Mitfanoe
Russisk brig ”Port Revil” strander 1845

Russisk brig ”Port Revil”

Den 19. september 1845 strandede en russisk brig ”Port Revil” på Nordby strand. Skibet blev ført af kaptajn Chernetsky der sammen med sin besætning blev reddet af en båd ført af skipper Niels. Søren. Brinck, der desuden havde Jørgen Chr. Beck, J. M. Lauridsen, A. M. Pedersen, H. H. Christensen, S. Andersen, J. S. Daumann og Hans Søren Brinch med i båden.


nsbrinck 364

N. S. Brinck, f. 6. juni 1822, d. 7. august 1883, skipper, lodsformand og gårdmand i Nørby, galeasen ”Apis”.  


Redningen blev udført under meget vanskelige og farefulde forhold, og N. S. Brinck blev hædret af kongen med medaljen for Druknendes Redning med tilladelse til at bære det anordnede bånd for hæderstegnet af 1801. Det var en gul langbåd, ”Den gode Hensigt” der blev anvendt ved redningen.

Jørgen Chr. Beck, der under redningen fik en hånd kvæstet, fik af det danske Kancelli tildelt en årlig understøttelse af 20 Rdl., foruden den traditionelle pengegave på 16 Rdl., som også tildeltes resten af redningsmandskabet.

N. S. Brinck blev derudover dekoreret med den russiske medalje for Drunkendes redning i guld og at bære i St. Anna Ordensbåndet. Jørgen Chr. Beck fik af den russiske regering tilkendt 50 sølvrubler som påskønnelse af redningsdåden.

Der blev skrevet en sang om begivenheden og i Kromann’s Fanø Historie er følgende vers gengivet:


Derfor, Niels Brinck, en Dannemand

Vi kalder dig forvist,

Vi her den Pris dig sjunge kan,

Men Lønnen venter hist

Thi den, der af sit Hjertes Drift

For andres Skyld i fare gaar,

Hans Navn derfor med Stjerneskrift

Paa Himlens Hvælvning Staar.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles