Mitfanoe
Nielsen, Christian Hansen, skibsreder og skibsfører

Famnielsenchrn

Christian Hansen Nielsen
Født: 2 dec 1831 i Rindby, Fanø - Død: 5 jan 1913 i Odden, Fanø
Stilling: Skibsfører og skibsreder
Hans far: Skibsfører og skibsreder Hans Hansen Nielsen
Hans mor: Karen Jensdatter

Gift 25 juli 1854 i Nordby Kirke, Fanø

Hustru: Anne Mortensdatter
Født: 23 mar 1832 i Rindby, Fanø - Død: 3 apr 1915 i Odden, Fanø
Hendes far: Gårdejer Morten Jensen Hansen
Hendes mor: Kirsten Andersdatter

Børn:
Karen Nielsen
Født: 4 nov 1854 i Rindby, Fanø - Død: 14 mar 1940 i Esbjerg, Det kommunale Sygehus
Gift med skibsfører Peder Lassen Winther

Hans Hansen Nielsen
Født: 12 dec 1855 i Byen, Fanø

Kirsten Nielsen
Født: 14 okt 1857 i Byen, Fanø - Død: 20 jul 1940 i Odden, Fanø
Gift med dampskibskaptajn Anker Peder Clausen

Morten Jensen Nielsen
Født: 30 nov 1858 i Byen, Fanø - Død: 4 feb 1945 i Nørby, Fanø
Stilling: Skibsfører
Gift med Anne Abrahamsen

Karen Nielsen
Født: 16 sep 1860 i Byen, Fanø
Gift med skibsfører Theodor Mathias Andersen

Jørgen Nielsen
Født: 5 apr 1863 i Byen, Fanø - Død: 26 sep 1926 i København, Skt. Annæ Øster
Stilling: Bankdirektør, Konsul
Gift med Alma Christine Brinch og senere Elfrida Margrete Danholt

Anne Christine Nielsen
Født: 19 jul 1865 i Byen, Fanø - Død: 7 jan 1943 i Nørby, Fanø
Gift med maskinmester Carl Frederik Vilhelm Nielsen

I alt 26 børnebørn, hvoraf 4 døde

   Sejlet med

 1855 - 1861              Reder og fører af ”Karen Louise”, skonnert, 44 kml, arvegods fra faderen

 1861 - 1864              Fører af ”Fanny”, skonnert, reg.t 104, NJHG

Skonnert FANNY, der målte 107 tons br., blev bygget i Nordby 1861 af Th. Hansen til Søren Brinch Hansen m. fl., Nordby.

Fanny afsejlede i november 1874 fra Bandholm bestemt til Hull med en kornlast, men borteblev på rejsen.

 

1865 - 1871              Fører af ”Christian” brig, reg.t 190. På rejse fra Rio de Janeiro til Aracaju strandede skibet og blev kondemneret den 14. april 1873.

 

1871 - 1873              På navigationsskole i England og sejlede med 2 engelske skibe

1873 - 1874              Fører af ”Esbjerg”, dampskib af Fanø

 Reder for

Ca. 1882 - 1887       Reder for ”Amete”, 3m skonnert. reg.t 292, NTHC

Ca. 1883 - 1887       Reder for ”Maren”, skonnertbrig, reg.t 166, NQGH

Ca. 1885 - 1886       Reder for ”Coquette”, bark, reg.t 268, NWFP

Ca. 1885 - 1897       Reder for ”Verdande”, 3m skonnert, reg.t 299, NVFR

Ca. 1887 - 1899       Reder for ”Dorane”, brig, reg.t 299, NTRK

Ca. 1887 - 1901       Reder for ”Embla”, bark, reg.t 385, NVPJ

Ca. 1887 - 1899       Reder for ”Mette Johanne”, skonnertbrig, reg.t 167, NQLW

Ca. 1899 - 1897       Reder for ”Maren” bark, reg.t 540, NFJW

Ca. 1899 - 1901      Reder for ”Nanna”, bark, reg.t 344, NWGS

Ca. 1887 - 1894       Reder for ”Ane Cathrine”, skonnertbrig, reg.t 191, NQMS

Ca. 1891 - 1901       Reder for” Anna Agnete”, bark, reg.t 612, NDLH

Ca. 1893 - 1899       Reder for ”Ines Røhl”, brig, reg.t 249, NSVR

Ca. 1891 - 1894       Reder for ”Kronprins Frederik”, bark, reg.t 619

Ca. 1893 - 1897       Reder for ”Kronprinsesse Louise”, bark, reg.t 608, NGTR

 

