Mitfanoe
Fiskefartøjet ”Emanuel” af Esbjerg strandet 1904

Fiskefartøjet ”Emanuel” af Esbjerg 

”Skib i stranden” sådan lød det i Sønderho mandag morgen den 16. maj 1904. Skarer af folk løb ud på bjergene for at iagttage begivenheden, mens redningsmandskabet ilede til redningsbåden. Langt ude mod syd så man fra bjergene en fiskekutter med nødflag oppe; den lå helt ude på den anden side af Knudedybet.  

Hurtig kom forspandet af 6 heste med redningsbåden til stranden, og ved middag nåede den ud til kutteren, som viste sig at være ”Emanuel” af Esbjerg. Besætningen gik straks i båden, da kutteren huggede svært i den høje søgang på Knudegrunden, hvor den var grundstødt og havde mistet roret samt fået en lækage. Man satte fra kutteren med redningsbåden og indad til Sønderho, men imidlertid observeredes mellem 13 og 14 en damper, Nordsøen, fra Esbjerg, og fører og mandskab ønskede nu at vende tilbage til kutteren. Så kom de atter om bord i kutteren, da de jo helst ville til Esbjerg.

  

 


nordsoeen

Nordsøen, inspektionsskib, bygget på Helsingør skibsværft i 1898.Her i Dokhavnen i Esbjerg omk. 1910. 


Men da damperen ikke kunne flyde Knudegrunden nærmere end ca. 500 favne, måtte den opgive forsøget med bjergning. ”Emanuel”s besætning vovede da selv det farlige forsøg at sætte sejl til for at komme ud af brændingen, og forsøget kronedes med held ved hjælp af redningsbåden, der fungerede som ror. ”Emanuel” nåede ind i Knudedyb og fik en god ankerplads mellem ”Stjernten og ”Sønderjorden”, her forlod redningsbåden kutteren og satte kursen mod land, som den nåede ved 17-tiden; men det havde været en drøj tur for besætningen, en brådsø tog således årerne på den ene side, og knækkede dem som glas.  

Tirsdag morgen var vinden tilpas for skibet til at sejle ad Esbjerg til, og det lettede derfor anker ved 18-tiden, en kæde udenbords måtte tjene til styreapparat i stedet for ror, og således klarede den sig helt ind til Jerrik. Her sattes nødflag og den store Fanøfærge kom da og førte kutteren til sit hjemsted, hvor den nu skal repareres. Skibets ejer og fører er fisker Hans Nielsen, dets besætning består af fem mand. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles