Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1920 del 4

 

 

Murer

 

Nordby

P. H. Ende

Kilstofte

Peter Pauli Berg

N. P. Frandsen

G. Jensen

Andeas Christensen

P. H. M. Iversen

Chr. O. Svarrer

Peder Rødgaard

Andreas Egetoft

Søren Jensen

A. P. Krogh

Søren Jessen

Lars M. Jepsen

J. C. F. H. S. Pedersen

Lars A. Hansen

Hans J. Sørensen

Chr. Knudsen

 

murerarbejde-i-1926

 

 

Murermester Andreas Christensen

Født i Århus den 14. august 1892. Lærte 1906 – 10 hos murermester Kodal-Jensen, Århus. Svendestykke 1911, gik på Teknisk Skole i Århus. Arbejdede som svend hos forskellige mestre, såvel herhjemme som i Norge og Sverige. Etablerede sig i Nordby den 2. februar 1923. Har haft murerarbejdet ved opførelsen af flere af øens landbrugs- og beboelsesejendomme, villaer m.m. samt tilbygning til Nordby Tekniske Skole, Rindby Brugsforening og Nordby mejeri. Christensen var i 1927 – 1929 og 1932 – 34 medlem af bestyrelsen for Fanø Håndværker- og Industriforening og var siden 1931 medlem af bestyrelsen for Teknisk Skole.

På Fregatvej 2 boede murermester Andreas Christensen fra 1928 – 1980.

 

 

Sønderho

Peter Mortensen

 

 

Neg0491

Peter Mortensen, f. 1905, murer

 

Møller

 

Nordby 

      

H. B. Pedersen

Chr. Hansen

J. Mortensen

 

 

B5409 Mortensens-Moelle

 

Parfume og sæbehuse

Nielsine Petersen, Schous Sæbehus

 

 

schous-saebehus 1922

 

Ravdrejer

 

Nordby

Hansine Jessen

 

 

Sadelmager

Johs. Møller

 

 

koeb-lokal-sadelmager-Moeller

 

Sagfører

N. Svendsen

Verner-Lassen

Clausen

 

 

Skomager

 

Nordby

A. Nyhuus

Elias Nyhuus

H. Madsen

J. Møller Winther

Grandt

Morten Mortensen

Magnus Hansen

S. Jensen

M. J. Nielsen

A. J. Andersen

H. S. Hansen

P. Mathiasen

Chr. Gundesen

J. M. Sørensen

P. H. Winther

 

 

 

Skomager Søren Jensen

Jensen Soeren skomager-37-3

På sin 70 års fødselsdag onsdag den 21. januar 1948 modtog skomager S. Jensen, Sdr. Banksti, udnævnelse til æresmedlem af F.H. & I. Diplomet overraktes fødselaren af Industriforeningens bestyrelse.

Jensen er født i Tirsbæk ved Horsens. Allerede fra 9 års alderen måtte han selv tjene til livets ophold, men efter konfirmationen kom han i skomagerlære i Vejle. Efter endt læretid bestod han svendeprøve med udmærkelse, og et påfølgende ophold på Fagskolen gav ham guldmedalje. Så gik han på valsen i Tyskland og var dernede i 2½ år. Efter hjemkomsten aftjente han sin værnepligt. Men den unge skomager havde eventyrblod i sig og gik så ud at sejle som fyrbøder og sejlede i de følgende år med forskellige skibe, indtil han i 1912 kom slemt til skade under en storm. Men efter et længere hospitalsophold var Jensen dog så vidt restitueret, at han kunne arbejde ved sit fag igen. Da verdenskrigen kom og med den lædermangel, gik han atter til søs og oplevede bl.a. en torpedering i 1916. Skibet holdt sig flydende på sin propslast og blev slæbt til England. Efter endt reparation sejlede den ud igen, og Jensen fulgte med.

1919 sagde han søen farvel og startede et reparationsværksted i Esbjerg.

Forretningen gik strygende, fortæller Jensen med et smil, derimod var det knap så godt med at få pengene ind for arbejdet, så den 1. januar 1924 startede Jensen en forretning her i byen, og samme år blev han gift. Det første værksted, han drev, lå omme på Navigationsvej. Både Jensen og hans hustru, fru Edith Jensen, husker tydeligt den første svære tid. Der var jo nemlig det ved det, fortæller den gamle skomager, at der dengang var 13 skomagere i Nordby, så de mente, at der var nok. Der blev endog antydet, at jeg ikke skulle kunne mit håndværk, men det har jeg nu efter evne søgt at modbevise.

Man kan vel sige, at det er lykkedes Jensen at føre beviset for, at han kan sit fag. Gennem årene er der gået meget arbejde fra hans værksted, og det har alt sammen været i fineste udførelse, det har han sat en ære i. Han arbejder endnu hver dag trods sine 70 år. Alderen mærkes kun, for så vidt som han ikke kan få helt det samme fra hånden som i de unge dage, men arbejdslysten er uforandret. Skomager Jensen udtrykker da også håbet om, at han endnu i en årrække må kunne betjene sine kunder – et håb, som sikkert deles af disse.

 

 

 

B1353 Trappen postkort

 

 

Skomager Hans Madsen

Madsen Hans Skomager 2-9

Torsdag den 16. juni 1949 kan skomager Hans Madsen, Nordby, fejre sin 65 års fødselsdag.

I mange år har han passet sit skomagerværksted i sit barndomshjem ved ”Trappen”. Men mest kendt i Nordby er han dog blevet ved en anden del af sit virke – nemlig som bladbud.

1. juni i år kunne han fejre 25 års jubilæum som bladbud i Nordby. I ca. 23 år bragte han ”Vestkysten” rundt til læserne, nu er det ”Vestjyden” han bærer i sin taske. Desuden har han også påtaget sig udbringningen af Fanø Ugeblad i det sydlige distrikt til lige stor tilfredshed for Ugebladets læsere og udgiver. Med en enestående præcision og påpasselighed varetager han omdelingen af sine aviser og blade. Død den 6. oktober 1969, 85 år gammel.

Hans Madsen var jo i sin tid kendt af næsten alle i vor by, ikke fordi han udførte store ting, men måske navnlig fordi han udførte så mange små ting, som bragte ham i kontakt med næsten alle hjem i Nordby. Han var gennem mange år bud for ”Vestkysten”, senere fik han ”Aktuelt” at bringe rundt samtidig med, at han om lørdagen bragte ”Fanø Ugeblad” ud til vore læsere i den sydlige bydel. Han har været inkassator for Håndværkerforeningen og flere andre foreninger. Sammen med alt det passede han sit skomagerværksted. Og det var et særkende for Hans Madsen, at det han påtog sig at udføre, det passede han til punkt og prikke, ligegyldigt hvordan vejret end var. Når han var ude på sin avistur, kunne man stille sit ur efter ham.

 

 

 

Lige ved siden af fiskehandler Almosetoft finder vi i Trappen 6, skomager Hans Madsen (Smalsag), som tjente lidt ekstra som avisudbringer med det dengang social-demokratiske dagblad ”Vestjyden”.

Olfert Fischer Sørensen drev en antikvitetsforretning ved Trappen 2.

I Trappen nr. 4, boede fra 1923 Cecilie Eriksen der syede for folk

 

 

 

Skomagermester Christian Gundesen

Onsdag morgen den 4. april 1962 er skomagermester Christian Gundesen, Nordby, afgået ved døden i sit hjem efter længere tids tiltagende sygdom.

Chr. Gundesen var født i Nordby den 12. november 1896 og blev således godt 65 år gammel. Han blev i sin ungdom uddannet som skomager og drev gennem mange år sin egen forretning, indtil sygdommen for et års tid siden tvang ham til at give op. Gundesen var en stilfærdig og venlig mand, der livet igennem passede den gerning, der nu var blevet hans, og havde kun venner, der nu vil komme til at savne ham.

 

Skomagermester Morten Mortensen  

Mortensen Morten Skomagerme

Skomagermester Morten Mortensen var født i Nordby og lærte i sin ungdom skomagerfaget. Efter udstået læretid drog han til Amerika, hvor han kom til at deltage i den 1. verdenskrig på amerikansk side. Senere vendte han tilbage til Fanø, hvor han i 1926 overtog skomagermester E. L. Nyhuus forretning, hvor han gennem flere år havde arbejdet som svend. og begyndte som skomagermester med eget værksted og butik, som hans søster passede. M. var kendt som en meget dygtig og omhyggelig håndværker, der satte en ære i at udføre sit arbejde på god håndværksmæssig måde. Han var endvidere en meget venlig mand, der kun havde været venner. I de senere år var hans syn meget svækket, hvorfor han havde stillet den sidste læst på hylden og lagt sit forklæde til side og afviklet sin forretning. M. var ugift og boede sammen med en søster, frk. Cathrine Mortensen i deres barndomshjem i Nordby.

Død april 1966.

 

 

 

Mortensen Kathrine Frk 21-4

Fredag den 22. august 1969 er frk. Kathrine Mortensen, Valdemarsvej, Nordby, afgået ved døden efter længere tids tiltagende svagelighed.

Frk. Mortensen var født her i Nordby den 6. februar 1889 og hun levede her næsten al sin tid. Gennem mange år passede hun sin gamle mor i hjemmet, hvor også en ugift bror boede. Sammen med broderen drev de i en lang årrække en skotøjsforretning, men da kræfterne begyndte at tage af ophørte de med forretningen, og for nogle år siden blev frk. Mortensen alene i hjemmet. Hun har gennem hele sit liv været et meget flittigt og arbejdsomt menneske, som altid var rede til at give en hjælpende hånd med, hvor dette var tiltrængt, og hun gjorde det med et godt humør.

 

 

regning-skomager-nyhuus-nr-

   Regning fra skomagermester A. Nyhuus’ enke, Edel Lene, f. Thøgersen

 

Nyhuus-Fodtoej        hjemmesko-august-1925      Skotoejsforretning

 

Skomagere juli-1923

 

fodtoej-hingeberg 1922      skomager-hans-madsen-1924        skomager-s-jensen-1924

 

forretningsoverdragelse-192

 

 

Juli 1926

 

Forretningsoverdragelse

 

Skomagerforretning fra E. L. Nyhuus til

Mangeårig svend M. Mortensen

 

 

Juli 1928

 

Tøfler og sko

 

Syes af klude i Brincks Pensionat

 

 

 

Skomager A. Sørensen  

 

Skomager A. Sørensen er født i Sejstrup ved Bramminge og har i en årrække været ansat som sporvognskonduktør i København, men tog for nogle år siden (1923) sin afsked med pension på grund af en slags nervesygdom. Som ganske ung har han lært skomagerhåndværket, og efter at have taget sin afsked optog han på ny dette håndværk og flyttede til Ribeegnen og for et par år siden til Sønderho.

 

 

 

 

Skræddere

 

Nordby

 

C. N. Dahl Larsen

Brodersen

M. Jensen

Pedersen

H. M. Lauridsen

Emilie Høgsted

Regina Petersen

Cecilie Danielsen

Martha Frank

Krestine Sørensen

Edith Andersen

 

 

Linnedsyning       CN-Dahl-Larsen-Skraedderforr        Skraedder-Dahl-Larsen

 

kjoletoejer-emilie-hoegsted-1        skraeddermester-dahl-februar        damegarderobe-1925

 

forklaeder-syes-marts-1926        kjolesyning-oktober-1926       kjolesyning-april-1927

 

kursus-i-hjemmesyning-maj-1        syning-1927        syning-linned-1927

 

dameskraedersyning-november-       strikning-november-1927       kunstbroderi-1927

 

 

Sønderho

 

Skræddermester M. S. Andreasen

 

 

 

 

Skorstensfejer

 

Hans Villadsen

 

 

skorstensfejning-i-1926

 

 

Slagtere

 

Nordby

 

H. Th. Fischer

Bønning

H. O. Alber

Sonnichsen, junior

S. Sonnichsen ældre

S. P. Sørensen

O. Hertz

Joh. G. Alber

 

 

Slagtermester Søren P. Sørensen

 

Slagtermester Søren P. Sørensen var født i Rindby den 18. juni 1873. Her lærte han at slagte, og begyndte på den måde, at han lod sin vogn køre kødet rundt til kunderne i Rindby og Nordby. I 1924 gik han i kompagni med slagtermester Fischer, og åbnede en forretning der, hvor senere slagtermester Sonnichsen fik sin forretning. Efter nogen tids forløb begyndte S. dog for sig selv, og han drev sin forretning til han i 1936 overlod den til sønnen.

 

Fru slagtermester Mortine Sørensen

 

Mandag d. 7. juni 1965 er fru Mortine Sørensen, Hovedgaden, Nordby, afgået ved døden i en alder af 87 år.

 

Fru Mortine Sørensen var født og opvokset i Rindby, og hun blev i sin ungdom gift med nu afdøde slagtermester Søren Peder Sørensen, og sammen flyttede de senere her ned til Nordby, hvor de drev deres slagterforretning, og her var der god brug for fru Sørensens store dygtighed, thi hvem kunne lave bedre pålæg til Fanøsmørrebrød end hun. Fru Sørensen blev mor til en stor børneflok, så hun havde nok at gøre, men hun tog det altsammen med et stille smil. Det er snart mange år siden hun mistede sin mand, og de seneste år har hun mest været sengeliggende, men hun fik i denne vanskelige tid en god og omhyggelig pleje i hjemmet hos sin datter og svigersøn, arbm. Karl Jensen og hustru.

 

Med fru Mortine Sørensen er endnu en af de kvinder, der bar fanødragten, gået bort.

 

 

 

Slagter-Fischer         ny-slagterforretning--juli-

 

 

7. juni 1925

 

Undertegnede aabner i Dag en

 

                      Slagterforretning

 

I købmand Søren Svarrers

 

Ejendom, og anbefaler os til

 

Beboernes Velvilje

 

                      Alle Slags Paalæg føres

 

                      Sonnichsen og Skelmose

 

 

1926

 

Et Slagteriudsalg

 

Aabnes Tirsdag den 12. ds.

 

I Toldbodbygningen og anbefaler jeg mig

 

Til de ærede Beboeres Velvilje

 

                      Dora Sørensen

 

 

Slagter J. J. Bønning  

 

Fhv. slagter J. J. Bønning, Vigensvej, Nordby, kan fredag den 19. maj 1950 fejre sin 80 års fødselsdag.

 

B1650-3 Familien-Boenning-19

 

Familien Bønning 1933.

 

 

Bønning stammer fra Holstebroegnen, er født i 1870 i Mejrup ved Skive, død den 13. september 1952. I 13 års alderen kom han til landvæsenet, hvor han arbejdede i 7 år, til han i 1890 kom i slagterlære, og han lærte sit fag i Hjerm. Efter læretiden aftjente han sin værnepligt som infanterist ved garnisonen i Viborg. Efter udstået læretid arbejdede han forskellige steder herhjemme, ligesom han også gennem flere år var beskæftiget i Tyskland. I 1893 kom han til Esbjerg, hvor han var i over 30 år. Han havde en tid en butik i Englandsgade og prøvede også Torvehandelen. Gennem mange år arbejdede han som slagtersvend på eksportslagteriet i Esbjerg, og ved siden heraf drev han sin slagterforretning i Esbjerg, og han havde her en trofast kundekreds.

I 1926 kom han til Nordby, hvor han købte det lille hus, der er beliggende i marken lidt nord for byen. Her boede han gennem mange år, og herfra passede han sin forretning. Han opsøgte selv sine kunder med slagtertruget på nakken. Efter at han var flyttet til Nordby, beholdt han dog de bedste af sine kunder i Esbjerg bl.a. et hotel, hvor han havde leverancen af kød, lige så længe han selv ønskede det. Nu er handelen slut, og Bønning har slået sig til ro i sit hjem. For tre år siden byttede han huset i marken bort med et hus herinde i byen på Vigensvej.

Bønning er en stilfærdig mand, der gennem årene har passet sin dont med flid og fundet glæden deri. Hans kunder satte stor pris på ham for hans gode varer og ikke mindst for hans gemytlighed. Han er stadig trods de 80 år en rask og rørig mand, der daglig færdes i byens gader og pusler omkring sit hus og i sin have.

Bønning var gift 2 gange, og overleves af sin anden hustru. I første ægteskab var der 4 børn, 1 datter og 3 sønner. I det andet ægteskab er der 2 døtre, som begge er bosat her i Nordby, hvor den ene er gift med blikkenslagermester Skelmose, og den anden er enke efter arbm. Børge Knopper.

 

 

slagteriidsalg-januar-1926         slagteriudsalg-januar-1926         slagteriudsalget-februar-19

 

slagteriudsalget-toldbodhus        fedevareforretning-dora-soer          koelerum-juli-1927-hos-slagt

 

Sønderho

S. J. Sonnichsen

Chr. Sørensen

1929

Sønderho ny Slagterforretning

Aabnes Fredag den 12. April

1. Kl. Varer føres

reelle Priser holdes

    Chr. Sørensen

    Slagtermester

 

sonnichsen-maj-1929

 

 

B00090-049---Kopi

 

B00137 015 slagter-Sonnich-

 

   Slagter Sonnich J Sonnichsen m familie

 

B00090-038 foran-slagterens

 

 

Smede

 

Nordby

 

Hans Michael Hjorth

Mikkel Jenen Mikkelsen

M. P. H. Jørgensen

C. T. Beck

 

 

 

Sønderho

 

Hans M. Vejleborg

S. M. Pedersen

 

H. M. Vejleborg, smed og kirkebetjent, Sønderho. Født 18. juli 1870 i Kerteminde

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box