Mitfanoe

Strandinger

Bedrageri med galeasen ”Enigheden” i 1817

Bedrageri med galeasen ”Enigheden” i 1817

Læs mere Bedrageri med galeasen ”Enigheden” i 1817

 
"De twe Friend” strander 1821

De twe Friend” strander 1821

 

Læs mere "De twe Friend” strander 1821
 
Redningsmand Niels Jensen Sonnichsen

Redningsmand Niels Jensen Sonnichsen

Læs mere Redningsmand Niels Jensen Sonnichsen
 
Efterårsstorme i 1821

Efterårsstorme i 1821

Læs mere Efterårsstorme i 1821

 
Galeasen ”Helene Charlotte” strander i 1824

Galeasen ”Helene Charlotte” strander

Læs mere Galeasen ”Helene Charlotte” strander i 1824

 

End Of Slide Box