Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1920 - søfart

 

 

Skibsfart

 

Nordby

 

Matros

J. H. Meinertz

H. N. Jensen

Mads Brinck

S. J. Holst

L. A. Lauridsen

Paulus Nielsen

S. M. Iversen

Peder Hansen

S. H. Pedersen

L. Alber

M. P. Pedersen

Christiansen

K. Thomsen

C. Sørensen

N. P. Nielsen

P. Jensen

A.J. Hansen

N. A. Johansen

Math. Jensen

J. S. Madsen

Niels Nielsen

N. Frank

 

Bådfører

N. H. Egetoft

L. M. Nielsen

N. M. Madsen

Andreas Hansen

J. Chr. Hansen

A.B. Hansen

 

Fisker

N. P. Lauridsen

P. Skelmose

Joh. Nielsen

Jes N. Sørensen

Hans Christian Lauridsen

H. A. Sonnichsen

Chr. P. Christensen

A.P. Andersen

Chr. Knopper

Søren F. Sørensen

Math. H. Lauridsen

John Pedersen

Hans F. Nielsen

N. M. Christensen

Jens A. Jensen

Peder Jensen

N. N. Jessen

Chr. H. J. Skelmose

Anthon F. Lauridsen

Harald Thomsen

Johan Larsen

Sophus Sonnichsen

N. M. Brinck

Th. S. Thomsen

Chr. R. Christensen

Jens Chr. Jensen

Peder Nielsen

L. H. Lauridsen

Niels Jessen

Peder Berg

J. P. Larsen

Søren Jensen

Anders Jepsen

Andreas Jensen

Jens Hansen

Carl Sonnichsen

Robert Jensen

J. R. Thomsen

Niels Jørgensen

Joh. Knudsen

Jørgen P. Pedersen

Ludvig Jensen

Alfred Christensen

Chr. Henningsen

J. Chr. Ager

Carl Nielsen

J. M. Henningsen

Anton Christensen

J. N. Sonnichsen

H. B. Hansen

Knud Sørens

Svenning Boye

Th. Thomassen

N. N. Jensen

K. K. Christensen

S. F. Almosetoft

Ludvig Alber

Holst

A.Sørensen

B. Petersen

Th. Madsen

Julius Jensen

Broder Lauridsen

Nikolaj Nielsen

A.Olesen

J. N. Sonnichsen

 

Hovmester

M. N. Hansen

J. N. Jensen

N. Mathiasen

Jens S. Jensen

Anton Olsen

C. C. Møller

Jepsen

 

 

Styrmand

W. Schubert

H. C. Nielsen

Math. Jessen

Otto Aggerholm

C. M. Mortensen

J. M. Svendsen

Alfred Olsen

J. H. Poulsen

S. Alstrup Nørholm

Jes Thomsen sen.

J. N. Pedersen

J. P. Stabell

H. N. Mathiasen

N. R. Nielsen

Andreas Meinertz

Jes Thomsen

Chr. A. Jessen

J. Rasmussen

H. Beck

S. A. Svendsen

Anton B. Jensen

N. Jg. Nielsen

A.M. Christensen

Peter Nielsen

P. P. Fischer

Anders Clausen

Hans C. Poulsen

P. N. Olsen

Folmer Clausen

J. C. Pedersen

S. N. Kallesen

Aage Rasmussen

L. J. Lauridsen

S. F. Kjeldsen

Chr. Søjborg

Hans Chr. Hansen

N. S. Lorenz

P. J. Pedersen

C. S. Krabbe

H. P. Thomsen

N. H. Jessen

Lauritz Sørensen

M. C. K. Callesen

S. J. Thøgersen

M. H. Mortensen

J. N. Brinck

Axel Mikkelsen

B. Nørholm

S. M. Hansen

Stockmarr

N. A. Svarrer

H. Chr. Hansen

O. A. Hansen

H. N. Svendsen

S. N. Brinck

Anton Knudsen

Th. Wegeberg

Laurids Warrer

Joh. Svarrer

S. Thøgersen

N. Knudsen

Lorenz Jørgensen

C. Christiansen

Joh. Nielsen

S. M. Hansen

J. J. Brinck

Anders Clausen

Math. P. Pedersen

Balsbøll

M. Egetoft

N. A. Svarrer

L. Jensen

Hammer

A.B. Johansen

Terkelsen

J. S. Iversen

Bang Jensen

Roesen

C. J. Christiansen

Fr. Johansen

N. S. Nondal

B. Schack

 

Skibsfører/kaptajn

S. M. Pedersen

Niels Jepsen

H. A. Svarrer

Anton Hansen

Niels Pedersen

N. Th. Nielsen

S. Clausen

R. M. Jensen

N. N. Pedersen

Th. A. Thomsen

H. M. Mathiasen

K. M. Nielsen

Broder Nielsen

H. Th. Meinertz

Søren Winther

C. J. Clausen

S. Farup

P. Holm Brinck

Carl Svarrer

P. A. Pedersen

N. H. Gregersen

H. P. D. Duysen

P. Harby Thomsen

S. P. Clausen

S. P. Madsen

P. H. Toft

S. H. Sørensen

J. J. Brinck

Julius S. Jensen

A.H. Schmidt

Hans Nielsen

Hans J. Jessen

J. Borck-Clausen

M. J. Nielsen

Oscar Mørck

Anton Winther

S. L. Nørby

J. Christiansen

Hans Jessen

M. H. Mortensen

P. Møller Hansen

M. P. Mathiasen

N. P. Pedersen

Math. P. Clausen

J. J. Clausen

Jacob Thomsen

Andreas Holst

H. H. Bagger

C. H. Warrer

M. N. Mathiasen

A.Cl. Svarrer

J. Ankersen

S. H. Sonnichsen

J. L. Pedersen

M. A. Warrer

J. Thøgersen

N. Jepsen

N. N. Pedersen

Alfred Olsen

Math. P. Clausen

N. M. Jessen

N. Th. Nielsen

Hans Nielsen

Kjeldsen

J. F. Ankersen

A.Mathiasen

S. J. Christiansen

Niels Jensen

 

Skibsreder

A.P. Clausen

P. N. Winther

S.A. Winther

P. H. Clausen

M. H. Mortensen

P. N. Harbye

H. A. Mathiasen

 

 

Sønderho

Matros

Hans Sørensen

Jørgen S. Poulsen

Anders Andersen

Jens H. Thomsen

Anfred S. Jensen

L. Lambertsen

Peder Fischer

Niels Harby

Otto Hansen

Niels Anthonisen

Hans Jensen

S. M. Brinch

J. Th. Jensen

Ejner Sørensen

Chr. Jensen

N. A. Hansen

Carl Jensen

Michael Jensen

 

Bådfører

Niels Henrik Hansen

Sigvald Sonnichsen

Helle

 

 

Fragt farten med evert til Sønderho i 20’erne.

 

-                     et øjebliksbillede af Harry Jeff Nielsen, skrevet i Sønderho juli 1976.

 

 

En af bådførerne var Niels Henrik Hansen, der fra farvandet over det nordlige Kjeldsand nu var nået ind i Sønderho Dyb, og kort tid efter var everten inde på sin ankerplads. Et hurtigt greb efter bøjen og snart var der fortøjet ved moringen (en fast fortøjning bestående af en nedgravet stor sten eller et anker med kæde). 

Da vandet under ebben var faldet tilstrækkeligt til, at der med heste og vogn kunne køres ud til everten, kom gdr. Marius Nielsen, der "kørte op" for Niels Henrik, kørende ud gennem det lave vand. Vognen svingede op på siden af fartøjet, og losningen kunne begynde.

Naboerne hjalp til

Ladningerne var varierende. Konsumvarer til købmændene og "Brugsen", byggematerialer, brændsel og grus til postvejen o.s.v. Dybt lastede kunne everterne og lægterne være. F.eks. kunne der sluttes af med to rækker petroleumstønder ovenpå de skalkede luger.

Denne gang var det altså klyne (tørv) til den kommende vinter. Tøndemålet, der var rigget op i lossebommen, fyldtes med tørv i lasten og blev hevet op ved håndkraft med en talje og svinget over i vognen, hvor det tømtes. Bedstemor var blandt modtagerne denne gang, og nu var det vores tur. Marius kørte hen til kanten af stenbroen, løftede en side-fjæl på vognen, og så væltede tørvene ned. Så kom naboerne og hjalp til med at bære ind og op på loftet. Det var naturligt, for man kom hinanden ved dengang. Og belønningen ventede - kaffebord med "brændselsbrokker", det vil sige kandis. Tørvene havde deres plads på loftet, og resten af loftet var fyldt med hø og spergel til vinterfoder for en ged og nogle får.

Everterne afløses af lægtere

I mine barneår nåede jeg endnu at se to af de gamle everter i fart mellem Sønderho og fastlandet. De var ret lange i skroget og forsynet med "sidesværd" til at mindske afdriften. For ikke-kyndige skal det oplyses, at "sværdene" var to store træplader fæstnet således på hver side af fartøjet, at de skiftevis kunne sænkes ned i vandet modsat vindsiden. En af de gamle everter er bevaret og udstillet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Oprindelig var de rene sejlere, men de sidste af dem nåede at få installeret hjælpemotor.

 

 

 

Efterhånden afløstes everterne af lægtere. De var kortere i skroget og fra begyndelsen indrettet med maskinrum agter og lukaf forude. Den gaffelriggede sejlføring var bevaret, men da der i højere grad var kalkuleret med maskinkraft, kunne man se bort fra afdriften, og de nyere ligeledes fladbundede fartøjer var derfor ikke forsynet med "sværd", Fra omkring 1920 vandt disse fartøjer frem i vadehavssejladsen.

Ebbe og flod havde stor indflydelse på sejlmulighederne. Der var steder på sejlruterne, hvor man ikke kunne flyde over ved lavvande, og med stærk østlig vind var der perioder, hvor sejladsen slet ikke kunne gennemføres. Som den mest anvendte rute til og fra Sønderho benyttede man farvandet over den nordlige del af Kjeldsandet. Der sejledes fra Sønderho, så man nåede det mest grundede sted på højvandstidspunktet. Dette sted ligger så nogenlunde i vandskellet mellem den sydlige (Knudedyb/Galgedyb) og den nordlige (Grådyb) vandregulering i Vadehavet indenfor Fanø.

Når varerne lå på Kjeldsandet

Med stigende vand sydfra sejledes fra Sønderho til vandskellet med strømmen, og når fartøjerne så havde passeret grundene i farvandet over Kjeldsandet på højvandstidspunktet, og strømmen vendte, fik de i faldende vande den nordgående ebbestrøm med sig til Esbjerg. Når de skulle hjemad, skete det samme i omvendt rækkefølge.

Sejladsen i de snævre farvandes snoede og ikke alt for dybe sejlløb med stærk strøm var ikke nogen let sag for de tunge fartøjer. Det gjaldt om at lægge sejladsen sådan til rette, at man i størst mulig grad udnyttede medstrømmen. Det skete, at fartøjerne ikke nåede at flyde over på de mest grundede steder og sad fast. I mange tilfælde klarede de det ved at vente til næste højvande, men ikke mindst i perioder med østlig vind kunne de være uheldige at komme til at sidde fast i længere tid, og det kunne influere på forsyningssituationen i Sønderho. Det er derfor jævnligt sket, at ”Brugs-Jes” på forespørgsel af visse varer svarede: ”Haves ikke – ligger på Kjeldsandet”. Så måtte forbrugerne vente til naturen sørgede for så meget vand i flodstrømmen, at everten eller lægteren kunne slippe af grunden igen.

 

 

 

Til rors i ”Håbet”

Som drenge var vi vant til selv at sejle i farvandet omkring Sønderho i mindre både med latinersejl eller sprydsejl, men vi oplevede også ture med lægterne. Selv har jeg oftest sejlet med Kristian Helle i hans båd ”Håbet”. Det var et af de mindste fartøjer, og Kristian brugte i overvejende grad sejlene og kun undtagelsesvis motoren. Og det tiltalte mig. Når vinden fyldte sejlene, fartøjet krængede over og begyndte at skyde fart, var det en herlig fornemmelse for en stor dreng at sidde med hånden på ”Håbet”s rorpind og styre samtidig med, at man skulle passe skøder til storsejl og fok. Var vinden imod, og det var nødvendigt at krydse, gjaldt det om ikke at komme for langt op på dybenes kanter, inden man gik over stag.

”Håbet” havde ikke sidesværd, men en sænkekøl i en kasse – ”sværdkisten” – midt i lastrummet. Reguleringen skete i maskinrummet agter, hvor den lille glødehovedmotor fandtes.

Havde sådan en stor dreng end en fornemmelse af, at det var et større skib, han beherskede, så synede en Sønderho-lægter ikke af meget, når den fortøjede langs kajen i Esbjerg. Blot en enkelt grabfuld kul fra den store kran fyldte godt op i lægterens lastrum, og hvor blev man sort, når man så var med til at losse, for det støvede fælt, når kullene i lasten skulle skovles op i en tønde.

Lyden af de knirkende vognhjul, når der blev ”kørt op” fra de lossende everter og lægtere, har man ikke hørt i Sønderho i mange år. I erindringen står de som en hyggelig lyd og samtidig tegn på en personlig vedkommende aktivitet. Alt er i vore dage ligesom mere på afstand.

Da bilfærgerne blev sat ind mellem Esbjerg og Nordby, kunne de små fartøjer ikke længere konkurrere hverken økonomisk eller med hensyn til hurtighed eller hyppighed, men vi er stadig en del, der husker den tid, hvor meget måske nok var besværligt, og hvor man levede meget nøjsomt, men hvor man personligt var mere med i, hvad der skulle gøres, og hvor man var hinanden nærmere i dagligdagens foreteelser.

Udviklingen har vist ikke fremmet tilfredshed og menneskelighed. Snarere tværtimod, men der kommer mange gode minder frem, når man i tankerne dvæler ved tilværelsen i fordums dage”.

 

 

B00027-31 Soenderho-Havn

 

Sønderho Havn i begyndelsen af 1920'erne.

Til venstre i billedet ses fra land og udefter:

"EMANUEL",  "JOHANNE" og "KNUDEDYB".

Midt i billedet fra land og udefter: "HAABET" og "KAREN"

Til højre: "ENA".

•JOHANNE' med den skrå mast er en af de gamle everter.

 

B00149 056 toervegravning-Hoe

 

Niels Thomsens "Ena"

 

Maskinmester

Hans Ibsen

Sonnich Pedersen

Søren M. Pedersen

S. A. Fischer

 

Hovmester

Povl Pedersen

Jeppe Nielsen

M. J. Fischer

Anton Sørensen

M. Nielsen

Th. Thygesen

Poul Pedersen

 

 

Telegrafist

S. Sv. Poulsen

A.Andersen

N. H. Sonnichsen

 

 

Styrmand

Hans A. Sørensen

Jørgen Thomsen

Jeppe A. Sonnichsen

Peder P. Thøgersen

Jacob Fach

Rask Lambertsen

Peder Jørgen Pedersen

Jens S. Pedersen

H. Th. Hansen

Anton Jørgensen

Anker Thorn

Poul Jørgensen

Jacob Nielsen

Marius Poulsen

Niels A. Thomsen

Jens Thomsen

P. J. Pedersen

Jes S. Thøgersen

Niels Anthonisen

P. Kallesen

Troels Nielsen

P. J. Mortensen

Peder Thomsen

Jes N. Mikkelsen

Sonnich Jørgensen

H. P. Brinch

N. S. Harby

Jens M. Christensen

 

Skibsfører/kaptajn

Jens N. Pedersen

Anders M. Knudsen

Hans Th. Fischer

Jens Jensen

Jens S. Thomsen

Hans Sonnichsen

H. J. Thomsen

M. J. Mathiasen

Jens Ibsen

Hans N. Pedersen

Peder N. Jensen

Hans Th. Sørensen

Jens N. Thomsen

Jes Thøgersen

Jens S. Ibsen

Sonnich Jørgensen

N. Jerne Outzen

Jens S. Hansen

Hans Sonnichsen

Niels J. Kromann

Math. L. Thomsen

 

 

Skibsreder

A.M. Knudsen

 

Gå til top

End Of Slide Box