Mitfanoe
Zoologisk Have

 

 

p26

 

 --

 

zoologisk-have-1925

 

1925

 

Ægteparret Jensine Christensen, f. 28.12.1889, og Viggo Henner, f. 18.12.1888, bosatte sig i Randers, hvor begge var forretningsdrivende. Viggo Henner havde uddannelse som parykmager og frisør og Jensine Henner havde et brød- og mejeriudsalg. De afhændede begge forretninger og flyttede til Nordby i 1915.

Viggo Henners interesser var mange, bl.a. cabaret- og revykunst, han var, hvad man i dag kalder en god entertainer, både hvad angår monologer og visekunst. En anden af hans store interesser var illusion og magi, som han også optrådte med. Derudover var han en mand med masser af ideer og gennem årene helt op i "alderdommen", opfandt, konstruerede og forbedrede han mangt og meget, men interessen for både det produktive og økonomiske forsvandt i og med, at ideen var fuldført, og viste sig at fungere efter hensigten. Flere af hans ideer blev dog ført ud i livet og produktion, og gav ham gennem årene betydelige indtægter.

De vilde kaniner var på den tid til meget stor gene på øen, de raserede i mark og skov og voldte megen skade. Gennem den daværende plantør på Fanø blev han interesseret i problemet. Plantøren havde i Tyskland set, hvorledes man fangede vilde kaniner med hjælp af fritter, han skaffede gennem staten et par dyr, nu skulle så Henner ved hjælp af disse dyr decimere kaninbestanden. Betalingen for dette arbejde skulle være de indfangdede kaniner. Jagten på kaniner med fritter blev en succes, 10 – 15 stykker ved hver jagttur. Da familien, venner og bekendte var mætte på kaniner, forsøgtes salg af kaniner i Esbjerg, med godt resulatat og dermed en god ekstraindtægt. Henner blev på et tidspunkt bedt om ikke at fange så mange kaniner, da antallet var blevet så reduceret, at skaderne i skov og mark nu ikke længere var af større betydning.

Efter en ødelæggende stormflod købte Henner "Bøttgers Have", der var beliggende nord af Nordby, i "Nasen". Et meget velordnet haveanlæg, omkranset af diger for beskyttelse mod havet.

Henner byggede her hus, og boede der i flere år med sin familie. Han deltog bl.a. i arbejdet omkring ombygningen af hotel "Færgegården" til et posthus i 1919. Noget af bygningsmaterialerne herfra blev anvendt til at bygge hus på Willemoesvej 7, bygherre Henners far, Thomas Christensen. Her kom der senere til at ligge et bogtrykkeri, bl.a. med udgivelse af Fanø Ugeblad.

 

Omkring den tid kom der til Esbjerg en samling dyr. Det var Wilhelmine Miehes Menageri, vistnok fra Island. Menageriet var i en meget dårlig forfatning. Pressen skrev historien om dyresamling, og der rejste sig et krav om at få gjort noget ved forholdene for de stakkels dyr. Der var ikke penge nok til at opstalde dem under betryggende forhold. Viggo Henner (Christensen), der var en meget stor dyreven - mange af hans "opfindelser" blev gjort for at give indespærrede dyr og tamdyr bedre levevilkår – tilbød da fru Miehe sine udbygninger på Fanø, "Bøttgers Have" til midlertidig opstaldning af de mest udsatte og sårbare dyr som nødløsning. Nævnte dyr ankom og blev installeret, men problemerne i Esbjerg blev større og var ved at ende i en katastrofe.

Da opstod ideen med at starte en permanent Zoo på Fanø, og Henner købte menageriet d. 11. juni 1925.

De resterende dyr blev da overført til Fanø og midlertidig opstillet på Pakhusbanken.

Planeringen begyndte, papirer skrevet i massevis, ansøgninger skulle indsendes til de respektive myndigheder både på Fanø og i København.

En markejer tilbød salg af sine arealer til projektet. Zoo skulle ligge i eller ved plantagen mellem Nordby og Vesterhavsbadet, hvor Henner i forvejen havde en kiosk. Restaurant-bevilling opnåedes langt om længe til stor fortrydelse for mange.

Hotelejere og betydningsfulde sommergæster indledte imidlertid en protest mod hele projektet. Angivne grunde var fx dyrenes farlighed, lugt, uvæsen og uønskede endags-turister. Markejeren tog sit tilbud tilbage om salg af mark og besværlighederne hobede sig op i massevis.

Eftersom Henner havde investeret alt, hvad han ejede i dette projekt, og ikke kunne se nogen umiddelbar løsning på problemerne, så til sidst ikke nogen anden udvej, end at sende menageriet rundt i Danmark. Han bestilte og købte telt og biler til transport, og fru Henner startede alene med forretningen, der kom til at hedde "Viggo Henners Rovdyrsamling", mens han afviklede resten af sine aktiver og arbejde på øen.

To bjørne blev placeret i haven til Willemoesvej 7, da der ikke var råd til at investere i en bil for transport af disse to dyr. Det varede dog ikke længe inden disse bjørne også var med i det øvrige menageri. I mellemtiden havde Henner modtaget en skrivelse fra kommunen der påbød ham, at afvikle dyreholdet på Fanø.

Menageriet blev nedlagt i 1928.


 

Senere i 2015.

 

 Nordby Sognearkiv modtog nedenstående meddelelse d. 1. juni 2015  fra Birthe D. Knudsen i Rødovre

  --

Da vi ombyggede vores hus i Rødovre for små 10 år siden var loftet isoleret med papir ,fx. aviser, breve, m.m.

Deriblandt fandt vi denne købekontrakt på et menageri, som jeg kan forstå må være det, jeres hjemmeside omtaler som "Fanø Zoologiske Have" 

Købskontrakten var så særlig, at vi den dag i dag har den hængende i ramme midt i vores stue.

Hvordan kontrakten er kommet til Rødovre og brugt som isolering i vores hus i Rødovre, er et godt spørgsmål???. 

Vores hus er bygget år 1928 - det år, I mener menageriet er nedlagt.

Købskontrakten er ikke hel længere, da et par mus vist har haft fat i den, men det er ikke meget, der er gået tabt.


-- 

 

Og sidst i 2015 er nedenstående modtaget:

 

Jeg kan se på hjemmesiden vedr. en salgsopstilling om Viggo og Jensine Henners dyremenageri, at I undrer jer over, hvordan den er havnet i Rødovre.

Jeg ved, at de i 1936 købte en villa i Rødovre, hvor de byggede et værksted, men det var først færdig som krigen startede.


Viggo var opfindsom, så han startede med at lave garn af gamle silkestrømper, fik maskiner og havde 12-14 unge piger ansat samt nogle koner til hjemmearbejde, hvor de lavede strikkegarn og stoppegarn.

 

Jensine var en faster til min far.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Toudal
7500 Holstebro


--

 

 

Herunder en oversættelse af købekontakten:

 

 

 

Sagfører                                                                              Stpl.  1 kr.

 

Gunnar Alstrup

 

Esbjerg

 

                                                  Købekontrakt

 

Mellem undertegnede Fru Vilhelmine Miehe Christensen af Esbjerg og ligeledes undertegnede Viggo Christensen af Nordby Fanø er oprettet følgende Købskontrakt:

 

Christensen køber af Fru Miehe det denne hidtil tilhørende Menageri  bestaaende af følgende dyr: 1 Løve, 2 Bjørne, 1 Isbjørn, 4 Sjakaler, 1 Ulv, 1 Slange, 2 Myrebjørne, 11 Aber,  2 Papegøjer,  1 Kænguru, 1 Hulepindsvin, 2 Maager, 1 Skildpadde, 1 Sct. Bernhardshund, 1 Schæferhund, samt Marsvin, Mus m.v. derhos 2 Transportvogne, Bure, Telt og et orgel.

 

Købesummen er aftalt til kr. 5.000,00, skriver FEMTUSINDE KRONER, som berigtiges saaledes: Kontant og paa anden maade er erlagt kr. 1.000,00, Restbeløbet kr. 4.000,00 berigtiges ved, at der er udstedt 3 maaneders Vexel for et beløb af 500,00 med Thomas Christensen af Nordby som Kautionist, hvilken Vexel omsættes med et afdrag paa kr. 100,00 den 10` Juni, den 10` September, den 10` December og den 10`` Marts 1926, medens Resten eller 3.500,00 kr. afdrages  med 50 kr. ugentlig, som indbetales paa Sagfører Gunnar Alstrups Kontor i Esbjerg hver onsdag, første gang den 8`Juli d.å.  og derefter hver paafølgende Onsdag, uden paakrav af nogen art. –

 

Køberen er pligtig at holde Menageriet Brandforsikret for et beløb af 6.000 kr. og efter forlangende at forevise  Præmiekvittering. Salget er i øvrigt indgaaet paa de i lov om Afbetaling af   8`  Maj  1917 indeholdte Vilkaar, hvoraf fremhæves,, at Køberen er uberettiget til at afhænde, sælge eller pantsætte Menageriet, indtil hele Købesummen er berigtiget, samt at Ejendomsretten over  Menageriet og dettes Genstande er og forbliver hos Sælgeren, indtil hele Købesummen er erlagt.

 

Køberen er berettiget til at foretage Rejser indenfor Danmarks Grænser og forevise Dyrene der, dog skal han have Menageriet forsikret mod Brandulykker ogsaa paa Rejser.

 

Skulle Køberen ikke betale Afdrag til Forfaldstid, saaledes som punkt 2) bestemt, er Sælgeren berettiget til at hæve Kontrakten, naar der resterer Afdrag til et Beløb af i alt 150 kr. , dog saaledes at Afviklingen i øvrigt foregaar paa de i Afbetalingsloven nævnte Regler. 

 

I tilfælde af, at Christensen skulle kunne faa Bud paa Menageriets Dyr, er han pligtig  til at indhente Sagfører Alstrups Samtykke til Salg og Pris. Foreligger Sagfører Alstrups svar paa Brev ikke inden 3 Døgn fra Brevets afsendelse, betragtes dette som Samtykke. Paa telefonisk eller mundtlig henvendelse er Sagfører Alstrup pligtig at afgive omgaaende svar.

 

Kontrakten stempler vi til Taxt 1 Kr. efter 3`kl. Taxt af Købesummen.

 

Esbjerg, den 11`Juni 1925

 

 Wilhelmine Miehe Christensen  ------- Viggo  Christensen

 

 

Til Vitterlighed om Dateringens Rigtighed og Underskrifternes ægthed:

 

                                            Gunnar Alstrup 

 

                                                      Sagfører

 

                                             Østergade 4, Esbjerg

 

Herunder en lidt skæv kopi af den originale købskontakt

 zoo1

zoo2

 

 Kilde: Nordby sognearkiv

Fra: Birthe D. Knudsen [mailto: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ]

Sendt: 1. juni 2015 13:47

Til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Emne: Købskontrakt på menageri

 

Hej.

 

Da vi ombyggede vores hus i Rødovre for små 10 år siden var loftet isoleret med papir fx aviser, breve, m.m. Der i blandt fandt vi denne købtkontrakt på et menageri som jeg kan forstå må være det jeres hjemmeside omtaler som "Fanø Zoologiske Have"

 

Købskontrakten var så særlig at vi den dag i dag har den hængende i ramme midt i vores stue. Hvordan kontrakten er kommet til Rødovre og brugt som isolering i vores hus (Frøslevvej 22, 2610 Rødovre) er et godt spørgsmål.

Vores hus er bygget år 1928 - det år I mener menageriet er nedlagt.

Købskontrakten er ikke hel længere da et par mus vist har haft fat i den, men det er ikke meget der er gået tabt.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles