kaldet efter navnene på Søren og Anna - , hvilket skib blev bygget her på skibsværftet i Nordby. Med dette skib sejlede han så godt som til stadighed i fast fart mellem Hamburg og Venezuela - med stykgods ud og kaffe med hjem.
 
Lejlighedsvis tog han dyr med fra Sydamerika til Hagenbecks zoologiske Have i Hamburg, og det er ikke så få tropiske dyr, der har gjort turen over Atlanten om bord i ”Sørane”.

 

 

 

p244

Brig "Sørane" på 230 tons br. byggedes i Nordby 1875 af Chr. Graff til et rederiaktieselskab ved skibsreder Søren Peder Clausen m. f l, Nordby.
Den første rundrejse gik fra Hamburg til Zanzibar, Brava, Marka, Mogadisio, Zanzibar og retur til Hamburg.
 
 
Briggen solgtes i Guayaquil i juli 1889

 

 1882 holdt han op med at sejle, og på sin fødselsdag samme år overtog han boghandelen efter enkefru Martha Johnsen. Fire år efter sin hjemkomst ramtes han af en stor sorg, idet han den 7. december 1886 mistede sin hustru, og han stod da alene med sine 5 børn, af hvilke den ældste kun var 11 år.  

 

Men Hansen tog - om end knuget af sorgen - med kraft på de opgaver, der lå for, og han viste at han var mand for at løfte dem. 

Den 10. april 1897 overtog han Fanø Bogtrykkeri, hvis betydning for øen ikke her behøver at påpeges, og 1. januar 1898 overtog han udgivelsen og trykningen af ”Fanø Ugeblad”, som i mange af øens hjem er en kærkommen gæst hver lørdag aften. 1. december 1907 lod han sig efter gentagne opfordringer bevæge til at overtaget Handelsbankens Nordby afdeling, der fik lokale i hans ejendom, dør om dør med boghandelen.

 

Ved siden af sin virksomhed som forretningsmand herinde i byen fik han også meget andet udrettet. Få Fanøboere har sat kraft ind på at forskønne vor ø ved beplantning, som han har gjort det. Hans 15 tdr. land store plantage med karpedamme, der er beliggende syd for Strandvejen, er som en oase i ørkenen, og det virker betagende på alle besøgende, som uventet i klitternes øde finder dette smukke anlæg.

 

Boghandler Hansen’s plantage

 

Plantagen ved den nye Kirkegård har Hansen også sin andel af æren for, idet den blev anlagt af Forskønnelsesforeningen på en tid, da han sad i foreningens bestyrelse. Også ved møllen har han beplantet flere Stykker.

 

Kirkegårdsplantagen

 

 

 

 Og ved Stranden - ved Vesterhavsbadet - har Hansen ligeledes gjort sin store indsats. Han byggede den første villa derude; det var ”Marguerita”, der blev opført på samme tid som Kurhotellet. Desuden byggede han som medlem af et konsortium villaerne ”Strandlyst” og ”Godthåb”, medens han for egen regning opførte villa »Anna«, som han indrettede til pensionat samtidig med, at han i stueetagens vestlige del åbnede en boghandel.

 

 Senere købte han nabovillaen ”Prinsesse Marie«. 1916 købte han ”Strandhotellet”, som han drev i et par år, hvorefter han solgte det til et konsortium, der gav hotellet navnet ”Missionskurstedet”.

Det er indlysende, at en så omfattende virksomhed kun kunde varetages og opretholdes af én mand, mens han stod i sin fulde kraft; og som årene gik, og som kræfterne blev mindre, følte Hansen, at han måtte give afkald på en del deraf, hvorfor han i 1920 afstod forretningen med trykkeriet og bogbinderiet til sin ældste søn, Søren Cl. Hansen. En yngre søn er boghandler Engers Hansen i Esbjerg.

 

 Og Nordby har ved hans død mistet en af sine driftigste borgere; - med ham bæres en af Fanøs dygtigste og virksomste mænd til graven.

(Christian Sneum i »Fanø  Ugeblad«  for 21/3   1925).

 

Mere om boghandler Hansen

 

Fra ” Erindringer fra Nordby”

Marie Knudsen, f. Schnack, beretter om jul og nytår.

”Medens jeg er ved minderne, er der en anden mand, jeg tit tænker på, det er gamle boghandler Hansen, han var en fin og god mand. Hansen var jo i mange år bestyrer af Handelsbanken i Nordby, og han ville gerne, at vi unge koner, hvis mænd sejlede, skulle sætte en skilling ind, når vi kom med vore check, så talte han med os om det. Engang sagde han til mig: „Jeg synes nu, du skulle sætte lidt ind, for mange bække små gør jo en stor å". -

 

 Men jeg syntes nu ikke, jeg kunde undvære noget den dag, der var så meget, jeg skulle have betalt. Det forstod Hansen jo godt. „Men det giver selvtillid at have lidt i baghånden, Marie, for man skal passe på, at ens mand ikke skal sejle så længe, at han ikke kan se en fløjknap".

Det var sande ord; men det tænker vi jo først over, når vi bliver ældre.”

 

Hansen i Handelsbanken

 

 Kilde: F. Holm-Petersen, Kromann og Morten Clausen

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box