Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1920 del 3

 

 

Karetmager

S. Pedersen

Jensen

Søren H. Dyssen

 

 

Karethmagerarbejde

 

Fhv. skibstømrer i vandbygningsvæsenet var ud af gammel sømandsslægt, og lærte sig karetmagerhåndværket

og drev en tid forretning i Nordby, før han tog ud at sejle, mest på fart på Stillehavskysten.

 

Kogekoner (Køksen)

Dorthea Svarrer

Karen Lybecker

 

 

Kogekone Frk. Dorthea Svarrer

Frk. Svarrer var født i Nordby den 1. november 1883, d. 18. maj 1970, og blev således 86 år gammel. Med hende er atter en af de efterhånden meget få kvinder, der bærer nationaldragten, gået bort. Hun var gennem hele sin tid næsten stadig optaget af at tjene andre mennesker. Hun passede gennem mange år sin gamle mor og var samtidig en såre trofast medhjælp i flere hjem i Nordby, og hun var tillige en højt skattet kogekone ved mange familiefester, som vidste, at når Thea stod for køkkenet, så var dette i gode hænder.

Frk. Dorthea Svarrer var en yderst stilfærdig og beskeden kvinde, der kun havde venner. Det meste af sin tid havde hun sit eget hjem på Østervej, men de seneste år tog hun ophold på De gamles hjem.

 

 

Svarrer Dorthea 31-13

 

 

Kogekone Karen Lybecker

Karen Lybecker var født i Nordby den 10. april 1893, d. 29. oktober 1971, og blev således 78 år gammel. Hun var i sine yngre dage en velanskrevet hjælp i mange hjem, når der skulle være fester, hvor hun kom til at stå for madlavningen, en kunst hun havde taget i arv fra sin mor.

 

 

Lybecker Karen 55-15

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

Nordby

Th. Jepsen, Kommis

Th. Andersen, Kommis

Svendsen, Kommis

H. P. Thomsen, Kommis

H. Christensen, Kommis

Brinch, Kommis

Svarrer, Kommis

Mikkelsen, Kommis

Silladsen, Kommis

Langholdt, Kommis

Ankersen, Kommis

Poul U. Hestbek

N. M. Nielsen

H. Sv. Hansen

N. C. Kragelund Hansen

S. Svarrer

K. Rohde

A. Riber

P. J. Pedersen

Nondal

A. Andersen

M. N. Mathiasen

G. Hingeberg

Niels Møller Pedersen, høker

 

n-m-nielsen       Koebmand-MN-Mathiasen       K-Rohde 2

 

K-Rohde 11121920        hovmester-jensen        Fanoe-Materialhandel 1922

 

hingeberg 1922        Hingeberg        hingeberg-rejser-1923

 

fedevareforretning-april-19        fedevareforretning-1928          

 
Dora Sørensen

05.10.1927

paalægs og Fedevareforretning, Dora Sørensen, se annonce

pensionærer søges

fra 1. november 16 Kr. Ugentlig

                      Dora Sørensen

                      Fedevareforretning, Torvet

 

 

 

I februar 1921 anskaffer købmand Hestbek sig en moderne kaffebrænder der drives på elektricitet. Gennem en tragt glider de rå bønner ned i en roterende kugleformet beholder, i hvilken brændingen foregår ved gasflamme. De brændte bønner styrtes dernæst ned på en under beholderen anbragt gennemhullet plade, hvor afkølingen finder sted, mens et sindrigt indrettet system af sugerør renser bønnerne for eventuelle overflødige bestanddele. Ved siden af brænderen er anbragt en kaffemølle, der også snurrer ved elektrisk kraft. I løbet af et kvarter kan 50 pund rå bønner blive brændt og afkølet, og malingen tager et kvarter mere.

Poul U. Hestbek sælger sin forretning i december 1927

 

 

aga-margarine-1928

 

B1394 Hovedgaden-57 1

 

 

Købmand Joh. Mathiasen, købmand Svendsen, købmand H. Svarer Hansen. Købmand A. Meinertz, herefter hans enke der giftede sig med smed Valdemar Jensen. I 1972 indrettet til cafeteria.

Købmand Svarrer Hansen havde butik fra 1923 til 1950 (han blev kaldt ”Revolver Hansen”, idet han i sin tid som sejlskibsfører altid bar revolver), Meinertz overtog i 1950 købmandsbutikken, og efter hans død i 1959 drev enken der giftede sig med smed Valdemar Jensen, butikken til 1972. I en periode havde Jane Jensen fra 1972 - 1979, Janes Café her. ”Pille Ville”. ”Madcafeen”(Hovedgaden 57 & 59 matr. Nr. 281) - nu en restauration, Ambassaden - og vi krydser over til den anden side igen, der lå engang slagter Albers forretning, oprindelig Johannes Alber, og derefter sønnen Calle Alber sammen med hustruen Bodil, nu også en restauration, café Else. (Hovedgaden 60 matr. Nr. 425a)

 

 

Sønderho

Joh. F. Lorenzen

P. Sonnichsen

Th. Lorenzen

Abel Peder Frederiksen, Brugsen

 

 

Købmand Joh. F. Lorenzen

 

Forretningsafståelse, 28. januar 1928.

 

B00136 093 Joh-Fr-Lorenzen          B00136 094 Hansigne-Hansen-

 

     J Fr Lorentzen 1854 - 1930                Hansine Lorentzen 1856 - 1934

 

 

 

Fra og med den 1. februar har købmand Joh. F. Lorenzen afstået sin forretning i Sønderho til sin søn købmand Th. Lorenzen, som gennem mange år har været faderens medhjælper. 

f. i Gråsten 6. februar 1854 og kom som 16-årig i læse hos S. M. Kromann i Sønderho. Efter udstået 4-årig læretid var han kommis samme sted i 5 år. Flyttede så fra øen, men kom tilbage og overtog Kromanns forretning som han drev til 1887, hvor han flyttede forretningen til byens mest centrale sted. 

2 gange formand for Sønderho sogneråd. 

Købmand Joh. F. Lorenzen, Sønderho, f. 6. februar 1854, d. 16 september 1930. I 1870 kom han til Sønderho som lærling hos købmand, senere fabrikant S. M. Kromann. Efter endt læretid, arbejdede han i 2 år som kommis hos Kromann. Så drog han ud for at se andre egne og lære noget andre steder. 

Derpå nedsatte han sig som købmand i Ølgod, hvor han dog ikke blev ret længe, inden han lejede Kromanns forretning i Sønderho for 3 år. Da lejemålet var udløbet købte Lorenzen ejendommen og forretningen, hvilken sidste han ved overtagelsen udvidede betydelig. Med energisk dygtighed arbejdede han sin forretning frem til at blive en af de største - om ikke den største - i byen. Folk kom gerne i hans butik, da han var en venlig og elskværdig købmand, der selv stod bag sin disk og betjente rig og fattig, den stadige og den tilfældige kunde uden forskel. 

I 1910 lod Lorenzen opføre den ejendom, som siden er benyttet til posthus. 

Den gamle købmand var også interesseret i byens forskellige forhold og han var i to omgange medlem af Sønder Sogneråd - sidste gang som formand. I flere år var han medlem af menighedsrådet. I sin fritid yndede han at arbejde i sin have.

 

 

Købmand Th. J. Lorenzen  

B00090-010 Th-Lorentzen-og-

 

 

Th. J. Lorenzen, d. oktober 1933. L. var født i Sønderho den 18. februar 1883 som søn af den kendte købmand J. F. Lorenzen. I sine unge år stod han i lære i faderens forretning og blev således uddannet til købmand. Efter at have aftjent sin værnepligt i Garden, kom han imidlertid ind ved Københavns politi som betjent, og her havde han ansættelse nogle år, indtil han for ca. 15 år siden atter tog tilbage til Sønderho for at hjælpe faderen med forretningen. I nogle år var han så bestyrer, men da faderens helbred stadig svækkedes, overtog Th. Lorenzen selv forretningen.

Som købmand var Lorenzen ualmindelig vellidt. Han fortsatte traditionen fra faderens tid og var både elskværdig og imødekommende overfor kunderne, der kom i den gamle forretning. Også udadtil i sognet gjorde Lorenzen sig gældende. Han har således været medlem af menighedsrådet, medlem af sygekassens bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Andelshuset m.m.; men selvfølgelig var hans hovedinteresse forretningen, og her traf man ham altid venlig og velvillig enten på kontoret eller bag disken.

 

 

B00090-015 Familien-Lorenze

   Familien Lorenzen

 

B00090-025 Elna-Lorenzen---

   Elna Lorenzen – damefrisørsalon

 

B00090-034 Th-Lorenzen-ca-1

   Th Lorenzen ca 1920

 

B00160 104

 

 

 

Købmand Frk. Sonnichsen

 

70 år oktober 1945. Frk. Sonnichsen er født i Sønderho i 1875 som datter af købmand P. Sonnichsen, hvis forretning hun nu er medindehaver af og bestyrer. Hun begyndte allerede i sin tidlige ungdom at hjælpe til i butikken, men kom i 1894 tog hun på højskole i Askov. Tog så plads i husvæsenet, men fandt ud af, at det var forretningsverdenen der trak, og tog så handelseksamen og arbejdede et par år som bogholderske. I året 1910 kom hun tilbage til Sønderho, da hendes far trængte til hendes hjælp i forretningen. Ved hendes fars død i 1925 overtog frk. Sonnichsen så selv styrelsen og har ført forretningen frem med samme dygtighed og i samme spor som hendes far. Frk. Sonnichsen er meget afholdt af sine medhjælpere, der ser op til hende som den gode læremester og deres gode ven, og af sine kunder, der respekterer og agter hende

 

 

B00133 033

 

 

 

Maler

 

Nordby

 

Chr. F. B. Ries

S. M. Clausen

Marius Sørensen

M. N. Thing

H.M. Jepsen

Dam Madsen

M. Christensen

H. M. Jepsen

S, Mortensen

H. C. Andersen

Jensen

Reinhardt Sørensen

P. Christensen

Svend Aage Andersen

Th. Thomsen

M. Beck, Malersvend

 

 

 

 

Malermester Dam Madsen

 

Dam Madsen, druknet i Esbjerg gamle fiskerihavn april 1939. Han var født i Nordby den 15. januar 1877 som søn af snedkermester Ditlev Madsen. Han var lærling hos malermester Svarrer. Han tog en stykke tid ud at sejle med Amerika-bådene. En tid drev han en bisquitfabrik i København. Fra 1924 drev Madsen malerforretning i Nordby. Han var velanset som maler, der udførte sit arbejde med omhu og akkuratesse.

 

 

Sønderho

 

Thomsen

S. B. Nielsen

 

 

 

 

Maler S. Brinch Nielsen

 

S. Brinch Nielsen, maler. Født 21. november 1880.

 

Brinch Nielsen, der var ugift og bor alene, død 27. marts 1948, blev 67 år gammel. Han var født i Sønderho som søn af skibsfører Søren Rask Nielsen. 

 

 Malermester Sonnich Peter Thomsen  

Sonnich Peter Thomsen, f. 24. november 1871, død august 1949 der blev 78 år gammel, var født i Sønderho som søn af skibsfører Anders Peter Thomsen. Han blev i året 1901 gift med sin afdøde hustru, fru Hanne Thomsen, datter af uddeler og skibskaptajn Anthonis M. Jensen, som han mistede i året 1943. Malermester Thomsen har været en dygtig mand, der udover sin stilling som maler har haft mange offentlige hverv i sin fødeby. I en lang årrække var han medlem af sognerådet (Upolitisk liste) samt formand for lægeforeningen og sygekassen. Til sin død var han formand for Sønderho understøttelseskasse. Tillige var han gennem mange år søndagsskolelærer ved Sønderho søndagsskole. Han var en alvorlig mand, der tilhørte Indremissionen, som han på mange måder har støttet. Han var ligeledes gennem en lang årrække ansat som bådmand i Sønderho redningsvæsen, indtil han ved aldersgrænsen tog sin afsked.

I 1897 var han strandskalleeksportør. Strandfoged 1918. Klitkommissær 1914, brandinspektør 1916. Han fik Tysk Kroneordens Medalje i 1904.

 

 

Manufakturhandler

 

Nordby

Alfred Andersen

Sofie Nielsen

Evald Hansen

Andrea Jepsen

Andrea Mathiasen

Søren Jessen Pedersen

 

 

Trikotagehandlerske frk. Andrea Jepsen

70 år. Mandag den 14. januar 1946 fylder trikotagehandlerske frk. Andrea Jepsen, Hovedgaden Nordby, 70 år.

Frk. Jepsen er født i Rindby 1876 som datter af skibstømrer Hans Morten Jepsen. Som ung lærte hun franskvask og strygning i København. Hun drev også senere denne forretning herhjemme, men desværre tillod hendes helbred ikke, at hun kunne fortsætte. Der var ikke – som nu – kommet maskiner frem på dette arbejdsområde, og alt måtte således udføres med håndkraft.

Gennem mange år var frk. Jepsen leder af K.F.U.K. med bopæl i foreningens bygning på Valdemarsvej, som hun sammen med frk. Karen Jensen og pastor Hans Koch fik købt til virksomheden. Ingen var måske mere egnet til denne lederstilling, end frk. Jepsen var det. Hun havde særlig lyst til dette arbejde, og hun havde i sig den drivfjeder, der kort og godt hedder: kærlighed til de unge! Hvor den mangler, savnes både gnisten og gløden. Men netop fordi arbejdet for hende var en hjertesag, fik hun noget ud af det, og mange kvinder, der nu er op i årene, har sikkert fra deres ungdomsdage mange gode minder om frk. Jepsen. Vi vil gerne i denne forbindelse anføre, at frk. Jepsen var den første, der talte med frk. Margrethe Sørensen om at tage til Sudan som missionær.

Efter at frk. Jepsen havde taget afsked med arbejdet i K.F.U.K., har hun fået oprettet en såkaldt børnekreds, der udelukkende arbejder til fordel for Sudanmissionen. Og hun har megen glæde af de timer, hun på den måde tilbringer sammen med de små.

Endelig skal vi nævne, at frk. Jepsen var en kærkommen gæst i Ungdommens Vel, da denne institution havde til huse her i byen under frk. Clausens ledelse. Frk. Jepsen gav også ofte her en hjælpende hånd med i det tit så vanskelige arbejde.

Gennem lidt over 23 år har frk. Jepsen drevet trikotagehandel her i byen, så hun er tæt ved jubilæumsåret. Hendes forretning har altid haft et godt renomme, hendes varer har været 1. klasses, og hun har altid købt hjem til sit butik det bedste af det bedste. De senere års varemangel har jo også været at mærke i hendes butik, men hun deler jo med byens øvrige handlende håbet om en snarlig bedring, så alt igen kan komme i den gamle gænge.

Frk. Jepsen bærer Fanødragten, der klæder hende glimrende. Selv om hun har tilbragt størsteparten af sin levetid på Fanø, er hun dog ingen hjemmefødning. Hun har således rejst meget her i landet og har også flere gange været i udlandet.

 

 

 

Manufakturhandler frk. Dorthea Pedersen

I søndags den 30. april 1967 er frk. Dorthea Pedersen, Hovedgaden, Nordby, afgået ved døden i sit hjem efter længere tids tiltagende svagelighed.

Frk. Dorthea Pedersen er født i Nordby den 3. februar 1883, og hun blev således 84 år gammel. Hun kom til at tilbringe næsten al sin tid i sit hjem, hvor hun gennem mange år var en trofast hjælp for sine forældre i deres sidste leveår, ligesom hun hjalp til i den lille manufakturhandel, som hendes far drev efter, at han havde sagt farvel til søen. En forretning som hun selv drev videre gennem en årrække efter at forældrene var døde. Frk. Dorthea Pedersen var en yderst stilfærdig og venlig kvinde, som gerne ville være noget for andre. Hun var nær knyttet til arbejdet i og omkring missionshuset i Nordby, og var gennem mange år medarbejder ved søndagsskolen i Nordby.

I de senere år, hvor kræfterne var ved at tage af, havde hun den glæde, at en søster, diakonisse frk. Cathrine Pedersen, kunne være hjemme hos hende.

Crome & Goldschmidt

Købmand Alfred Andersen, der siden 1919 bestyrede udsalget fra Crome & Goldschmidt, overtog fra 1. april 1920 som ”direkte oplagshaver” fra C. og C.’s fabrikker, dvs. han modtager og forhandler varerne direkte fra fabrikkerne, såvel de varer, de selv fabrikerer, som dem, de importerer.

21. august 1922 Kontant Trikotageforretning

 

 

 

Kontantudsalg-Sofie-Nielsen        Karnevalsdragter

 

Kontantforretningen-1

 

C&G 1922

 

B1002 Konsul-Lauritzens-Pla

 

b7417

 

3.02.1924

Trikotage

Dags dato har jeg åbnet en forretning med garn, børnetriko, herre- og damestrømper samt undertøj og anbefaler mig til de ærede beboeres velvilje.

                      Andrea Mathiasen

 

udsalg-s-j-Pedersen-januar-

 

 

Skibsfører, Manufakturhandler Søren Jessen Pedersen 

Søren Jessen Pedersen, f. 28. juli 1855 i Nordby, d. i november 1934. Han gik til søs i en ung alder og tog eksamen fra Fanø Navigationsskole i 1874 og sejlede så som styrmand med københavnerbarken "Jonas Refling" og skonnertbriggen "Johanne" og "Jørgiane Anne", hvilket sidste han overtog i 1887. Det sidste skib han førte var skonnertbriggen "Nancy", der tilhørte grosserer Mathiasen, Nordby.

 

 

August 1929

Et parti

Damestrømper og Herresokker

Er lige hjemkommen og sælges til

Meget smaa Priser hos

                      Baadfører A. Hansen

 

flensborg-1929

 

Crome & Goldschmidt

 

Crome & Goldschmidt 2

 

uld-modtages        uld-koebes-1928        Faareskindspelse

 

Sønderho

Carl Berg

 

 

Manufakturhandler Carl Berg

 

B00090-039 manufakturhandle

 

 

Benedicte Mahler skriver i Badegæster i Sønderho 1908-1929:

»Sønderhos største manufakturforretning« kaldte vi Bergs butik, der var inde til højre i huset her. Foran står kaptajn Carl Berg og hans kone Abelone kaldet »Abeln”. Det var hende, der syede tante Hannes Fanødragt.

Det var en dejlig lille forretning, som gjorde een i godt humør, bare man trådte ind, for så ringlede en lille klokke, og fru Berg kom ud og fyldte godt bag disken. Her lugtede så dejligt af bomuldstøjer og garn, og fru Berg gav sig altid god tid. 1926.”

Carl Berg, d. april 1932, 76 år i Sønderho. Berg var født i Sønderho, kom til søs og tog mens han var ude til orlogs, endvidere løjtnantseksamen. Forholdsvis sagde han dog søen farvel og bosatte sig i Sønderho, hvor han gennem mange. Mange år har drevet manufakturforretning.

Han tog i sin tid meget aktivt del i byens offentlige liv. Han var i flere perioder medlem af Sønderho sogneråd, ligesom han også havde sæde i menighedsrådet og medlem af afholdsforeningen som han var medstifter af. Han var en begavet og oplyst mand. Sønnen var kommis Berg.

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box