Christian var æresmedlem af Fanø Skibsrederforening og dekoreret med redningsvæsenets redningsmedalje

 

FØLGENDE FANØ-SØMÆND SEJLEDE I REDERIET

C. NIELSEN OG SØN. N. M. Kromann: ”Fanø sømænd i storm og stille”, bind 2:.

 

Kaptajn Christian Hansen Nielsen, født d. 3. december 1831 i Rindby på Fanø, søn af skibsfører Hans Hansen Niel­sen, broder til konsul, skibs­reder Jens Christian Nielsen i Hartlepool.

Christian Hansen Nielsen var med linjeskibet »Christian d. 8de« ved Slaget i Ekernførde, da skibet sprang i luften, og blev senere taget til fange i 1848, gik senere på Københavns Navigationsskole, hvor han tog sine første nautiske eksamener. Sejlede som styrmand i forskellige sejl­skibe fra 1850 til 1855. Derefter som fører indtil 1874.

Rejste samme år over til broderen i Hartlepool for at gå på Navigationsskole derovre med henblik på at fortsætte i broderens rederi. Han tog på kort tid både 2. styrmands-, 1. styrmands- og skibsførereksamen. Det kunne man dengang, forudsat tidligere navigationsuddannelse og søfart, hvilket han ikke manglede noget af.

I juli måned 1871 gik han til søs med en ny engelsk dam­per kaldet »Streetham«, som lastede 900 Tons. Sejlede derefter med dette skib på Østersøen og Middelhavet til juli 1872, da han overtog førerpladsen på en anden ny damper S/S »St. Hil­da«, der lastede 1200 tons, og som broderen var reder af. Førte denne damper indtil november 1873, da han rejste hjem for at overtage føringen af dampskibet »Esbjerg« af Fanø; sejlede med denne herhjemme i Nordsøen og kvitterede den i 1874 i Esbjerg og opgav da søfarten.

Nielsen slog sig herefter ned på sin fødeø og slog ind på forskellige forretninger på landjorden, særlig i Esbjerg; disse gik dog efter 3 - 4 års forløb over på fremmede hænder.

I 1875 blev han opsynsmand ved redningsvæsenet i Rindby og virkede i redningsvæsenets tjeneste i 9 år.

Det var dog særlig som skibsreder for de forskellige sejl­skibe og interessen for øens søfarende befolkning, at han var så velkendt på Fanø. For sine fortjenester indenfor rednings­væsenet blev han den 11. november 1890 udnævnt til Danne­brogsmand.

Han afgik ved døden den 5. januar 1913 efter et kort sygeleje, 81 år gl. Som søn af driftige og energiske forældre (kapt. Hans Hansen Nielsen og hustru Karen Jensdatter, en af Fanøs dengang første skibsførere, der bar hovedet højt) kom han tidligt til søs. Han var godt begavet, og i sit 18. år var han lærer ved Kjøbenhavns Navigationsskole sammen med den senere forstander Schwartz. Under krigen i 1848 blev han udkommanderet med linjeskibet »Christian VIII« og var med ved den sørgelige affære i Egernfjord, hvorved Danmark mistede 10 af sine bedste skibe. »Christian VIII« blev skudt i brand og sprang i luften med en mindre del af besætningen. Nielsen var en af de sidste om bord og reddede sig ved at springe over bord og svømme i land.

 

 

 

Efter krigen tog han atter fat på sin sømandsgerning og gik alle grader igennem fra matros til skibsfører, først sejlskibs- senere dampskibsfører. I sidste egenskab fra England, hvor han havde taget engelsk skibsførereksamen, og blev derefter fører af en stor engelsk damper. Af sejlskibe førte han først faderens skib, sk. »Karen Louise«, og dernæst sk. »Fanny«, 104 tons stor, bygget i Nordby 1861, siden briggen »Christian«, 196 tons, som ligeledes var bygget i Nordby, hvormed han forliste 1874. Han forlod nu søen, økonomisk velstillet, og blev strandfoged og opsynsmand ved Rindby redningsstation og var i den tid øens største skibsreder. Han var i bestyrelsen for Fanø Sparekasse og Esbjerg-Fanø Bank, i hvilken hans sidste søn nu afdøde konsul Jørgen Nielsen var direktør. Nielsen var endvidere i styrelsen for Nordby Havnevæsen, Nordby Skibsrederforening, æresmedlem, Nordby Skibsforsikringsselskab og Fanø Bombebøsse. Han var dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn og Redningsvæsenets hædersmedalje.

Familien Chr. H. Nielsen har sat et stort mærke i Fanøs historie, såvel ved hvad den har gjort for byens opkomst, som hvad den initiativrige og energiske familie har ydet til byens eksistens. — Chr. H. Nielsen var broder til den bekendte, for længst afdøde skibsmægler og konsul Jens Chr. Nielsen i Hartlepool, hvad ikke bør forbigås i denne forbindelse, da han var kendt af alle danske rederier og skattet for sin store dygtighed og retskaffenhed, og som i sin tid skænkede kapellet på Rindby Kirkegård, ligesom han i mange år skænkede en sekstant hvert år til den, der fik højeste karakter til eksamen ved Fanø Navigationsskole. Dertil kommer, at mange Fanø-søfolk gennem ham har fået ansættelse som skibsførere i England. Med sin hustru, Anne Rødgård, fejrede han guldbryllup d. 25. juli 1904, ved hvilken lejlighed de stiftede et guldbryllupslegat.

I ægteskabet var der 7 børn, 4 døtre og 3 sønner. Af sønnerne foruden ovennævnte konsul Jørgen Nielsen (døde 8/6 1919 i Hellerup) var en søn, Hans Nielsen, dampskibsfører i England, hvor han døde 1911, og Morten J. Nielsen, skibsfører.

(Efter »Fanø Ugeblad«).

Slægtens rederivirksomhed fortsattes, da Niels Winther, født 15. april 1890 i Nordby på Fanø, stiftede Vestjydsk Dampskibsselskab, hjemmehørende på Fanø.

Han var søn af Kaptajn P. L. Winther og hustru Karen Nielsen, datter af kaptajn C. H. Nielsen.

Selskabet har haft følgende dampskibe: S/S »Juliane«, S/S »Olivia«, S/S »Niels Winther« og har nu M/S »Olivia Winther«.

Niels Winther døde i 1933, og dampskibsselskabet ledes nu af hans søn, Erik Winther.

 

 chrhnielsen1903

 I det følgende findes optegnelser af Chr. H. Nielsen og sønnen Morten J. Nielsen
der venligst er stillet til rådighed af en efterkommer: Christian Fromm Nielsen, Haderslev:

 

1846-1848 Til søs. Kokkedreng med sin far. Lagde op hver vinter. 1848 i København.

1848-1849 Navigationsskole i København

1849 Januar til orlogs. Marts ordineres ombord på linieskibet "CHRISTIAN d. OTTENDE" Var med i slaget ved Eckernförde, skærtorsdag 5.4. Skibet sprang i luften. Blev taget til fange. Dagen efter til Rendsburg hvor vi var i 10 dg. Var meget døv efter stærke kanonader. Betjente 3 kanoner hele dagen. Derefter fangenskab i Glückstadt indtil ult. juli. Derefter frigivet og sendt til København. Kom på Københavns Navigationsskole. Var 5 mdr. om at tage "Bredde-eksamen" med karakter "begavet" + udmærkelse. Efter 6 uger "længde-eksamen" med karakter "godt". Vintertid atter til orlogs. Efter eksamen blev af Skolekommission opfordret til at hjælpe overlæreren, gamle kapt. Søgaard som var
sygelig og døde ud på foråret. Blev indsat som 3. lærer på skolen. Forblev på skolen til hen på sommeren 1850.

1850 Sommeren: Dampskibet "HERTHA". Gik til Fehmern. Var der til vinter. 8 mand havde vagttjeneste hos chefen, kapt. Gotlieb, der havde kommandoen over kanonbåde der lå spredt forskellige steder rundt øen.

1851 Forlod Fehmern slutningen af februar. Kom til København og rejste hjem til Fanø.

April 1851- Hyre med briggen "ANE JØRGIANE" – matros - Kapt. M.M. Andersen
maj 1852 Påmønstrede i Liverpool. Derefter La Guiaira og Porto Cabello til Hamborg.
December 1851 atter samme rundrejse. Afmønstret i Hamborg.

Maj 1852- Hyre med Hamborg-brig – matros. Gik til Buenos Aires hvor langt
April 1853 ophold. Derfra Hamborg. Afmønstrede. Rejste til Hartlepool.

April 1853 Skonnert "KAREN LOVISE" – styrmand hos faderen, H.H. Nielsen. Far er kaptajn
Sejlads Nord- og Østersøen. Kom til Fanø i slutningen af nov. med kul. Oplagt for vinteren.

1854 Sejlede igen på Nord- og Østersøen. Oplagt i Hamburg efter rejse med vin fra Malaga.
Fra foråret atter Nord- og Østersøfart. Overdraget førerpost i Fredericia. Derefter byg Odense/Danzig. Ank. Danzig medio december. Blev indefrosset, men iset ud efter 1856-60 Sejlede hver sommer og lagde op i forskellige havne hver vinter.

1861-1864 Ny skonnert, bygget på Fanø "FANNY" – fører – 52½ kml.
Om sommeren Nord- og Østersøfart. Gik hver vinter til Messina for at laste frugt til Skt. Petersborg. Kvitterede "Fanny" efteråret 1864. "FANNY" forliste 1874.

12. 7 1865- Brig "CHRISTIAN", nybygning fra Fanø, 98½ kml. Sejlads mest på Brasilien og Amerika. Afmønstrede Trieste maj 1871. Rejste hjem nogle dage.

1871 Nav. skole i Hartlepool i ca. 14 dage. Var i Sunderland oppe til 2. stmd., 1. stmd. og kaptajnseksamen. P.g.a. at have været skibsfører i Danmark kunne alle 3 eksaminer bestås på en gang.
Juli 1871- Til søs med ny damper "STREATHAM". Styrmand. Engelsk rederi. Skibet lastede ca. 900 tons.
Juli 1872 Rejser Østersøen og Middelhavet.

Juli 1872- Ny damper "ST. HILDA". Lastede ca. 1.200 tons. Bror C. Nielsen i Hartlepool
Nov. 1873 var korresponderende reder. Rejste til Fanø.

1873 - Dampskibet "ESBJERG" af Fanø, som kaptajn. Sejlede på Nordsøen.
Nov. 1874 : Afmønstrede Esbjerg og opgav søen. Forsøgte sig herefter på landjorden.

Sammen med Søren Brinch Hansen og N. Chr. Hansen etablerede kulforretning i Esbjerg. Desuden egetræshandel. Købte Nygaard i Esbjerg. Opgav efter 3 á 4 år, da forretningen ikke blev passet, thi det var alt sammen overgivet i fremmede hænder.

Ult. 1875: Blev opsynsmand ved Redningsstationen, købte stranden og besørgede posten ombragt i byen. Havde mæglerforretning sammen med J. L. Schouboes søn i København og var
agent for De private Assurandører.

Havde årene derefter meget at gøre som korresponderende reder for sejlskibe. Rigelig dermed at gøre indtil 70-års alder i 1901.

11.11.1890 Dannebrogsmand. Var i Redningsvæsenets tjeneste i 19 år.

I ægteskabet var 7 børn – 3 sønner og 4 døtre. Alle gifte. 5 sønner/svigersønner sejler eller har sejlet som kaptajner på sejl- og dampskibe. 1 som maskinmester. Kun 1 søn forblev på landjorden, blev bankdirektør for Esbjerg-Fanø Bank i Esbjerg fra dens oprettelse 1892.
Svigersøn Theodor M. Andersen døde på rejse Ostindien/Europa 1892 af sygdommen Beri-Beri.
Ældste af sønnerne gift med englænder i England.
Havde 26 børnebørn, hvoraf 4 døde.

Det skrevne er referat fra 1909.
sign. Christian Hansen Nielsen

 

Efterfølgende skriver sønnen - Morten J. Nielsen:
Supplerende må ikke glemmes betydningsfuldheden i hans virksomhed som sejlskibsreder, idet han som sådan var en af Danmarks største, ja i sin tid måske Danmarks største sammen med kaptajn S. B. Hansen, Fanø – Mølleejer N. C. Hansen, Spangsberg mølle – og skibsbygmester Th. Dahl af Esbjerg o.s.v.

Jeg glemte at nævne at far i mange år sad i bestyrelsen for Fanø Spare- og Laanekasse i Nordby. Ligeledes sad han i bankrådet for Esbjerg-Fanø Bank fra den blev oprettet indtil hans død, som fandt sted den 5. januar 1913.

sign. Morten Jensen Nielsen.
Forkortet, redigeret og skrevet af Christian Fromm Nielsen 27.3.2003 

Følgende er oplysninger fra Rindby redningsvæsen, Kromanns optegnelser:

Christian Hansen Nielsen, DBMD, blev ansat som opsynsmand den 18. december 1875 og beklædte denne stilling til den 1.oktober 1894, da han tog sin afsked på grund af svagelighed. Han døde 1913. Han deltog 3 gange med redningsbåden i redningen af 16 skibbrudne og han var dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn.

C. H. Nielsen har fra barnsben pløjet søen og været en driftig og energisk sømand. I treårskrigen 1848 – 50 gjorde han tjeneste om bord på linjeskibet ”Christian den Ottende”, men bjærgede heldigvis livet, inden orlogsskibet sprængte i luften. Som fører begyndte han i 1855 med en lille skonnert, ”Karen Louise”, arvegods efter faderen. Derefter fik han i 1861 skonnerten ”Fanny” og endelig 1865 briggen ”Christian”. Til sidst slog han sig på dampskibsfarten som fører af S/S ”Streatkam” (1871) og ”St. Gilda” (1872) af W. Hartlepool, hvor hans ældre broder var købmand og skibsreder. Det sidste skib, N. førte, var S/S ”Esbjerg” (fra 1873) der ejedes af et Fanø rederi, senere ejet af DFDS.

I 1874 sagde N, søen farvel, men var derefter i en længere årrække reder for ialt 16 sejlskibe. I 19 år, mens han endnu boede i ”Byen”, var Nielsen bestyrer af Nordby redningsvæsen, hvorfor han i 1890 blev hædret med sølvkorset.

I årenes løb har N. været betroet mange tillidsposter; han har således været medlem af Nordby havneudvalg, af styrelsen for Enkekassen, Fanø Skibsrederforening og medlem af styrelsen for Fanø Spare- og Lånekasse og ”Fanø Bombebøsse”, som han var med til at oprette.

 

Nedenstående beretning blev bragt i ”Fædrelandet” i 1903 under mærket N. H. Brudeparret i skildringen var skibsreder, DBMD, C. H. Nielsen og hustru.  Arkivalienummer A683, Nordby Sognearkiv.

Et besøg på Fanø sommeren 1854

 

 

gravstenchrnnielsen

Chr. H. Nielsens gravsten på Vestre kirkegård, Nordby.

Christian Hansen Nielsen. Skibsreder og Dannebrogsmand.

F. d. 2.12.1831, d. d.5.1.1913.

Chr. var søn af skibsreder og skibsfører Hans Hansen Nielsen og Karen Jensdatter i Rindby.

Nielsen blev ansat som opsynsmand ved Rindby Redningsstation d. 18. december 1875 og tog sin afsked d. 1.oktober 1894, på grund af svagelighed.

Han deltog 3 gange med redningsbåden i redningen af 16 skibbrudne og var Ridder af Dannebrogsordenen.

Ane Nielsen. Hans hustru.

F. d. 23.3.1832, d. d. 3.4.1915.

Datter af gårdmand Morten Jensen Hansen og Kirsten Andersdatter i Byen.

 

Tekst: ”Mindet kærligt bevares”.

 

chrhnielsenfamilie

 

 

Fanø Ugeblad den 23. juli 1904, omtale af guldbryllup:

”På mandag den 25. juli, fejrer en af Fanø sømandsstands veteraner, skibreder Christian Hansen Nielsen, og hans hustru Anne, f. Rødgaard, deres guldbryllup. Guldbrudgommen er født den 2. december 1831, bruden den 23. marts 1832; de er begge født oppe i ”Byen”, hvor de selv boede i mange år, førend de flyttede ind til Nordby. Det almenagtede og afholdte ægtepar har i mange år ikke kunnet glæde sig ved nogen god helbred, og heller ikke nu, da højtidsdagen oprinder, og de glæder sig til sammen med deres talrige slægt og store vennekreds at fejre den sjældne guldbryllupsfest, er de fritagen for legemlige lidelser; men de har dog kunne og kan endnu færdes oppe mellem deres bysbørn. Brudeparret har 4 døtre og tre sønner. Af sønnerne er to dampskibsførere og en er bankdirektør; af svigersønnerne var tre skibsførere og en er maskinmester, så det vil ses, at traditionen fra søen, hovedsageligt er bevaret.

C. H. Nielsen har fra barnsben pløjet søen, og været en driftig og energisk sømand. I Tre-års krigen 1848 – 50 gjorde han tjeneste om bord på linje skibet ”Christian d. 8”, men bjergede heldigvis livet, forinden orlogsmanden sprang i luften. Som fører begyndte han i 1855 med en lille skonnert, ”Karen Bothilde”, arvegodt efter faderen, H. H. Nielsen.. derefter fik han 1861 skonnert ”Fanny” og endelig 1865 briggen ”Christian”. Til sidst slog han sig på dampskibsfarten som fører af ”S/S Streatkam” (1871) og ”St. Gilda” (1872) af Hartlepool, hvor hans ældre broder var købmand og skibsreder. Det sidste skib, Nielsen førte var S/S ”Esbjerg” (fra 1873), der ejedes af et Fanø rederi, men senere kom ind under ”D.F.D.S”.

I 1874 sagde Nielsen farvel til søen, men var derefter i en længere årrække reder for i alt 16 sejlskibe, hvilken virksomhed, han dog nu har opgivet. I 19 år, mens han endnu boede i ”Byen”, var Nielsen bestyrer af Nordby redningsvæsen, hvorfor han i året 1890 hædres med sølvkorset.

I årenes løb har Nielsen været betroet mange tillidsposter; han har således været medlem af:

  • Nordby havneudvalg
  • Styrelsen for Enkekassen
  • Fanø Skibsrederforening
  • I bestyrelsen for Fanø Sparekasse
  • Fanø Bombebøsse, som han var med til at oprette

Christian Hansen Nielsens hustru, født Mortensdatter, var ham i det lange ægteskab en tro ledsager, som han altid så op til, som han rådførte sig med i småt som i stort og som han stedse betragtede som hjemmets gode ånd.

 

Kilde: Kromann, F. Holm-Petersen, Morten Clausen og Christian Fromm Nielsen

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box