Mitfanoe
En Fanøskipper fortæller - H. P. Thomsen - del 1

 

 

 

 

En Fanøskipper fortæller

 

skibsilhouet text

 

 

 

 

 

Livet til søs 1874 - 1917

 

(Fra afd. Skibsfører Hans P. Thomsens dagbog, skrevet i 1929.)

 

 

l sine erindringer fra mange år i sejlskibene skriver skibsfører Hans P. Thomsen, Nordby, om mangeartede oplevelser, der langtfra var hverken romantiske eller givtige alle sammen. Hans Peter Thomsen tog turen fra dreng og op ad rangstigen til skibsfører og så videre som 1. og 2. styrmand i dampskibe. Beretningen indeholder ikke nogen personlige fortællinger om familielivet, men koncentrerer sig om det ofte meget hårde liv på søen og oplevelserne i land.

 

Beretningen bygger på en artikelserie bragt i Fanø Ugeblad (se kilder), og jeg har indsat en del illustrationer, kort over de enkelte rejser, forskellig grafik, lidt om H. P. Thomsens familieforhold og på et Google Map kan du se en komplet oversigt over alle rejser med sejlskib som H. P. Thomsen foretog, her opgives også hvilke laster skibene havde med sig på de enkelte rejser.

 

Kapt. Hans P. Thomsen var født i 1858 og havde sit hjem i det hus, der nu er rammen om Fanø Museum, Skolegade 2.

 

 

Fanoe-Museum 3

 

 

 

Fanoe-Museum 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1062 Fanoe museum 16

 

Skolevej, H. P. Thomsens hjem i 1930’erne. Billede Nordby Sognearkiv

 

 

B1062 Fanoe museum 17

 

Billeder fra "bagsiden" taget med en hel del års mellemrum. På det øverste billede står Johs. Hansens morbror Kr. P. Thomsen med min bror Morten Volmer, til venstre og mig til højre. På det nederste billede kan man se, at frugttræerne er fældet og afløst af blomster- og urtehave. Billede Nordby Sognearkiv.

 

B1062 fanoe museum have 18

 

 

 

 

B1062 Fanoe museum 20

 

Ovnparti i stuen fra ca. 1935. Billede Nordby Sognearkiv.

 

B1062 Fanoe museum 21

 

Østenden af stuen med "familiebilledet" øverst i midten og Ane Cathrine og Hans Peter Thomsen hhv. Til venstre og højre. Nederst i midten et silhuetbillede af min (Johs. Hansen) tipoldefar

 

 

Om H. P. Thomsen finder vi i Fanø Ugeblad den 16. marts 1935, følgende:

Som kort meddelt i sidste nummer er kaptajn H. P. Thomsen, Nordby, afgået ved døden den 8. marts.

Thomsen er født i Sommersted i Sønderjylland den 19. august 1858. Hans far faldt i krigen og i en alder af 14 år kom Thomsen derfor til sin familie her i Nordby, hvor han fik hyre med Fanøskibene. 1883 tog han eksamen fra Rindby Navigationsskole og kom så ud som styrmand. 1885 aftjente han sin værnepligt. Af skibe, han har sejlet med, kan vi bl.a. anføre briggen ”Fanø” og barken ”Johanne”. Hans sidste år som sømand tilbragte han om bord i dampskibe, han sejlede således med ”Kejserinde Dagmar” og ”King Edward”. I 1917 gik han i land som en nervenedbrudt mand efter de strabadser han blev udsat for i krigsårene. Så længe han kunne magte det, drev han bistået af sin hustru og sin svigerinde det til ejendommen hørende landbrug; men da han ved juletid 1930 blev enkemand, så han sig nødsaget til at holde op. Han solgte kreaturerne og jorden og havde så kun et par får at gå og sysle med.

Thomsen var en såre flittig mand, der altid havde noget om hånde. Han kunne ikke finde sig i, at tiden gik unyttet hen, og man så ham derfor stadig optaget af et andet arbejde. Siden han for mange år siden pådrog sig en slem blodforgiftning i begge ben, var hans helbred aldrig helt godt; men han havde en ukuelig energi og en stærk vilje, derfor gav han ikke op. Han lå kun syg 8 dage før han døde. Hans gamle svigerinde var ham et trofast hjælp til det sidste.

Thomsen overleves af to sønner og en datter. Den ene søn har en landejendom på Køgeegnen, den anden er postbud i Esbjerg. Datteren er gift med navigationslærer Hansen i Svendborg. Den ældste søn omkom som styrmand med damperen ”Wolmar” i Biscayabugten julen 1912.

Hans Peter Thomsen var søn af Anna Lauridsen, f. 27. juni 1833, d. 17 marts 1885 på Fanø, men som ung pige tjente hun i Sønderjyllands som de fleste andre unge Fanøpiger gjorde. Som barnefader udlagdes Christian Peter Thomsen fra Nørrejylland. Hun gifter sig den 9. august 1863 med Jochum Henrik Tessmann, der døde den 6. august 1871. Anne Lauridsen tog sin søn med tilbage til Fanø og giftede sig den 14. maj 1874 med Bakken Lauridsen, d. 27. januar 1883 De boede på Vigensvej.

 

 

hpthomsenfamilie web

 

H. P. Thomasens familie. Billede Fanø Museum.

H. P. Thomsens hustru, Anne Cathrine Mortensen, f. 15. april 1859, d. 18. december 1930, var datter af Morten Nielsen, f. 21. november 1818, d. 5, februar 1885, jordbruger, skipper, og skibsrigger, og moder Anne Mathiesdatter, f. 11. november 1818, d. 2. december 1872. Anne Cathrine havde en søster, Anne Marie Mortensen, f. 21. marts 1856, d. 30. juni 1940, kaldet Mie Most.

 

 

I Fanø Ugeblad den 20. december 1930 finder vi følgende nekrolog over Anne Cathrine Thomsen:

”Torsdag morgen ved 4-tiden er kaptajn H. P. Thomsens hustru, fro Anne Cathrine Thomsen, f. Mortensen, Nordby afgået ved døden på St. Josephs Hospital i Esbjerg i en alder af 71 år.

Afdøde var født her i byen den 15. april 1859; hvor hun blev født henlevede hun også hele sit liv. 1885 blev hun gift. Hendes mand var fra Sønderjylland, og han fik så hendes fødehjem som ejendom. I sit ægteskab blev hun moder til 5 børn, hvoraf de tre overlever hende. I juledagene 1912 omkom en voksen søn med damperen ”Wolmar”, der forliste i Biscayabugten. Han havde lige taget sin eksamen fra Navigationsskolen her og syntes således at have en god fremtid for sig.

Fru Thomsen har i de senere år ikke været rask. For fem år siden fik hun en operation med kom aldrig rigtig til kræfter igen.

Hun efterlader sig foruden sin mand og de tre børn også tillige en søster, der har været hende en god og trofast støtte i hjemmet – en medhjælper, der aldrig svigtede.

 

 

 

 

 

turck 17683

 

 

Anne Cathrine havde en søster, Anne Marie Mortensen, f. 21. marts 1856, d. 30. juni 1940, kaldet Mie Most. Billede Det Kongelige Bibliotek, fotograf Türck.

 

dias1

 

 

 

dias2

 

dias3

 

dias4

 

dias5

 

dias6

 

dias7

 

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box