Mitfanoe
Fotografier af Fenjagruppen

Spejdertroppen--fotografere


Spejdertroppen fotograferet ved mønstringen i Strandskoven i Esbjerg 20. maj 1936


1. række siddende: Anker Bølling – Kaj Møller – Peter Emil Egetoft – Henning Beck

2. række siddende: Gustav Hansen – Oluf Alber – Andreas Lumholdt Jensen –

Marcus Kallesen – Hans Laurids Hansen

3. række stående fra v.: Jørgen Iversen – Arne Christiansen – Hakon Hansen

4. række stående fra v.: Svend Aage Jensen – Svens Trøst Nielsen – Ove Bildsøe Hansen Clemen Sørensen – Erik Windeballe Sørensen – Niels Aage Mathiasen – Hans Tage Mølgaard – Niels Henrik Olesen – Helge Holm Thomsen – Birger Farup Olesen – Morten Sørensen – Henry Horn Nielsen – Asger Christensen – Marius Sørensen


trop1941


1941


1.række: Anfred Sonnicksen – Egon Egetoft – Børge Beck – Jens Martin Egetoft –

Hans Windeballe Sørensen – Anker Rosen

2 række: Johannes Voldum – Hartvig Warrer – Ole Gregersen – Marius Sørensen

Franz Roesen – Eigil Brinck – Niels Henrik Olesen

3. række: Børge Sørensen – Gunnar Moisgaard – Johannes Sørensen –Erik Jacobsen

Arne Jensen – Bent Holm Thomsen – Harald Jensen

4. række: Holger Mathiasen – Kaj Møller – Ernst Brinck – Peder Emil Sørensen

Anker Bølling – Erik VoldumSpejde-+-navn1943


1943


1. række: Erik Munch – Jørgen Michelsen – Hans Just – Hans Sørensen – Orla Jensen

Orla Nørholm

2. række: Bent Hummelgaard – Villy Mathiasen – Erik Hansen – Anker Bølling –

Marius Sørensen – Ole Gregersen – Sunny Sonnicksen – Evan Jepsen

3. række: Jens Clemmensen – Aage Sørensen – Poul Kirkegaard – Børge Sørensen

Niels Aage Birkelund – Svend Kallesen – Louis Sørensen

4. række: Martin Egetoft – Anfred Sonnicksen – Bent Thomsen – Gunnar Moisgaard

Peter Toft – Jørgen List Schmidt – Ingemann Jensen


Spejder-+-navn1945 2


1945


1. række: Niels Duysen – Tom Møller – Knud Sørensen – Eigil Hummelgaard

Svend Sørensen - Hans Henning Hjort – Svend Kallesen – Hans Aage Jensen

2. række: Egon Egetoft – Aage Sørensen – Sunny Sonnicksen – Martin Warrer

Børge Sørensen – Svend Aage Sørensen – Bent Holm Thomsen – Hans Just

3. række: Marius Sørensen – Ole Clemmensen – Per Warrer – Mogens Iversen

Erik Poulsen – Peder Toft – Anker Roesen – Hans Sørensen – Orla Nørholm

4. række: Anfred Sonnicksen – Gunnar Moisgaard – Knud Warrer - Jørgen List Schmidt

Erik Hansen – Mogens Mortensen – Villy Mathiasen – Erik Hansens fætterSpejder-+-navn1948 2


1948


1. række:  Finn Svarrer – Kaj Jessen – Vagn Egetoft – Heine Laursen – Gustav Gundesen

 

2. række: Gunnar Moisgaard – Anders Bildsøe Hansen – Egon Egetoft – Marius Sørensen

 

Knud Warrer – Hans Aage Jensen

 

3. række: Martin Warrer – Mathias Nielsen – Knud Sørensen - Gorm Jensen –

 

Per Warrer - Kjeld Mortensen – Ernst Stegelmann

 

4. række: Valdemar Warrer – Villy Christensen – Erik Poulsen – Poul Boye Rasmussen

 

Gunnar EnnéUlveflokken1941


Ulveflokken 1941


1. række: Knud Sørensen – Svend Kallesen – Hans Sørensen

2. række: Sunny Sonnicksen – Theodor Beck – Villy Mathiasen – Orla Nørholm

Kjeld Mortensen

3. række: Ole Gregersen -? –? - Evan Jepsen – Peder Søborg Toft - Marius Sørensenspejder-+-navne1952 2


1952

1. række: John Petersen – Eigil Poulsen – Hans Peter Jepsen – Jørgen Strand Nielsen

Leif Rasmussen

2. række: Svend Åge Berg Jensen – Erling Sørensen – Jørgen Kristian Poulsen – Vagn Egetoft

Knud Erik Rasmussen – Frank Hestbek – Lars Beck Jensen

3. række: Poul Just – Marius Sørensen – Gunnar Moisgaard – Ansgar Sørensen – Kurt Jepsen
Gå til top

End Of Slide Box