Mitfanoe
Katteskæg


Logo 900


Plantelivet på Fanø's Klitheder

Katteskæg

Nardus stricta


  • Familie: Græs-familien – Poaceae
  • En græs med trådsmalle blade, der spreder sig ud fra flere forgreningspunkter i meget tætte tuer.
  • Stråenes lyse og glinsende baser danner tilsammen et stift knippe. Akset er artskarakteristisk, smalt og med langstrakte, ensidigt vendende og enblomstrede småaks, der først ligger helt tæt til aksen, men ved modenhed stiller sig ud i en vinkel til akset. Aks kan findes i tuerne sent på sæsonen.
  • Frugten er nødder.
  • Blomstringstid: juni - juli.


FOREKOMST . Vokser på våd bund på heder, klitarealer og andre næringsfattige naturtyper.

LEVEVIS. Katteskæg er en stedsegrøn og flerårig, urteagtig plante med en stiv, tueformet vækst. Bladene er stift oprette, rørformet indfoldede og blågrønne. I løbet af vinteren visner forrige års blade og bliver gule. De bliver dog siddende og beskytter således de friske blade i tuen. Blomstringen sker i maj-juni, hvor man finder blomsterne samlet i små, endestillede aks. Den blomsterbærende stængel er tynd og ru på stykket lige under akset. Hvert aks består af et antal småaks, der hver kun rummer én, reduceret og uregelmæssig blomst. Småaksene er violetblå og uden stak. Ved modningen står småaksene kamformet frem. Frøene er nødder.

.

FORVEKSLING  Kunne måske forveksles med smalbladede arter af Svingel eller Bunke; med det ensidige aks er bestemmelsen let, de tydelige hvirvler i fordelingen af bladene (som pelsen på et rosetta-marsvin) er sammen med de strågule stængelbaser karakteristiske for vegetative planter. 

Artsnavnet stricta betyder stiv, og både de grågrønne, tynde blade og stråene er da også meget stive. Også det dan­ske navn katteskæg hentyder til blad­formen, der minder om knurhårene hos en kat.


katteskaeg web


Gå til top

End Of Slide Box