Mitfanoe
Dampskibet »Schlei«s stranding stranding i 1908

Dampskibet »Schlei«s stranding


Den 31.august 1908 formiddag klokken 10, blev der fra Redningsvæsenets disponent i Esbjerg, havneingeniør Barner, telefoneret, at der var indgået telefonmeddelelse fra Mandø om, at et dampskib var strandet der i nærheden. Skønt der ikke var hejst nødsignal på skibet, mente disponenten, at det var rettest, at redningsbåden gik ud, og der gik da bud til mandskabet, som hurtigt kom til stede, og Kl.12 middag sattes redningsbåden ud.
 

Det var bygevejr med ustadig luft af Vest, og søen var urolig. Da båden var kommen klar af land, rejstes masten, og sejlene sattes og kursen sattes ud efter mellem de mange Grunde. Der løb en stærk strøm, som jævnlig førte båden ned mod Grundene, så at der måtte vendes mange gange. Det viste sig snart, at der var meget længere til strandingsstedet end oprindelig antaget, idet skibet stod på et Rev, der strakte sig Nord ud fra Rømø Strand ca. 3 Mil fra Sønderho, så det var en lang vej, og mandskabet måtte bruge årerne det meste af vejen tillige med sejlene.


Endelig fik man kl.
18:30 eftermiddag forbindelse med skibet, og 5 mand af dettes besætning optoges i redningsbåden, hvorimod de tilbageværende 4 mand foreløbig ikke ville forlade skibet. Redningsbåden fra Rømø kom nu også til stede, men heller ikke i denne ville de 4 mand gå. Redningsbådene forlod da skibet, og Sønderho redningsbåd ankom tilbage til stranden kl. 21:30. De tilbageværende 4 mand blev den påfølgende dag reddet af Rømø redningsbåd, idet forholdene da havde forværret sig, og der var bleven hejst nødflag om bord.
Det strandede skib var dampskibet »Schlei« af Hamburg, på rejse fra Ålborg til Esbjerg med cement. Årsagen til strandingen opgaves til at være tab af ror. 

Som påskønnelse for denne virksomhed tildelte den tyske Kejser opsynsmanden, Jes S. Frederiksen, og bådformanden, Peder Brinch, den Prøjsiske Røde Ørns Medalje i Guld, og det øvrige mandskab, Jes S. Brinch, Niels J. Anthonisen, Sonnich Sonnichsen, Jens Hansen Pedersen, Jes Sonnichsen Mads Trankjær, Jes Sonnichsen Hansen, Sonnich J. Sonnichsen, Sonnich P. Thomsen, Niels Hansen og Peder Jessen Brinch tildeltes Krone Ordenens Medalje. 


I indberetningsprotokollen for stationen har opsynsmanden, J. S. Frederiksen opgjort omkostningerne ved redningsforetagenet til:

 

12 mand á 15 kr.                                         180

Opsynsmanden som Deltager 15

4 Par Transportheste – 10                            40

                                                                 _______

                                                                 235 kr.

 

I slutningen af september 1908 var færgen ”Nordby” ude ved vraget af ”Schlei” med en repræsentant for skibets assurandører, som ønskede at se, hvorledes skibet stod. Det havde mistet skorsten, master og kommandobro. Det var ingen mulighed for at bjerge det, det stod på 2 favne vand.

I oktober 1908 begyndte man at rede inventaret fra ”Schlei”, man fik assistance af to dykkere til arbejdet.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles