Mitfanoe
KFUM spejdere på Fanø

 

byggekunst-forside1

 

Samlet og bearbejdet af Erling Sørensen

 

 

Spejderbevægelsen blev stiftet i 1908 af englænderen Robert Baden-Powell, som havde en lang militær karriere bag sig, hvor han bl.a. gjorde tjeneste i Indien og Sydafrika. Det var under belejringen af Mafikeng i Sydafrika, at Baden-Powell gjorde sig berømt, og blev engelsk nationalhelt, og det var ligeledes her, at tanken om spejderbevægelsen opstod.

Under belejringen af Mafikeng, der varede i 217 dage, fandt han ud af, at drenge kunne aflaste de regulære soldater ved at anvende dem som signalposter, udkigsposter, hospitalsmedhjælpere og lignende opgaver. Disse drenge udgjorde The Mafikeng Cadets. Det blev på den tid ikke anset forkert at bruge drenge i krig, uden at de dog var bevæbnede.

Kvaliteten af det arbejde drenge udførte imponerede Baden-Powell, der dog mente at drenge burde have sundere interesser end krig. Han omskrev derfor sin lærebog for militære spejdere Aids for Scouting til en række små hefter Scouting for Boys, der blev revet væk fra bladhandlerne.

 

 

 

 

Robert Baden-Powell           Jens Grane
Lord Baden-Powell 1857 - 1941 Jens Grane 1880 - 1961

 

 

En god ven gav Baden-Powell lov til at afholde en lejr for at afprøve sine ideer på Brownsea Island i 1907. Det blev en overvældende succes, der førte til, at spejderbevægelsen blev grundlangt i 1908.

At spejderne senere blev uniformerede, havde intet med militær tankegang at gøre, men var udelukkende fordi det var en praktisk beklædning, for at synliggøre bevægelsen og ikke mindst, fordi der så ikke var synlig forskel på rige og fattige.

Meget hurtigt bredte bevægelsen sig ud over Europa og USA og nåede til Danmark i 1909, hvor Det danske Spejderkorps blev stiftet.

28. september1910 blev KFUM Spejderne i Danmark stiftet af Jens Grane. Korpsets formål var at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses ide' at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Korpset er opdelt i 30 distrikter, der rummer 400 grupper med et varierende medlemstal, der i – 2004 - ligger på omkring 26.000.Uniformen er grøn med et bordeauxfarvet tørklæde.

Spejderne var opdelt i divisioner, og Fanø kom til at tilhøre 1. jyske division. Divisionerne kunne kendes fra hinanden på tørklædet, der for Fanøs vedkommende var lyseblåt med en lysegrøn kant. Efterhånden som der kom flere og flere spejdere til, blev der dannet nye divisioner, så det blev i 1949 besluttet, at alle skulle bære et bordeauxrødt tørklæde, og at divisionerne nu skulle kendes på et vævet skjold, der skulle bæres på venstre ærme. Fanø kom under sydvestjyske division.

 

 

sydvestjyskdivision          nordsoedivision         hobugtdistrikt.png
Sydvestjyske division distrikt Nordsø division Ho Bugt distrikt

 

 

I 1968 blev sydvestjyske division delt i 3 nye divisioner, og Fanø kom under Nordsø division. Divisionsopdelingen fungerede indtil 2002, hvor alle divisioner blev nedlagt, og spejderne i stedet blev opdelt i distrikter. Herved kom Fanø til at tilhøre Ho bugt distrikt.

Også med KFUM spejdernes korpsmærke skete der forandringer. Liljen i den røde trekant holdt sig med små forandringer indtil 2002, hvor korpsmærket fik et mere nutidigt design.

 

 

korpsmaerke 1            korpsmaerke 2
Det gamle korpsmærke Korpsmærket 2002

 

 

I 1972 blev de første grupper med piger godkendt, og siden 1982 har korpset i lige stor grad henvendt sig til piger og drenge.

Spejderne på Fanø blev organisatorisk tilknyttet KFUM Spejderne i Danmark og blev som sådan en del af Nordby KFUM's drenge og ungdomsarbejde.

Allerede i 1908 optog KFUM i Nordby et uniformeret ungdomsarbejde. idet der blev stiftet en FDF kreds under ledelse af lærer J. Ingerslev. Det var kun 6 år efter, at landsforbundet FDF blev stiftet i København. FDF kredsen fik hurtigt stor tilslutning og deltog i flere stævner i Vestjylland. Kredsen kom kun til at bestå i 2 – 3 år og opløstes, da lærer Ingerslev rejste fra øen.

 

 

 

 

I 1920 -21 blev der i Nordby dannet en patrulje under Det Danske Spejderkorps i Esbjerg.

Patruljen fik en god start med omkring 10 medlemmer og gode lederemner, men da de mest aktive og ældste drenge forlod Nordby, kunne patruljen ikke fortsætte.

I Sønderho blev der i 1940 stiftet en søspejderpatrulje under ledelse af pastor Sommer Jørgensen. Der blev i den anledning afholdt et større spejderstævne i Sønderho, hvor 100 spejdere fra Esbjerg, Nordby og Sønderho deltog.

 

 

scan0013-2

 

 

I sommeren 1924 havde en spejdertrop fra KFUM i Ribe etableret en sommerlejr i Statsplantagen nær Plantørboligen. Lejren var under ledelse af KFUM sekretær Jens Nielsen, der var tropsfører for drengene. En aften blev drengene fra KFUM i Nordby inviteret ud til troppens lejrbål. Det blev en aften, der gav indtryk af fint kammeratskab, god ledelse og festlig underholdning. En rigtig sommerlejrstemning, der især gjorde indtryk på Marius Sørensen og gav ham lyst til at søge et spejderarbejde påbegyndt under Nordby KFUM.

Det resulterede i et møde med ledelsen af Nordby KFUM, hvor sagen blev drøftet. Der blev udtrykt stor velvilje for sagen, men også betænkeligheder med hensyn til ledelse m.v.

Marius Sørensen var den eneste, der var villig til at gå aktiv ind i spejderarbejdet, men da han på det tidspunkt på grund af arbejde måtte regne med at være fraværende fra Fanø det meste af året, kunne han ikke påtage sig ledelsen, og sagen blev foreløbig lagt på hylden.

I 1926 oprettede Nordby KFUM en husflidsskole. Der var på den tid ingen sløjdundervisning i skolerne. Den store tilslutning som husflidsskolen fik viste, at der var behov for et ungdomsarbejde blandt drenge, og at KFUM havde mulighed for at tage dette behov op. Husflid var en vinterbeskæftigelse, men der skulle også være aktiviteter for sommeren.

I 1928 fik KFUM sin egen bygning, hvorfra der de følgende år udgik et ret omfattende og forskelligartet arbejde blandt drenge – også blandt de helt unge.

Det førte til dannelse af en afdeling for de 12 – 14 årige "YA" og en afdeling for de 14 – 17 årige "UA". På programmet stod samvær i KFUM og 2 ugentlige aftener på KFUM's "Stadion". Stadion var et knoldet klitområde beliggende bag Ny Kirkegård og det daværende Vandtårn, som var stillet til rådighed af Jens Nicolaj Jensen. Her blev der spillet fodbold og lavet fri idræt som stangspring, diskoskast spydkast m.m. og trods de primitive rammer blev der her dyrket sport med stor ihærdighed. Til afveksling arrangeredes cykelture til fastlandet og forskellige former for lejrliv. Igennem alt dette skabtes der et sammenhold og dannedes en kerne, der indbød til imødekommelsen af mange drenges ønske: At blive spejdere.

 

 

KFUM-BYGNINGEN i NordbyKFUM-BYGNING i Nordby, der var beliggende på Niels Engersvej lige over for Realskolen

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box