Mitfanoe
Levevilkårene på klitheden


Logo 900

Plantelivet på Fanø's klitheder


Levevilkårene på klitheden


Klithedens arter er tilpasset vanskelige vilkår, der kan beskrives som:


  • vindudsat
  • næringsfattigt
  • saltpåvirket
  • med hyppige forstyrrelser


Det er kun under disse forhold, samtidig med at der er tilstrækkeligt med lys, at de kan konkurrere. Bliver forholdene mere gunstige - f.eks. mere læ, mere skygge, mere næring - forrykkes balancen til fordel for andre arter.

De nævnte forhold er nogle fællestræk. I virkeligheden kan man underinddele klitheden i flere typer, som bl.a. er betinget af jordbundsforhold, alder (successionstrin), med videre.


Naturtyper

Der er tale om tre naturtyper:

1.    Stabile kystklitter med urteagtig vegetation, som findes bag de hvide klitter. Vegetationen her er mere eller mindre sluttet af græsser og urter og områder med mosser og laver. Kalkindholdet kan variere meget. I sand uden kalk kan lav være fremtrædende (grå klit). Grønsværsklitten er ikke så udvasket og sur som den grå klit.

2.    Kystklitter med dværgbuske vegetation. Vegetationen er domineret af revling, lyng og andre dværgbuske. Sandet er kalkfattigt på grund af lang tids udvaskning.

3.    Fugtige klitlavninger. Rummer mange plantearter. Meget varieret og særegen naturtype med mange undertyper bl.a. klitsøer, rørsumpe i klitlavninger og kær.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles