Mitfanoe

Strandinger

Damperen ”Koldinghus”s stranding i 1903

Damperen ”Koldinghus”s stranding i 1903

Læs mere Damperen ”Koldinghus”s stranding i 1903
 
Fiskefartøjet ”Emanuel” af Langli strander i 1903

Fiskefartøjet ”Emanuel” af Langli strander i 1903 Læs mere Fiskefartøjet ”Emanuel” af Langli strander i 1903
 

Fiskefartøjet ”Emanuel” af Esbjerg strandet 1904

Fiskefartøjet ”Emanuel” af Esbjerg strandet 1904

Læs mere Fiskefartøjet ”Emanuel” af Esbjerg strandet 1904
 
Grundstødning. Damperen ”Vesta” af Bremen 1904

Grundstødning. Damperen ”Vesta” af Bremen 1904 Læs mere Grundstødning. Damperen ”Vesta” af Bremen 1904
 

Fiskekutteren ”Borea” strandet i 1905

Fiskekutteren ”Borea”  strandet i 1905

Læs mere Fiskekutteren ”Borea” strandet i 1905
 

End Of Slide Box